06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
13:42

Pahalılığın ve Enflasyonun Nedeni

10-12-2021 13:40


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İçinde bulunduğumuz günlerde iğneden ipliğe her şey katlanarak pahalanmış bir durumdadır. İktidar ve onları destekleyenler siyasi, hukuki, ahlaki ve iktisadi tutumlarını değiştirmezlerse pahalanmaya da devam edecek gibi görünmektedir. Hatta daha da büyük sorunlarla karşı karşıya gelinecek gibi anlaşılmaktadır. Peki, niye böyle bir duruma duçar olunmuştur?

 

Kur’an-ı Kerim’e baktığımız zaman en önemli konulardan birinin Allah’ın gazabından sakınmak olduğu anlaşılmaktadır. Yani inançlarımızın, davranışlarımızın ve ahlakımızın Allah’ın gazabına neden olmaması gerekmektedir. İşte bundan dolayı Allahu Teala her gün okunması farz olan Fatiha suresinde Müslümanların “Bizi müstakim yola hidayet eyle; Kendilerine nimet verdiğin, gazaba uğramamış ve dalalette olmayan kişilerin yoluna.”[1]  diyedua etmeleri gerektiğini buyurmaktadır. Pekâlâ, eğer Allah bir kimseye veya bir topluma gazap ederse göstergesi ne olur?

 

Hz. Peygamber (s.a.a) bu soruya cevap olarak şöyle buyurmuştur: “Allahu Teala bir topluma gazap ettiği, ancak azap indirmediği zaman; ürünleri pahalanır, ömürleri kısalır, ticaret adamları kar etmez, meyveleri sağlıklı olmaz, ırmakları dolu olmaz, yağmurları azalır ve şerli kişiler iktidara geçip onlara musallat olur.”[2] Hadis üzerinde derinlemesine düşünüldüğü zaman yaşadığımız hayatı anlattığı çok kolay bir şekilde anlaşılacaktır. Öncelikle Allahu Teala bir topluma gazap ettiği zaman, bazen bu dünyada da onlara şiddetli depremler, korkunç soğuklar, açlık, kıtlık, kuraklık gibi korkunç azaplar gönderir ve onları helak eder.

 

Ahiretteki azap ise daha başka, daha korkunç ve süreklidir. Ancak eğer gazap eder de bu dünyada azap göndermezse, hadiste geçen belaları gönderir. Görüldüğü gibi bunlardan biri de pahalılıktır ve biz yıllardır bu durumu yaşamaktayız. Örneğin 2002 yılında yani 20 yıl önce şu andaki iktidar hükümete geldiği zaman 200 gram bir ekmeğin fiyatı İstanbul’da 25 kuruşmuş, ancak bugün 2,5 lira civarındadır. Yani on kat artmış ve görünen o ki artmaya da devam edecektir. Elbette sadece ekmek değil her şey bu şekilde yükselmiştir. Ancak asıl soru şudur: Allahu Teala niçin bir topluma gazap etmekte ve ürünlerini pahalı kılıp onları sıkıştırmaktadır?

 

Cevaplar:

 

1. Her toplum yaptığı işlerin karşılığını görür. İyilik ederse iyilik görür, kötülük ederse kötülükle karşılaşır. Nitekim Rabbimiz “İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur, yakında çalışması görülecektir.”[3]diye buyurmaktadır. Dolayısıyla pahalılığa neden olan şey, bizzat insanların yaptıkları şeylerdir. Örneğin bir insan kendisini elli katlı bir binanın üzerinden attığı zaman ölür ve ölümüne de kendisi neden olmuş olur, başkası değil. Ancak her şey gibi bu durum da Allahu Teala’nın izni ve hakimiyeti altında gerçekleştiği için Ona nispet verilir. Çünkü Onun izni ve haberi olmadan bir yaprak bile düşmez.

 

2. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Kim bilerek bir mümini öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, ona lanette bulunmuş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”[4]Amerikan emperyalizmi son yirmi yıllık süreçte Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Afganistan’da, Libya’da ve diğer Müslüman ülkelerinde milyonlarca mümini öldürmüştür. Ülkemizin iktidar sahipleri ise sözlü veya fiili olarak emperyalistleri desteklemiş, bu yüzden müminlerin öldürülmelerine bir şekilde destek çıkmışlardır. Bundan dolayı Allah’ın gazabına duçar olmuşlardır.

 

3. Rabbimiz tağut’a kulluk ve ona itaat eden kişilere gazap etmektedir.[5] Tağut, Allahu Teala’nın kanunlarına düşmanlık eden kişiler veya sistemlerdir. Günümüzün en büyük tağutu ise Amerikan emperyalizmidir ve ülkemizdeki iktidar sahipleri açık bir şekilde Amerika’nın Ortadoğu projesinin eş başkanı olduklarını açıkça beyan etmiş ve etmektedirler. Dolayısıyla onlara itaat ettiklerinde şek ve şüphe yoktur. Bundan dolayı da Allah onlara gazap etmiştir.

 

4. Rabbimiz helal olan şeylerden istifade edilmesini, ancak aşırıya gidilip israf yapılmamasını, israf edilirse gazap edeceğini buyurmaktadır.[6] Halkın geneli açlık sınırının altında yaşarken, günümüzdeki iktidar sahiplerinin “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek israf yaptıklarını sağır sultan bile duymuş; saraylarını, uçaklarını, gemiciklerini, ayakkabı kutusundaki dolarlarını ise cahiller bile bilmektedir. Bundan dolayı Allah onlara gazapta bulunmuş ve öfkelenmiştir.

 

5. Yukarıdaki kısa araştırmadan, şu andaki iktidar sahiplerinin Allah’ın gazaplanmasına neden oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tevbe etmeden, ıslah olmadan, hakikatleri açıklamadan, insanlarla helalleşmeden bağışlanmayacaklardır. Diğer taraftan Allah’ın gazabı altında bulunanların ülkeyi düzlüğe çıkarmaları ve iyi yönetmeleri de olanaksızdır. Ancak şimdiye kadar halkın geneli bunları desteklemiştir. Bu yüzden pahalılıktan, enflasyondan ve diğer kötü durumlardan etkilenmemeleri olanaksızdır. Yani ne ekersen onu biçersin. Halk istedikleri gibi istedikleri kişiler tarafından yönetilir. Bu kural ülkemiz için de geçerlidir. Allah kendilerini değiştirmek istemeyen bir toplumu değiştirmez.[7] Nasıl isterlerse o şekilde yönetileceklerdir. Eğer pahalılığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, yolsuzluğun, Müslüman ülkelere saldırıların ve daha çok sorunun olmasını istiyorlarsa bu iktidarı desteklemeye devam edeceklerdir; aksi takdirde başka alternatifleri de göz önünde bulundurmaları gerekir.

 

 

 

  

 

 [1] Fatiha 1/6-7.

[2] Men Lâ Yahzuruhu’l-Fakîh, cilt 1, hadis 1489.

[3] Necm 53/39-40.

[4] Nisa 4/93.

[5] Maide 5/60.

[6] Taha 21/81.

[7] Rad 13/11.

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !