.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Size geceyi dinlenesiniz, karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı görmediler mi? Doğrusu bunda, inanan millet için dersler vardır.”

Neml/86

         

Kur’an’da bazı işler huzura ulaşma vesilesi olarak tanıtılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:

1 – Allah’ı hatırlamak: “Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır.”[1]

2 – Gaybi yardımlar: “O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[2]

3 – Mukaddes eşya ve eserler: “Peygamberleri onlara, ‘Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda sizin için delil vardır’ dedi”[3]

4 – Evliyaullahın teşvik ve duaları: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.”[4]

5 – Evler: “Allah size evlerinizi dinlenme yeri kıldı.”[5]

6 – Eş: “İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir.”[6]

7 – Gece: “Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık olarak yarattığımızı görmediler mi?”

[1] - Ra’d, 28

[2] - Fetih, 4

[3] - Bakara, 248

[4] - Tevbe, 103

[5] - Nahl, 80

[6] - Rum, 21