.
.

Ehlibeyt dostları bugünlerde Hz. Fatıma (s.a) için yas ve matem tutuyor. Bu kapsamda İstanbul Güngören'de bulunan Camlıkahve Ehlibeyt Mescidi'nde de yas meclisi düzenlendi. Hz. Fatıma'nın (s.a) faziletlerinin anlatıldığı programda mersiyeler okundu, gözyaşları aktı.

Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadetinin anıldığı program Kur'an karisi Müslim Bişei'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Kevser Yayıncılık müdürü ve Ehlibeyt Âlimi Abbas Kazımi, “Bugünlerin matem günü” olduğunu hatırlatarak, bugünlerin, Hz. Fatıma (s.a) ile ilgili marifeti artırmak için fırsat olduğunu söyledi.

Abbas Kazımi konuşmasının ilk bölümünde hadislerden yola çıkarak, Kur'an-ı Kerim'in zahiri ve batıni anlamlarının olduğunu dile getirdi. Yani ayetlerin herkesin algılayabileceği anlamının yanı sıra, bir de derin manalarının olduğunu belirtti. Bâtıni (derin) anlamın da hiçbir zaman zahiri anlamı geçersiz ya da değersiz kılmadığını, aksine onu pekiştirdiğini de sözlerine ekledi. Bazı ayetlerin de Ehlibeyt aracılığıyla bugüne ulaştığını dile getirdi ve Bakara Suresi'nden örnek verdi.

Abbas Kazımi buradan sözü Hz. Fatıma'ya (s.a) getirdi ve onun faziletlerinin batını ile ilgili farklı Ehlibeyt imamlarından bir hadisi aktardı: “Hz. Fatıma Kadir Gecesidir”.

Bu hadisi de Duhan suresinin ilk ayetleri ile ilişkilendirdi. Birinci ayetteki "Ha Mim" ifadesinin Peygamber Efendimiz (s.a.a), ikinci ayette geçen "Vel Kitabi'l Mubin" ifadesinin Hz. Ali (a.s) ve üçüncü ayette geçen "Leyl" ifadesinden maksatın ise, Hz. Fatıma (s.a) olduğunu aktardı. Kadir Suresi'nin batıni (derin) anlamlarından birinin de Hz. Fatıma (s.a) ile ilgili olduğunu, yukarıdaki hadise vurgu yaparak anlattı.

Abbas Kazımi, "İmam Cafer Sadık, surenin ilk ayeti olan "İnna enzelnahu fi leyletilkadr" (biz Kur'an-ı Kadir Gecesi'nde indirdik) ifadesinin manasının anneleri Hz. Fatıma (s.a) olduğunu söylüyor ve Kadir Gecesi'nin Hz. Fatıma (s.a) olduğunu beyan ediyor. Bunu açacak olursak, her yönden kâmil olan (insan-ı kâmil) bir insan Kur'an'ın canlı örnekleridir. Hz. Fatıma (s.a) da buna bir örnektir. Bununla birlikte nasıl Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'e nasıl zarf olmuş ve bu zaman diliminde inmişse, Hz. Fatıma (s.a) da 11 tane canlı Kur'an'a kaynaklık etmektedir ve 11 Ehlibeyt imamı ondan meydana gelmiştir. Onlar sadece cismen Hz. Fatıma'dan (s.a) doğmadılar ve nurlarını da ondan aldılar. Hem maddi ve hem de manevi anlamda anneleridir.

İkinci ayette geçen "Ve ma edrake ma leyletulkadr" (Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?) ifadesi ile ilgili İmam Cafer Sadık (a.s), “Kim hakkıyla Hz. Fatma'yı tanırsa, Kadir Gecesi'ni idrak etmiştir” buyuruyor. Nasıl Kadir Gecesi'nin azametini anlamak mümkün değilse, Hz. Fatıma'yı (s.a) da anlamak, onun nasıl bir şahsiyet olduğunu bilmek mümkün değildir. Kadir Gecesi gizlidir ve kadri bilinmiyor; Hz. Fatıma (s.a) da kadri bilinmemiş ve gizli kalmıştır. Mezarı bile bilinmiyor.

"Leyletulkadri hayrun min elfi şehr" (Kadir Gecesi bin aydan daha üstündür) ayeti de Hz. Fatıma'ya (s.a) işaret eder. Kevser Suresi'nde anlatıldığı gibi, o Kevser'dir; çoktur, bin de onun içerisinde. Binden daha fazladır. Hayrı çok olan Hz. Fatıma'dır.

"Tenezzelulmelaiketu verruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr" (melekler ve ruh bu gecede inerler) dolayısıyla burada bahsedilen “ruh” Hz. Cebrail'dir. Hz. Cebrail, Hz. Fatıma'ya (s.a) inmiştir. Babasından sonra yaşadığı o günlerde… 75 gün Hz. Fatıma'ya (s.a) inmiştir. Geçmiş gelecek bütün haberler Hz. Fatıma'ya (s.a) o süre zarfında sunulmuştur. Cebrail anlatmış, Hz. Fatıma (s.a) dinlemiş ve Hz. Ali (a.s) de yazmıştır. Onun adına da “Mushaf-ı Fatıma” (Fatıma'nın kitabı) denilmiştir. O kitaptan bütün Ehlibeyt imamları istifade etmiştir. Şimdi de o kitap İmam Mehdi’nin (a.f) elindedir. Hz. Fatıma'nın (s.a) en büyük faziletinin bu olduğu ifade edilmektedir.

"Selamun hiye hatta matle'ıl fecr" (Kadir Gecesi esenliktir, selamettir) Hz. Fatıma (s.a) Allah'ın rahmeti ve rafetinin mazharıdır. Büsbütün rahmettir. Hem dünya ve hem ahiret güzelliklerine sahiptir. Vücudu tamamen berekettir, Kadir Gecesi gibi. İmametin başlangıcı odur ve fecri ise, İmam Mehdi'dir (a.f). O gelene kadar Hz. Fatıma'nın (s.a) lütfu ve bereketi devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hz. Fatıma'nın (s.a) her yönüyle tüm insanlığa örnek olduğunu da kaydeden Ehlibeyt Âlimi Abbas Kazımi, bugün öncelikli olarak örnek alınması gereken özelliğinin Hz. Fatıma'nın (s.a) İmamet ve Velayet'i savunması olduğunun altını çizdi. "O, İmam Ali'yi savunma uğruna, babası Hz. Peygamber’in (s.a.a) yolunu sürdürme adına şehit oldu. Onun mücadelesi olmasaydı, bugün biz Hz. Ali'yi (a.s) hak olarak görmeyecektik. İslam ümmeti doğruların varlığını ona borçludur" diye konuştu.  

Konuşma sonrası İran'dan gelen meddah Celil Muhammedi mersiye ve sinezenler okudu. Programa katılanlar Hz. Fatıma'nın (s.a) mateminde gözyaşı döktü.

Ehlader HABER