19 Eylül 2021 Pazar Saat:
19:57
09-09-2013
  

Ayetullah Seyit Hasan Tahiri

Havza derslerine Kemaliye medresesinde başladı ve iki yıl sonra Kum şehrine yerleşti...

Facebook da Paylaş
 
 
Tercüme:
 
Ehlader Araştırma Bölümü
 
 
Ayetullah Seyit Hasan Tahiri Horremabadi, İmam Humeyni ve Ayetullah Hamaneyi'nin dostlarındandı. Bereketli ömürlerinde İslam ve İnkılaba sayısız ve önemli hizmetlerde bulundu.
 
Ayetullah Seyit Hasan Tahiri Horremabadi 1317 yılında Hordad (Haziran) ayının başında Horremabad'ta dünyaya geldi.
 
Babası Merhum Ayetullah şeyh Abdulkerim Hairi Yezdi'nin talebelerinden, Merhum Ayetullah Humeyni'nin ve Merhum Ayetullah Gulpaygani'nin arkadaşlarından Hacı Seyit Haydar Tahiri Horremabadi'dir. Ayetullah Haydar Tahiri yıllarca İsfahan, Meşhet ve Kum şehirlerinde üstatlarının derslerine katıldı. Sonrasında Horremabad halkının yoğun istekleri üzerine bu şehre hicret etti ve ömrünün sonuna kadar Horremabad halkının dini ve dünyevi işleriyle meşgul oldu.
 
Merhum Ayetullah Haydar Tahiri'nin belirgin özelliklerinden birisi halkın ve ulemanın nezdinde olan büyük sevgisi ve dünya malına olan ilgisizliğidir. 
 
Babasına karşı büyük bir muhabbeti olan Ayetullah Seyit Hasan Tahiri 9 yaşında iken babasını kaybetti. Her ne kadar babasını küçük yaşta kaybetmesi onun hayatını etkilese de o güçlü bir şekilde hayata tutunmasını bildi. Annesi Kum şehrinden ahalisinden mütedeyyin bir aileden dünyaya gelmiş temiz ve tahire bir kadındı.
 
Ayetullah Seyit Hasan Tahiri liseyi Horremabad'da okudu. Okula yetkililerin itirazlarına rağmen dini elbiseyle gitmekteydi. Okulda ikame edilen cemaat namazlarında imamlık yapardı.
 
Havza derslerine Kemaliye medresesinde başladı ve iki yıl sonra annesiyle birlikte Kum şehrine yerleşti.
 
Kum'daki ilk gününde Hz. Masume'nin (s.a) türbesinde abdest alırken gördüğü nurani bir şahsiyetin yüzü onun dikkatini çeker. Talebe arkadaşlarından birisine onun kim olduğunu sorar. Arkadaşı onun İmam Humeyni olduğunu söyler. Merhum Ayetullah Tahiri Horremabadi, o günden sonra imamın yanında yer aldı.
 
İmam Humeyni'nin sürgüne gönderilmesinden sonra Ayetullah Gulpaygani, şeyh Murtaza Hairi, Merhum şeyh Damad ve Merhum Ağa Hasan Ferid Eraki'nin derslerine katıldı.
 
Felsefe dersini Mustafa Humeyni'den ve Ayetullah Emini'den aldı. İlahiyatı ise Ayetullah Cevadi Amuli'nin yanında okudu. Yine Ayetullah Seyit Tabatabai ve Murtaza Mutahhari'nin derslerine iştirak etti.
 
Yazmış olduğu birçok kitap Kum ilmi havzalarında ders kitabı olarak okutuldu ve şahsen dersler vererek talebeler yetiştirdi.
 
Ehlibeyt Mektebine kazandırmış olduğu onlarca kitap vardır.
 
Birçok âlim gibi Ayetullah Tahiri'de yıllarca şah rejimi ile mübareze etti. Yapmış olduğu konuşmalar ve yazdığı makaleler nedeniyle defalarca hapse atıldı.
 
İmam Humeyni'nin emriyle 1341 yılında halka gerçekleri anlatmak için Horremabad'a hicret etti.
 
Daha sonra İmam Humeyni'nin isteğiyle âlimleri bir araya getirmek ve halkı zalime karşı uyandırmak için Kaşan'a gitti.
 
Kum'a döndükten sonra yapmış olduğu konuşmalarla halkı şah rejimine karşı uyandırmada etkili oldu.
 
1356 yılında Kum ilmi havzalar öğretmenler kuruluna seçildi. İslam inkılabından sonra birçok görevde yer aldı.
 
Uzmanlar heyetinde Loristan Bölge Temsilcisi, İmam Humeyni'nin Hac ve ziyaretçilerden sorumlu temsilcisi ve yine Pakistan'da İmam Humeyni'nin yetkili temsilik vazifesini üstlendi. 
 
Ayetullah Hamaneyi'nin isteğiyle bir dönem Tahran Cuma imamlığı yaptı.
 
***
 
Ehlibeyt Âlimleri Derneği olarak bu büyük âlime Allah'tan rahmet, başta sahibimiz ve mevlamız Hz. Mehdi'ye (a.s), merhumun kederli ailesine, Hz. Mehdi'nin (a.s) naibi Veliyyi Emri Müslimin'e, taklit mercilerimize ve tüm Ehlibeyt dostlarına tesliyet ve başsağlığı arz ediyoruz.
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler