25 Ekim 2021 Pazartesi Saat:
03:21
15-01-2018
  

Bugün Allame Eminî'nin Vefat Yıl Dönümü

"el-Gadir" on bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arapça yazılmıştır.

Facebook da Paylaş

 

  

Ehlader Araştırma Bölümü
 

Müellifin Doğum ve Vefatı

Allame-i Dehr, kemal sahibi merhum Ayetullah Abdu'lhüseyin Ahmet el-Emini 1902 yılında doğdu. İlmi eğitimi sonunda içtihat derecesine ulaştı. Yüce ruhu 15 Ocak 1970 Cuma günü sabahı Tahran'da melekût âlemine kavuştu. Naaşı Necef-i Eşref'e intikal ettirildi ve Emiru'l Müminin Ali'nin (a.s) kabrinin yakınında toprağa verildi.

 


Yazarın Seyahatleri

"el-Gadir" on bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arapça yazılmıştır. 
Allame Emini, bu kalıcı eserinde daha fazla tahkikat ve derinleşmek için birçok ilmi seyahatlere çıkmıştır.

 

Allame Irak'taki kütüphanelerde mevcut olan el yazması ve matbaa basımı kitapların incelenmesi ve okunmasına ek olarak, 1960 yılında Hindistan'a gitmiş ve dört ay müddetince orada ikamet etmiştir. El yazması kitapları yeniden yazmanın dışında bu müddet içerisinde o ülkenin önemli kütüphanelerinde bulunan pek çok kaynak kitapları da okuyarak incelemiştir.


Hicri 1964 yılının başlarına doğru Suriye'ye gitmiş, orada kaldığı müddet içerisinde de Şam ve Halep'teki dört önemli kütüphanenin elyazması kitaplarını mütalaa ederek incelemiştir. Allame, "Sameretu'l Esfar ile'l Ektar" kitabının II. cildinin mukaddimesinde 250'den fazla elyazması kaynağı zikrediyor ki, bu yolculuğunda o kitaplardan diğer kitaplara oranla daha fazla istifade etmiştir.

1967 yılında Türkiye'ye gelmiş ve yaklaşık bir ay boyunca başta Süleymaniye ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi olmak üzere İstanbul ve Bursa'daki en önemli kütüphanelerde ve özellikle İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan kitapları okuyarak incelemiştir. Bazı nakillere göre Merhum Allame Emini'nin Türkiye'ye bu araştırmalar doğrultusunda üç defa geldiği görülmektedir. Bunlara ek olarak İran seferinde ülkenin yedi önemli kütüphanesinde bulunan kitapları da titiz bir şekilde okuyarak incelemiştir.

 


Yazarın Eserleri

Allame Emini'nin birçok eserleri vardır. "el Gadir" mukaddimesinde 82. sayfadan itibaren yazdığı 13 eserin adı zikredilmiştir.

Bunlardan bazıları:

1- Tefsir-i Fatihetu'l Kitab.

2- el-Mekasidu'l İlliye. Bu başlık altında Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerini tefsir etmiştir.

a- Mümin/11

b- Araf/18

c- Araf/182

d- Vakıa/7

3- Şühedau'l Fazilet. Tarih konulu bir kitaptır.

4- Siretima ve Sünnetima. Ehl-i Beyt'in matem ve yasları hakkındadır.

5- Riyazu'l Uns. İki ciltten oluşan edebi ve tarihi bir kitaptır.

6- Semeretu'l Esfar İlelu'l Aktar. Hindistan ve Suriye gezileri hakkındaki kitabıdır.

7- el-İtretu'l Tahire fi'l Kitabi'l Aziz.

8- el-Gadir. Merhum Allame Emini'nin ömrünü adadığı en meşhur eserdir.

 


el-Gadir

"el-Gadir" kitabı Allame Emini'nin en önemli eseridir. On bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arap dilinde kaleme alınmıştır. Bu kitabın konusu ise Gadir-i Hum olayı ve hadisidir. İlk olarak Necefu'l Eşref'te basılmıştır. Daha sonraları, başka dillere de tercümesi olmuş ve çeşitli ülkelerde defalarca baskı yapmıştır.

 

el-Gadir kitabının mukaddimesinin 125. sahifesinde, müellifin oğlunun yazdıklarından anlaşıldığı üzere bazı bölümleri henüz basılmamıştır. el-Gadir kitabı, büyük bir özen ve dikkatle yazıldığı, uzmanlar tarafından teyit edilmiştir. el-Gadir, gerçekten bir ilim deryasıdır; dini, ilmi, tarihi, rical ve kelam açısından ansiklopedi adı verilebilecek ender kitaplardan biridir.

Bu kitabın övgüsü, nitelikleri ve teyidi çerçevesinde büyük İslam âlimleri ve araştırmacıların yazdıkları ve söyledikleri birçok şeyler vardır ve onlar da başlı başına bir kitap olabilecek genişliğe sahiptir.

Bu ansiklopedinin önemine dair şunu söylemek yeterlidir; anlaşıldığı üzere bu eserin yazımında on binlerce kitap gözden geçirilmiş ve on bin'e yakın kaynak kitap dikkatle sayfa sayfa okunmuş ve notlar alınmıştır.

Bilinmelidir ki, yazar konuları asıl kaynaklarından elde etmek ve bazen tek nüsha olan el yazması kitaplara ulaşmak için Necef-i Eşref'ten kalkıp uzak beldelere seyahatler yapmıştır. Bazen de namaz saatleri hariç günde 18 saat kesintisiz olarak sıcak ve yakıcı havada bu kitabın yazımı için okuma ve not çıkarmakla meşgul olmuştur.

 

 

  

 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler