30 Haziran 2022 Perşembe Saat:
08:00

Kerbela’nın Anlattıkları, Anımsattıkları

29-08-2020 16:34


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kerbela, en çok, en derin en gizemli sırları içinde barındıran yerdir. Bu sırların bir kısmı zamanla anlaşılmış olsa da daha nice sırları, hala meçhul, hala gizemini korumaktadır. Hüseyn’in yadigârı perdeyi Hüseynî simasından açtığında bunları göreceğiz inşaallah. Belki o zaman bile hepsi açılmayacak. Belki mahşere kalacak. Hatta belki bir kısmı Hüseyn ile maşuku arasında öylece gizli kalacak. Çünkü onları her kesin anlaması, idrak etmesi, görüp kaldırması mümkün değildir. Hüseyn’in misali Kur’an misalidir.

 

Fi kitabin meknun; la yemessuhu illel-mutahharun.

“O saklı bir kitaptadır; onun (hakikatine) ancak tertemiz onlarlar ulaşır!”

 

Bu kısa yazıda Kerbela’yı, Kerbela’nın bize açık bazı boyutlarını, Kerbela isminin bize anlattıklarından bazılarını sizinle paylaşmaya çalışacağız:

 

* İnsanlık tarihini kendinde özetleyen, insanlık serüvenini bütün olumlu ve olumsuz yanlarıyla yansıtan İlahi bir aynadır Kerbela.

 

* Yeryüzü kadar geniş, hak batıl çizgisi kadar uzun bir çöl, hak batıl arasındaki çizginin en kalın hatlarla çizildiği, Rahmani ve Şeytani yolun özelliklerinin en kalın ve en belirgin harflerle yazıldığı yerdir Kerbela.

 

* Hakkın en parlak, en muhteşem, batılın en karanlık, en kara sayfasıdır Kerbela.

 

* İnsan ve insanlık için ön görülen imtihanların hepsinin istisnasız sergilendiği, kazanan ve kaybedenlerin en belirgin örneklerinin ortaya çıktığı yerdir Kerbela.

 

* Bir yandan bütün insani ve İlahi değerlerin en mükemmel, en muhteşem haliyle tecelli ettiği, diğer yandan Şeytani, nefsani ve hayvani bütün sıfatların en kötü ve en korkunç haliyle kendini gösterdiği sahnenin adıdır Kerbela.

 

* Evet, bir yandan hakka kulluk ve teslimiyetle insanın yükselebileceği eşsiz zirvenin, diğer yandan Şeytana, nefse ve dünyalıklara kölelik ve esaretin insanı ulaştıracak benzersiz alçaklık, vahşilik ve felaket boyutunun adıdır Kerbela.

 

* Evet, iki tutku, iki bağlılık, iki sevginin en şiddetli haliyle yaşandığı, birinin, insanı akla hayale sığmayacak ölçüde yükselttikçe yükselttiği; diğerinin ise, yine akla, idrake sığmayacak ölçüde alçalttıkça alçalttığı meydanın adıdır Kerbela. Birinci tutkunun sahipleri, ikinci tutkunun tutuldukları her şeyi, ama her şeyi kendi tutkularına feda etmişlerdir. İkinci tutkunun sahipleri de birinci tutkunun sahiplerinin sahip olduğu her şeyi, ama her şeyi kendi tutkularına feda etmişlerdir.

 

* Evet, Kerbela bir pazardır; bir cephe, dünyayı alıp ahireti satmıştır, diğeri ise ahirete karşılık dünyayı; birisi şeytanı razı etme pahasına Rahman’ı gazaplandırmış, diğeri ise Rahman’ın rızası uğruna, şeytan ve şeytan perestleri. 

 

* Kerbela bir yarış meydanıdır; hem iyilikte, hem de şer ve şirretlikte. Hatta alelade bir yarış meydanı değil, ulaşılmaz rekorların kırıldığı bir meydandır şüphesiz.

 

* Kur’ani hakikatlerin ispat edildiği yerdir Kerbela

 

* Ümmet hakkına Nebevi kaygı ve endişelerin vuku bulduğu yerdir Kerbela.

 

* İnsanlık duygularını, fıtri eğilimlerini kaybetmemiş, her insanın, İslami ve İlahi değerlerle aşina her inançlı Müslümanın kıyamete kadar ilham kaynağı olan ve öyle de kalacak mektebin adıdır Kerbela.

 

* Kuru kalabalıkların, koyun sıfatlı çoğunluğun asla hak ve hakikat ölçüsü olmadığının en keskin ispatıdır Kerbela.

 

* Kanın kılıca, mazlumiyetin ve mazlumun, zulüm ve zalime galip geldiğinin, gerçek fetihin gönüllerin fethi olduğunun en çarpıcı örneğidir Kerbela.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !