.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

.

Bizlere bir kez daha Mübarek Üç Aylar'ı idrak etme şerefini bahşeden yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bu aylar öylesine değerli aylar ki, yapılan ibadet ve edilen dualar en saf ve arı haliyle İlâhî dergâha yükselmekte. Müptelası olduğumuz maddî âlem ve beden zindanında can çekişen ruhumuz, esaretten kurtulup manevî miracın doruklarına ulaşmaktadır.

Mübarek üç aylar hadiste de buyrulduğu üzere: "İnsan hayatının belirli dönemlerinde esen ilâhî bir (bahar) rüzgârdır." Bizlere düşen ise mümkün mertebe kendimizi bu rüzgârdan mahrum bırakmamaktır.

İlâhî rahmet ve bereket rüzgârları, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında her geçen gün biraz daha fazlalaşarak eser ve nihayetinde o mübarek 'Kadir Geceleri'nde doruk noktasına ulaşır. Öz itibarıyla bu ayların her bir günü, o manevî sofraya oturabilmek için bir ön hazırlıktır. İlâhî rahmetin mücessem hali olan Peygamber Efendimizin (saa), Ramazan ayı hakkında okuduğu meşhur hutbesinde: "Ey insanlar! Allah'ın ayı bereket, rahmet ve mağfiretiyle size doğru gelmekte. O öyle bir aydır ki, onda Allah'ın ziyafetine davet edilmişsinizdir." diye buyurması da bu nedenle değil midir?

Avrupa'da Muharrem Merasimleri Avrupa'da Muharrem Merasimleri


İmam Cafer-i Sadık (as) Fahr-i Kâinat Efendimiz Hz. Resulullah'tan (saa) şöyle nakletmektedir:


"Recep ayı benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda tövbe edip bağışlanma dileyin. Zira Allah, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına "Asabb" (dökülen) denir; çünkü bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür..."


Yine Efendimiz (saa) şöyle buyurmuştur:


"Recep ayındaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler 'Regâib Gecesi' derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kâbe ve etrafına toplanırlar. Allah, onlara hitap ederek şöyle buyurur: 'Ey benim meleklerim! İstediğiniz şeyi benden dileyin.' Onlar da şöyle arz ederler: 'Ey Rabbimiz! Bizim isteğimiz Recep ayının oruçlularını bağışlamandır.' Allah da 'Kabul ettim' diye cevap verir."


Bu aylarda kalbini ve ahlakını güzelleştirenler ayakların kaydığı günde sırattan rahatlıkla geçerler. Bu aylarda bilincini arttıranlar insanlığa daha iyi hizmet ederler.

Kalbin aydınlığı ve bilincin nuru ile üzerimizde oynanan oyunlar ayyuka çıkar ve deşifre olunur. Bilincimiz ile Büyük Şeytan Amerika ve Siyonist İsrail’in oyunlarını bozabilir ve mazlumların zalimlere galebe çalmasına yardımcı olabiliriz. Kalp aydınlığı ile merhametimiz artar ve mazlum halklarla daha derinden manevî bir bağ kurabiliriz.


Bu vesileyle Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği olarak 'ibadet ve dua baharı' olan Mübarek Üç Aylar'ın tüm Müslümanlara rahmet ve bereket getirmesini temenni ederken, rabbimizden duamız; kirlenen günahkâr gözlerimizi, Zamanın Sahibi'nin (af) nurlu çehresi ile nura boğmasıdır.

Rabbimize duamız; Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna darbeyi vurmayı hedefleyen, Allah'ın nurunu, ağızlarıyla ve sözleriyle söndürmeyi düşünen İslam düşmanlarına yenilgiyi tattırması ve basiretsiz Müslümanlara da gerçeği görebilecek bilinç ve kalp vermesidir.

Ehlibeyt Âlimleri Derneği

(Ehla-Der)
12 Ocak 2024

İstanbul

Ehlader HABER

Editör: Hasan Bedel