16 Mayıs 2021 Pazar Saat:
15:53
  

Velayet Risalesi

Allame Muhammed Hüseyin Tabatabaî - Kevser Yayınları - Şubat / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

VELAYET RİSALESİ
 
 
 
Allâme Tabatabaî'nin (r.a) kısa ve özlü olmakla birlikte en önemli konuları ele aldığı ve dinin gizli sırlarının üzerindeki perdeyi kaldırdığı nefis ve benzersiz eserlerinden biri de  Velâyet Risalesi'dir.
 
 
Bu değerli risale Allâme Tabatabai'nin şaheseridir, dense  yeridir.  Ayetullah Cevadî Âmulî bu kitabı Allâme'nin "en iyi eseri" bilmekte, Ayetullah Hasanzâde Âmulî ise onu "istidadı olan nefisler için hazırlanmış göksel bir ziyafet daveti" diye tavsif etmektedir.
 
 
Müellif, bu eserinde Allah'ın velâyetinden ve O'nun velisi ol maktan bahsetmiş, insanın hakikî kemalinin ilahî velâyeti kabulün gölgesinde gerçekleşebileceğini göstermiştir.  Yani insan, Allah'ın zatında fani ve bekasında baki olduğundandır ki, "Allah'ın velisi" unvanını almaya hak kazanabilir.
 
 
 
 
Facebook da Paylaş