.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Yoksa darda kalana, kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün sahipleri yapan mı? Allah’ın yanında başka bir ilah mı? Pek kıt düşünüyorsunuz.”

Neml/62

* * * 

Dualarımız eğer kabul olmuyorsa bu bazı sebeplerden dolayıdır:

a) Dualarımız bizim sandığımız gibi bize hayır getirmeyeceğinden olabilir. (zaten dua hayır talebidir.)

b) Dualarımız sıkıntılarımıza çözüm olacak ciddiyette ve kararlılıkta edilmemiş olabilir.

c) Dua ederken ihlaslı olmayabiliriz. Yani Allah’ın huzurunda dua edip hacetlerimizi isterken, başka kimselere de ümit besliyor olabiliriz.

Kimi zaman dualarımızda istediklerimizin cevabında, Hekim olan Allah, birebir aynısını olmasa da bir benzerini bahşetmektedir. Kimi zaman da isteğimizin maslahatımıza uygun olmayışının Allah katında bilinmesinden dolayı, hacetimizi gidermek yerine bizi bulacak bir bela def edilir. Ve bazen de bu dünyada hacetimiz karşılanmayıp, ahirette telafisi yapılır. Bazen de dua eden şahsın kendisi yerine nesline lütufta bulunulur. Bu saydıklarımızın her biri rivayetlerde beyan edilmiştir.