.
.

Bismillâhirrahmânirrahîm

.

Ali ile başla oku;
Sûre-i Kevseri oku
O insan şeklinde hûri;
Analar anası Zehra.

*

Bezmi elestte ondörtte
Onikide imâmette
Namaz niyaz tesbihatta;
Analar anası Zehra.

*

Ana karnında konuşan
Cebrail ile görüşen
Nûrdur nûr, nûrların nûru;
Analar anası Zehra.

*

Gör mübahele gününde
Al-î Âba'nın beşinde
Mahşerin tek Fatıması;
Analar anası Zehra.

*

Meleklerin uğrak yeri,
Söyle bu acı haberi
Ağlamakta vahyin evi;
Analar anası Zehra.

*

İntizarda ahmet hür'ün.
Geldi şehadet günlerin
Şefâat edersin umarım;
Analar anası Zehra.

* * *

ahmethürdoğan