Ehlader Araştırma Bölümü

"Şüphesiz her şeyin bir şerefi vardır; meclislerin (oturmaların) şerefi de kıbleye doğru olmasıdır. Halkın en değerlisi olmak isteyen, Allah’tan korksun. Halkın en güçlüsü olmak isteyen, Allah’a tevekkül etsin. Halkın en zengini olmak isteyen, Allah katında olan şeye, kendi elinde bulunan şeyden daha çok güvensin."

Sonra şöyle buyurdular: "Halkın en kötüsünü size tanıtayım mı?" "Evet ya Resulullah!" dediklerinde şöyle buyurdular:

"Halkın en kötüsü, yalnız konaklayan, yardımını halktan esirgeyen ve hizmetçisini kırbaçlayan kimsedir." 

"Ondan daha kötüsünü size tanıtayım mı?" buyurduğunda, Peygamber’imizin ashabı: "Evet ya Resulullah!" dediler ve Resulullah şöyle buyurdu: 

"Başkalarının hatasını bağışlamayan ve özürlerini kabul etmeyen kimse…”