İlahi bizleri Muhammed ve âl-i Muhammed ihtiramına, bu mübarek ayda bağışlanan kullarından eyle..

.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Hiç şüphesiz Yüce Allah’ın vaadi ile Ramazan ayı kulların bağışlandığı özel bir aydır:

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Her kim Ramazan ayında inançlı bir şekilde, Allah rızası için ve O’ndan karşılık bekleyerek oruç tutar ve ibadet ederse; geçmiş günahları bağışlanır..”[1]

Yine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Her kim Ramazan ayının orucunu tutar, onun sonunu sadakayla getirir ve gusül ederek namaz kılmaya giderse, bağışlanarak geri döner.”

Ramazan ayı cehennem azabından kurtulma ayıdır:

Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Allah-u Teâla (c.c) Ramazan ayının her akşamı altı yüz bin insanı azaptan kurtarır. Ramazan ayının son akşamı gelince; öncekilerin toplamı kadar cehennem azabından kurtarır.”

İlahi bizleri Muhammed ve Âl-i Muhammed ihtiramına, gönderdiğin 124 bin Peygamber, katında rızıklanan şehitler ve evliyaların ihtiramına; bu mübarek ayda bağışlanan kullarından eyle.

İlahi bizleri bu bereketli ayda kabir ve cehennem azabından koruduğun ve cenneti onlara vaat ettiğin kullarından karar kıl.

Âmin ya Rabbel âlemin.

Srebrenitsa Soykırımı Srebrenitsa Soykırımı

[1]Buharî, c.2, s.672, h.1802