.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Allah Teala aziz kitabında şöyle buyurmuştur:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve hak dini ile gönderendir." 

Tevbe/33

Kur'an'ın bu beşaretine göre dünyada Hz. Muhammed'in (s.a.a.) risâletine itiraf edenlerden başka kimse baki kalmayacaktır. Ancak, henüz bu gerçekleşmemiştir ve bu tahmin gelecekte gerçekleşmelidir. Bu ayetin gerçekleşmesi ve hak dini olan İslam'ın bütün dinlere galip ve üstün gelmesi Hz. Mehdi'nin gelişiyle olacaktır. Ancak şuna da dikkat edilmesi gerekiyor; vaat edilmiş İmam Mehdi'nin gelişi Allahû Tealâ'nın iradesine bağlıdır ve bu da şartların oluşması ve Allah'ın emriyle gerçekleşir.

Hiç kimse Hz. Mehdi'nin ne zaman geleceğini tahmin edemez, buna rağmen İmam Mehdi ile gönül bağı kurmuş olanlar her zaman onun gelişini beklemelidirler. Bu nedenle Hz. Mehdi'yi bekleyenler ve onun gelişine şahit olmaya umutlu olanların tamamı, 'Ferecin Tecili' için geçmişten daha fazla dua etmeye yönelmelidirler.

Ferecin tecilinden yani bu mukaddes buluşmadan kasıt; insanların Allahû Tealâ'dan vaat edilmiş İmam Mehdi'nin gelişi için dinlerini korumaları, fesatlara ilmî-amelî ve bu yolda engellerin bertaraf edilmesini istemeleri ve böylece zuhurunun gerçekleşmesidir. Bu nedenle gelişi vaat edilmiş Hz. Mehdi'nin zuhuru için çok fazla içten ve kalpten dua etmek gerekir.

Nerede ve ne zaman olursa olsun dua etmek gerek lakin dua için en uygun ve iyi zaman; her vacip namazdan sonraki vakittir. Ayrıca sabahleyin, güneşin doğuşunda, batışında ve yağmur yağdığı zaman da oldukça kıymetlidir.

Elbette bunların yanında insanların çabasının da önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Yani, insanların dua etmelerinin yanı sıra, dini sorumluluklarını yerine getirip, kendilerini yetiştirip, nefsi tehzip edip, günahtan sakınıp, başkalarına hizmet edip, doğru hadisleri yayıp ve kendilerini zuhur için hazırlayarak, Hz. Mehdi'nin gelişini hızlandırabilirler.

Gerçekten İmam Mehdi İlahî birikimlerden biridir. İnşallah Rahmân olan Allah insanlığa merhamet edip ve vaadi verilmiş Hz. Peygamberin (s.a.a) Ehl-i Beyt'i ve Hz. Fatıma'nın (s.a.) soyundan olan Hz. Mehdi'nin bereketli zuhurunu yaklaştırır.

Ferecin ve kurtuluşun tecili için çok dua edin, çünkü sizin fereciniz ve kurtuluşunuz odur.

http://t.me/Mehdeviyet Telegram Kanalından Alıntıdır