.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in içerisinde varlık alemine yön veren nice önemli günleri görmekteyiz.

Ramazan Ayının altıncı günü ile başlayan bu önemli günler serisi III. Kadir Gecesi olan 23. geceye değin devam etmektedir.

Elbette, Mübarek Ramazan Ayının tüm günleri değerli ve önemlidir lakin aşağıda belirteceğimiz günler tarih sayfalarına adlarını yazdıran mühim olayları içermektedirler.

Ramazan Ayının 6. Günü:

* Tevrat'ın Hz. Musa'ya (a.s) nazil olduğu gün.

Ramazan Ayının 7. Günü:

Hz. Resulullah'ın (s.a.a) büyük hamisi ve aziz amcası Hz. Ebu Talib'in vefat günü. Bi'setin 10. yılında. Bir rivayete göre de bu olay Şevval Ayının 15. gününde, diğer bir rivayete göre ise Zilkade Ayında vuku bulmuştur.

Ramazan Ayının 10. Günü:

Resulullah'ın (s.a.a) değerli zevcesi ve hamisi, Hz. Fatıma'nın aziz annesi Hz. Hatice'nin vefat günü. Bi'setin 10. yılında.

Ramazan Ayının 12. Günü:

İncil'in Hz. İsa'ya (a.s) nazil olduğu gün.

Allah Resulü'nün ashabı arasında kardeşlik akdi bağlayıp Hz. Ali'yi de kendisine kardeş seçtiği gün. Hicretin 1. yılında.

Ramazan Ayının 15. Günü:

Hz. İmam Hasanû'l-Mücteba'nın (a.s) mübarek doğum günü. Hicretin 2. yılında.

* Bir rivayete göre İmam Hüseyin (a.s)'ın elçisi Akil b. Ebî Talib'in Kûfe'ye ulaştığı gün. Hicretin 60. yılında.

Ramazan Ayının 17. Günü:

* Bedir Savaşı'nın vuku bulduğu gün. Hicretin 2. yılında.

Ramazan Ayının 17. Gecesi:

En güçlü rivayetlere göre Allah Resulü (s.a.a) Ramazan Ayının 17. gecesi ve bi'setin ikinci veya üçüncü yılında miraca yükselmiştir. Bazı rivayetler bunun bi'setin 12. yılında olduğunu ve yine 17 Ramazan Ayı gecesi yerine Rebiyü'l-evvel ayının 17. gecesi olduğunu söylemişlerse de, muhakkik âlimler, önceki verdiğimiz görüşü tercih etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'e göre ise Recep Ayının 27. gecesidir.

Ramazan Ayının 18. Günü:

* Hz. Davud'a (a.s) Zebur'un indirildiği gün. Bir rivayete göre ise bu olay, Zilhicce Ayının 9. günü vuku bulmuştur.

Ramazan Ayının 19. Gecesi:

(18. günü 19. güne bağlayan gece) Kadir Gecesi olma ihtimali bulunan ilk gece.

Ramazan Ayının 19. Günü:

* Bu günün sabah namazında Hz. Emirü'l-Mü'minin Ali (a.s), mel'un İbn-i Mülcem Muradî tarafından Kûfe Mescidi'nde mübarek başına aldığı zehirli kılıç darbesiyle yaralandı. Hicretin 40. yılında.

Ramazan Ayının 20. Günü:

Mekke'nin Resulullah (s.a.a) tarafından fethedildiği gün. Hicretin 8. yılında.

Ramazan Ayının 21. Gecesi:

* (20. günü 21. güne bağlayan gece) Kadir Gece'si olma ihtimali bulunan ikinci gece.

Ramazan Ayının 21. Günü:

Hz. İsa'nın (a.s) göğe yükseldiği gün.

* Hz. Musa'nın (a.s) vefat günü.

Hz. Musa'nın (a.s) vasisi Hz. Yuşa' b. Nun'un vefat günü.

* Hz. İmam Müminlerin Emiri Ali'nin (a.s) aldığı zehirli darbenin etkisiyle şehit olduğu gün. Hicretin 40. yılında.

Ramazan Ayının 23. Gecesi:

(22. günü 23. güne bağlayan gece) Kadir Gecesi olma ihtimali olan üçüncü gece. (En güçlü ihtimal bu gece için verilmiştir.) Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim de Kadir Gecesi'nde indirilmiştir.