Bu sayısını “Kur’an Açısından Güncel Mes’eleler” konusuna ayıran dergi, birbirinden önemli başlıkları alanında uzman yazarların aktarımı ile sunmaktadır.

Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği tarafından yayınlanan dergin bu sayısındaki makaleler şunlardır:

Kur’an’da İlim ve Bilgi Ahlâkı: Doç. Dr. Bayram KANARYA

Beşerî Bilimlerde Kur'an'ın Bilimsel Otoritesi ve Çağdaş İnsanın Zorluklarını Çözümlemedeki Rolü: Prof. Dr. Muhammed Ali RIZÂÎ İSFAHÂNÎ

Kur’an ve Ahlak: Temellendirme ve Kapsam Bağlamında: Doç. Dr. Hasan OCAK

Kozmik Makuliyet: Kelam, Logos ve Hukuk İlişkisi: Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

Çağdaş Dünyada Kur’an'ı Anlama Metodolojisi: Prof. Dr. S. Ahmed GAFFARÎ KARABAĞ

Kur’an ve Siyaset: Prof. Dr. Mahmut ÇINAR

Kur’an Tefsirinde Siyasî Temeller: Kadir AKARAS

Kur’an’da Sosyal Adalet: Prof. Dr. Hayati AYDIN

Kur'an'daki Medeniyet Temellerinin Analizi: Prof. Dr. Hüseyin ALEVİMEHR

Amine Wadud’un “Kur’an ve Kadın” Kitabı Bağlamında İslam Düşüncesinde Kadına Dair Düşünceye Farklı Bir Yaklaşım: Dr. Saadet ALTAY

Kur’an Perspektifinden Kadın: Fatime KARANLIK İLTİZAR

Derginin 19. sayısını PDF olarak aşağıdaki linkten okuyup, indirebilirsiniz:

https://www.elmustafa.com.tr/uploads/dokuman/Misbah%2019.pdf

Ehlader HABER