Ehlader Araştırma Bölümü

Ehli Sünnet âlimlerinden olan İbn-i Mû’min şöyle nakletmiştir:

Hz. Ali (s.a) şöyle buyurmuştur:

Allah “Kesinlikle biz emaneti, göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Kesinlikle o çok zalimdir, çok cahildir.”  diye buyurmuştur. Allah benim emanetimi yedi göğe sevabıyla ve cezasıyla sunmuştur. Onlar “Rabbimiz! Biz sevabını ve cezasını yüklenemeyiz, lakin sevapsız ve cezasız yüklenebiliriz” dediler.

Sonra Allah emanetimi ve velayetimi kuşlara sunmuştur. Ona ilk iman eden kuşlar beyaz doğanlar ve kırlangıçlardı. Onu ilk inkâr eden kuşlar ise baykuşlar ve anka kuşları idi. Allah Teâla bu iki kuş türüne lanet etmiştir. Bu nedenle baykuşlar gündüz ortaya çıkmaya güçleri yoktur, çünkü diğer kuşlar ondan nefret ederler. Ancak anka kuşları ise denizin içinde kayıp olurlar ve görünmezler.

Sonra Allah emanetimi yerlere sunmuştur. Benim velayetime iman eden her toprak parçasını ter temiz ve pak karar kıldı. Bitkilerini ve meyvelerini tatlı ve şirin yaptı. Suyunu zülal kıldı. Ancak imametimi ve velayetimi inkâr eden her toprak parçasını ise kirli ve tuzlu karar kıldı. Bitkisini çok acı yaptı. Meyvesini dikenli ve acı kıldı. Suyunu tuzlu ve acı yaptı.

Sonra “Onu insan yüklendi” diye buyurmuştur. Yani, Ey Muhammed! Senin ümmetin Müminlerin Emiri Ali’nin velayetini ve imametini sevabıyla ve cezasıyla yüklendi. “Kesinlikle o çok zalimdir” Kendisine karşı zalimdir. “çok cahildir” Rabbinin emrine karşı cahildir. Kim emaneti hakkıyla yerine getirmezse çok zalim ve çok adaletsiz olacaktır.

[İbn Şehri Âşûb Menâkıbu Âl’i Ebî Tâlib’te 2/314.]