.
.

Mirac yolunda erkân-ı peygamber.
Muhammed evladını bekler Kudüs.
Nûren nûr, kokusuyla misk-i amber.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Hem soyu hem canı fâtih-i hayber.
Kur-ân'la Ehl-i Beyt'le aziz rehber.
Direniş ordusuyla lebbeyyke der.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Nerde, o tevhid-i haykıran sözler.
Yürekler yanıyor, şafakta gözler.
Mücde versin oniki burçlu gökler.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Hiçbir zulmün yok vicdanı hâyası.
Aynı, yezit mervan bozuk mayası.
Sanki kerbelâda suçsuz bebekler.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Velâyet, kurtuluş gemisi yüzer.
Veli-yi asr, mert yiğitleri süzer.
Aksa tûfanı, nuh tûfanı benzer.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Tabur tabur asker oldu, şehitler.
Nil nehrine dökülsün siyonistler.
Artık hazır rampasında füzeler.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

*

Mabudum yalnız garip yalvarıyor.
Küfür tek millet oldu saldırıyor.
Gazze harabeye döndü ölüyor.
Muhammed evladını bekler Kudüs.

* *

yalnız garip