.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.”

Taha/112

Taha suresinin son ayetlerinde genel olarak kıyametten sahnelere işaret edilmiştir:

a) Sur’a üflenir ve ölüler diriltilir:

“Sur’a üflendiği gün…”[1]

b) Mücrimler yeniden haşredilir:

“Suçluları gözleri korkudan göğermiş olarak haşrederiz.”[2]

c) Dağlar un gibi savrulup dağıtılacak:

“Rabbim onları ufalayıp savuracak.”[3]

d) Tüm mevcudat Allah’ın davetine kulak kesilir:

“O gün, hiçbir tarafa sapmadan davetçiye (Sur’a üfleyenin çağrısına) uyarlar.”[4]

e) Şefaat, Allah’ın izni olmadan gerçekleşmez:

“O gün, Rahman’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”[5]

f) Allah, ilminin kuşatıcılığıyla herkese hesap soracaktır:

“Allah onların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. Onların hiçbirinin ilmi ise O’nu kuşatamaz.”[6]

g) Her canlı Allah’ın hükmünün karşısında teslim olmuştur:

“Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir.”[7]

g) O gün zalimler ümitsizdirler:

“Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır.”[8]

h) Müminler ise sükûnet ve huzur içerisindedir:

“Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan.[9]

Ölümün Siması

“Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda Bize dönersiniz.”

Enbiya/34-35

Kur’an ve rivayetlerde ölümün siması şu şekilde beyan edilmiştir:

1 – Ölüme hazırlanmak, Allah’ın velilerinin nişanelerindendir:

“Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!”[10]

2 – “Ölüm insan için, genç kızın boynuna takılan gerdanlık gibidir.”[11]

3 – Ölüm yolun sonu değildir. İnsan hayatının ve yaşam şeklinin değişmesidir, tıpkı bir elbisenin yenilenmesi gibi.[12]

4 – Her nefis bu dünyadan göçüp gidecektir. Kimileri en zor şartlarda can verecektir, kimileri de bir gül koklar gibi…

5 – İnsanın ölümden korkması, tıpkı bir şoförün yakıtının az olmasından “Ah! Azığın azlığından ve yolun uzunluğundan!..”[13], yüklememesi gereken yasaklı bir maddeyi (günahları) taşıması yüzünden ya da şoförlüğe hazır olmadığından korkması gibidir. Aksi takdirde ölümden niçin korkulsun ki?

[1] - Taha, 102

[2] - Taha, 102

[3] - Taha, 105

[4] - Taha, 108

[5] - Taha, 109

[6] - Taha, 110

[7] - Taha, 111

[8] - Taha, 111

[9] - Taha, 112

[10] - Cuma, 6

[11] - Bu, İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela yolculuğu öncesinde yaptığı bir teşbihtir.

[12] - Biharu’l Envar, c.6, s.154

[13] - Nehcu’l Belağa, 77. Hikmetli Sözler