19 Eylül 2021 Pazar Saat:
20:38
14-05-2013
  

İmam Hadi'nin (a.s) şehadeti

Ehlibeyt hakkındaki komplo ve planları Me`mun`dan sonra Mu`tasım da sürdürdü...

Facebook da Paylaş

 

İmam Ebu'l-Hasan Ali-i Nakî-i Hâdî (a.s) hicri 212 yılının Zilhicce'sinin on beşinde [1] Medine'de dünyaya gelmiştir. [2] Babası imam Cevad (a.s), değerli annesi Semane adında faziletli ve takvalı bir hanımdı. [3]

En meşhur lakapları Takî ve Hâdî'dir. İmam'a "Ebu'l Hasa-ı Salis"de denmektedir. [4]

 

İmam Hâdi (as), hicrî 220 yılında değerli babasının şehadet şerbetini içmesinden sonra sekiz yaşında imamet makamına oturdu. İmamet süresi 33 senedir. Hicretin 254′ünde 41 yaşında şehadete ulaşmıştır.

İmam Hâdi'yi (as) görmüş olanlar: "İmam (as) orta boylarında, kızıla çalan beyaz tenli, iri gözlü, yayvan kaşlı, iç açıcı ve güler yüzlü bir çehreye sahipti" der. [5]

İmam Hâdi'nin (as) hayatı Abbasî halifelerinden yedisinin hükumetine tesadüf ediyor; İmamet makamına ulaşmadan önce Me'mun, Me'mun'un kardeşi Mu'tesim ve imamet makamına ulaştıktan sonra ise Mu'tasım'ın hükümeti devam etmiş sonra Mu'tasım'n oğlu Vasık, Vasık'ın kardeşi Mutevekkil, Mutevekkil'in oğlu Muntasır, Muntasır'ın amcası oğlu Mustain ve Mutevekkil'in diğer oğlu Mu'izz”in döneminde yaşamış, Mu'tezz'in döneminde ise şehadete ulaşmıştır. [6]

 

Mütevekkil'in hükümeti döneminde İmam Hâdî'yi (as) Medine'den o dönemde Abbasilerin hükümet merkezi olan Samerra'ya götürdüler ve İmam (as) hayatının sonuna kadar orada kaldı. [7]
 

İmam Hâdî'nin (a.s) çocukları, on birinci İmam Hasan Askerî (a.s), Hüseyin, Muhammed, Cafer ve Aliyye isminde ki kızlarıdır. [8]
 

Abbasî halifeleri geçmiş atalrı gibi Resulullah'ın (s.a.a) Ehlibeytini eziyet etmek ve onların parlak çehresi lekelemek için ellerinden gelen hiçbir şeyi artlarına koymuyor, ne pahasına olursa olsun Müslümanların gerçek önderlerinin çehresini ters yüz göstermek, insanlara yanlış tanıtmak, çeşitli desiselerle o yüce insanları önderlik makamından uzak tutmak ve halkın onlara ilgisini yok etmek istiyorlardı.

Nübüvvet ve imamet ailesi hakkındaki komplo ve planlar Me'mun'dan sonra Mu'tasım-i Abbasî sürdürdü; bu nedenle İmam'ı (a.s) göz altında bulundurup kontrol etmek ve sonunda da öldürmek amacıyla Medine'den Samerra'ya getirtti. Ve yine bazılarını Abbasîlerin resmi elbisesi olan siyah elbise giymedikleri bahanesiyle zindana attırarak ölümlerine sebep oldular.[9]

 

Mu'tasım hicretin 227′sinde Samerra'da ölünce [10] yerine oğlu Vasık geçti. O babası Mu'tasım ve amcası Me'mun'un düşüncelerini sürdürmeye devam etti. Vasık İslam adına hilafet süren diğerleri gibi ayyaş ve sarhoş biriydi. Hicretin 232′sinde Samerra'da öldü.[11] Vasık'ın Aleviler'e karşı davranışı sert değildi. Bu nedenle onun zamanında Aleviler ve Ebutaliboğulları onun zamanında Samerra'da toplandılar ve nisbeten rahatladılar. Fakat Mütevekkil'in döneminde tekrar dağıldılar. [12]
 

Vasık'tan sonra Abbasilerin en çirkin ve en cani çehrelerinden olan kardeşi Mütevekkil hilafet makamına geçti. İmam Hâdî'nin (a.s) onunla dört küsür yıl aynı asırda yaşamıştır. Bu süre İmam (a.s) ve izleyicilerinin en hayatının en zor dönemi sayılmaktadır; çünkü Mütevekkil Abbasi halifelerinin en acımasızı, en kötüsü ve en reziliydi. Ehlibeyt'e özellikle Hz. Ali (a.s) ve dostlarına karşı büyük bir kin besliyordu. [13]


Kaynaklar


[1] – A'lamu'l – Verâ, s. 355, İrşad-i Mufid, s. 301.
[2] – Age.
[3] – Age.
[4] – A'lamu'l – Verâ, s. 355.
[5] – Muntaha'l – A'mal, s. 243.
[6] – A'lamu'l – Verâ, s. 355; İrşad-i şeyh Mufid, s. 307; Tetimmetu'l – Muntehî, s. 218 – 251.
[7] – Age.
[8] – A'lamu'l – Verâ, s. 366.
[9] – Mekatilu't – Talibiyyin, s. 589.
[10] – el-Muhtasar-u bi Ahbari'l – Beşer, c. 1, s. 34.
[11] – Tetimmetu'l – Muntehi, s. 229 – 231.
[12] – Mekatilu't – Talibiyyin, s. 593.
[13] – Mekatilu't – Talibiyyin, s. 597.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler