Ayrılmazlar ayırma birbirinden.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam.
Nûren nûr nûrdur yaratılışından.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Ahd-i ikrarımız bezmi elestden;
Sözleri alındı o gün herkesden.
Aşk-ın tecellisi hepside birden.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Vahiyle geldi "açıkla" mücdesi,
Açıldı o an ğadr-i hum perdesi.
Hak hakikat özgürlük meşâlesi.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Göğün burçları kadardır sayarsan.
Hidâyet önderleri onlar, sorarsan.
İncide inci mercandada mercan.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Erkanı peygamber yolu davası.
Hem avamı bilir hemde havâsı
Misaliyle benzer nuh'un gemisi;
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

İbrahim'in ismail'den, soyundan.
Sâhibiyle havzu kevser suyundan
Ahmed-i Muhtar emânet bırakan;
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Musa-nın akıttığı çeşmeleri.
Meryem oğlununsa havarileri.
Aynı her yılın değişmez ay-ları.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Yasin sûresinde ayet numaram.
Furkanda oniki kez yazar imam.
Herşey âşikar özgürce okursan.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Neden ayrı ayrı bu kadar kavim.
Nakib başkan israil oğlu daim.
Doğruya doğru akledenler için.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam 

Benzer Yakup'la Zehra'nın dileği.
Aynı Yusuf'la Mehdi'nin gömleği.
Sahib-ûz Zeman intizâr gerçeği.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Ali Vâsiler vâsisi dine kemâl.
Şâh-ı velâyetdir o celâl cemâl.
Kâbenin evlâdıyla kâbede kal;
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

Yalnız garibim özüme sözüme.
Zerre zeval olmaz yetim öksüze
Eşit adâlet tek kurtuluş bize.
Kûr'an'la Ehl-i Beyt oniki imam. 

yalnız garip