Necis olan şeyler şunlardır:

 

1-İdrar

2-Dışkı

3-İnsan spermi

4-Murdar

5-Kan

6-Köpek

7-Domuz

8-Sarhoş edici içecekler (vacip ihtiyat gereği)

9-Semavî dinlerden herhangi birine tabi olmayan kâfirler.

 

Bir Şeyin Necis Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bir şeyin necis olduğu üç yolla anlaşılır:

1-Şahsen bir şeyin necis olduğuna yakin edilirse.

2-Mal veya mülk sahibi (satıcı, ev sahibi vb.) sahibi oldukları eşyanın necis olduğu haberini verirse.

3-İki adil şahıs şahitlik ederse.

Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?

Pak bir şey dört yolla necis olur:

1-Pak olan nesne necis olan nesneye temas ederse.

2-Birbirine değen iki nesneden biri veya her ikisi de ıslak olursa.

3-Islaklık ötekine geçecek kadar olursa.

4-Temas, bedenin içinde gerçekleşmemişse.

"Islak bir nesnenin başka bir nesneyi necis edebilmesi için sahip olduğu ıslaklığın diğer nesneye geçecek ölçüde olması gerekir.

"Kumaş vb. bir nesne ıslak olur da sadece belli bir noktası necasete temas ederse, sadece o kısmı necis olur ve diğer yerleri paktır.

"Ağza alınan su diş diplerinde katılaşmış olan kana değer de daha sonra ağızdan dışarı atılırsa paktır. Gerçi müstahap ihtiyat gereği o sudan kaçınmak gerekir. Aynı şekilde, katılaşmış bu kanla temas eden yemekler de paktır ve onları yutmanın sakıncası yoktur. Ağzın içi de paktır.

"Birinci müteneccis (necasetle temas ederek necis olan nesne) pak olan başka bir nesneye temas eder de bunlardan herhangi biri ıslak olursa, o pak olan nesneyi necis eder. Aynı şekilde ikinci müteneccis (birinci müteneccisle temas ettiğinden dolayı necis olan nesne) pak olan bir nesneyle temas ederse, vacip ihtiyat gereği onu necis eder. Ancak üçüncü müteneccis başka bir nesneyle temas ettiğinde onu necis edemez.

Necaset Hükümleri

1-Necis olan bir şeyi yemek veya içmek haramdır. Aynı şekilde necis olduğundan haberi olmayan birine onu yedirmek de caiz değildir. Ancak birinin necis yediği veya necis bir elbiseyle namaz kıldığı görülürse onu uyarmak da gerekmez.

2-Elbiseyi yıkayan kimseye elbisenin necis olduğunu söylemek şart değildir. Ancak elbise sahibi, necasetten temizlendiğine emin olmadıkça o elbiseye pak elbise hükümlerini uygulayamaz.

3-Ev sahibinin yenen, içilen ve yemekte kullanılan tabakları dışında herhangi bir şeyini necis eden misafirin bunu ev sahibine haber vermesi gerekmez.

Vesvese ve Çaresi

 Necaset konusunda aşırı hassasiyeti olan insanların bu hastalıktan kurtulmaları için aşağıdaki tavsiyelere uymaları gerekir:

1-Şeriata göre necaset ve taharet meselesinde ilk kural, her şeyin pak olduğudur. Yani bir şeyin necis mi, yoksa pak mı olduğunda şüphe edilirse, o şeyin necis olmadığına hükmedilir.

2-Bu tür kimseler bazen necasete yakin dahi etseler, necis olmadığına hükmetmelidirler. Sadece bir şeyin necis olduğunu kendi gözleriyle görürlerse ve onların dışındaki insanlar da bu şekilde gördüklerinde necasete hükmederlerse, necasete hükmedebilirler. Bu metodu vesvese hastalıkları geçinceye kadar devam ettirmelidirler.

3-Herhangi bir uzuv ya da nesne necis olduğunda, necasetin özü giderildikten sonra çeşme suyuyla bir kez yıkamak yeterlidir. Birkaç kez yıkamak ya da suya daldırmak gerekmez. Eğer necis olan şey kumaş gibi bir şeyse, ihtiyat gereği içindeki su dışarı çıksın diye hafifçe sıkılması veya silkelenmesi yeterlidir.

4-İslam dini kolaylık dinidir ve insan fıtratına uygun kanunlara sahiptir. Dolayısıyla böyle bir kimse kendini bu gibi sıkıntılara sokmamalı, bedeniyle ruhunu zor durumda bırakmamalıdır.

Bazıları vesveseden kaynaklanan ıstırap nedeniyle hayatı kendilerine ve kendileriyle birlikte yaşayan insanlara acı hâle getiriyorlar. Oysaki yüce Allah böylesi bir acıya razı değildir. Kolay hükümlere sahip bu dinin şükrünü yerine getirmek yeterlidir. Şükrü yerine getirmenin yolu da yüce Allah'ın emirlerine göre hareket etmektir.

5-Bu durum geçici ve çözümü olan bir durumdur. Kurtulmak için özel bir rüya veya mucizeye ihtiyaç yoktur. Sadece ferdî yaklaşımları bir kenara bırakıp dinin emirlerine teslim olunmalıdır. Niceleri bu hastalığa yakalandıktan sonra yukarıda açıklanan şeylere uyarak ondan kurtulmuşlardır. Yüce Allah'a tevekkül edin ve nefsinizi himmet ve iradeyle sakinleştirin.