.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Sabah ezanından önce Kufe Mescidi'ne geldi; caminin farklı köşelerinde uyuyan insanları namaza hazırlansınlar diye uyandırdı. Çok geçmeden ezan okundu ve Ebu Talib oğlu Ali mihraba geçti. Namazın ortalarına doğru bir feryat yükseldi; "Doğruluğun sütunları yıkıldı!"

O zamanın insanları, hidayet ve doğruluğun temellerinin yıkılmasının ne demek olduğunu anlıyorlardı; Fakat rivayet edildiği üzere birisi bu cümlenin manasını açıkladı;

"Eyvahlar olsun Aliyye'l Murteza öldürüldü!" 

ve İmam Ali (as) iki gün sonra "Kabe'nin Rabbine andolsun kurtuldum!" diye dünyaya veda edecekti..

Selam olsun sana Ey Emire'l Müminin!..

Mihrap Şehidi İmam Ali (as) Mihrap Şehidi İmam Ali (as)