30 Haziran 2022 Perşembe Saat:
07:21
31-12-2020
  

Ayetullah Misbah Yezdî Kimdir II. Bölüm

Muhammed Taki daha sonra Allame Tabatabaî ile daha fazla irtibat kurmak için hep bir fırsat aradı; ancak ruhu ve maneviyatı kendini üstada sunacak kadar hazır değildi..

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

İmam Humeynî (ra) ile Tanışması

 

Şeyh Muhammed Taki, Kum'a gelişinin ilk yılından itibaren, Kum ilim havzasının önde gelen âlimlerinden merhum İmam Humeyni (Allah ona rahmet etsin) ile tanışmış ve onun ahlaki değerlerinden yararlanmıştı.  Mekasib ve Kifaye derslerini okumasına rağmen ara sıra ön hazırlık olması için merhum imamın içtihat derslerine katılıyordu. İkinci yılı tamamladıktan sonra sürekli olarak imamın derslerine katıldı.

 

İmam Humeyni’nin (Allah ona rahmet etsin) göze çarpan özellikleri arasında, diğer üstatların derslerinde daha az görülen dikkat, özgür eleştiri ve düşünce özgürlüğü vardı. Bu nitelikteki özellikler onun gibi bir öğrencinin zihnine çok çekici gelmekteydi. Öte yandan, İmam'ın (Allah ona rahmet etsin) ahlak dersinin kapatılması büyük bir talihsizlik oldu. Bu hikâyelerin cazibesini, etkilerini ve benzersizliğini anlatan ahlak dersi ve elbette İmam'ın davranış ve kişiliğindeki özellikleri arkadaşlarının anlatımlarıyla delilleri oldukça açıktı.

 

Metanet ve azameti, kişiliğinde parlıyordu. İmam Humeyni (Allah ona rahmet etsin) meclislerde çok az konuşurdu ve bazen bütün meclisi sessizce geçirirdi ve sadece halkın bilimsel ve dini sorularını yanıtlıyordu. Merhum İmamın azameti, gereksiz konuları gündeme getirmesine engel oluyordu.

 

İmam'ın bir diğer göze çarpan özelliği de (Allah ona merhamet etsin) kimsenin yolda, yanında veya arkasında yürümesine izin vermemesi idi. Çoğu zaman tek başına yürümesi ve birisinin sorusu olduğunda, durup cevap verip tekrar hareket etmesiydi. Genelde alçak gönüllüğü ön plana çıkan, özel bir haysiyeti ve ağırlığı vardı. Bu iki özelliğin birleşimi, diğer âlemler ile manevi bir bağı olanlar dışında olanlar için mümkün değildir. Sadece kibirden mustarip olanlar değil, aynı zamanda Tanrı'ya özel bir ilgi göstererek haysiyetlerini ve ahlaki yaşantılarını sürdürürler.

 

  

İmam Ruhullah Musavî el-Humeynî (1902-1989)

 

 

Allame Tabatabaî ile Tanışması

 

O yıllarda Kum’a yeni geldiğinde Hüccetiye Medresesinde havuzun yanındaki güneş saatinin yanında duran nurlu bir seyit dikkatini çekti. Küçük sarığı olan zayıf bir adamdı ve sade kıyafetleri ile sade yaşantısını gösteriyordu.

 

Muhammed Taki arkadaşlarına o kimdir? diye sordu.

 

Dediler ki: Ona küçük gazi derler ve bu kişi güneş saatini bizzat kendisi yaptı ve şimdi saati ayarlamaya geldi. Marifetleri sadece bu da değil. Astroloji ve matematik ilmi onun özelliklerinden biridir. Bir başka özelliği ise tefsir dersi verip, felsefede üstatlık yapıyor… vb.

 

Bir arkadaşı, Salmasî Camiî'nde perşembe günleri düzenlenen üstadın Tefsir derslerine katılmayı önerdi. O da kabul etti ve Allamen'in ruhani ve manevi etkisi ve mükemmel öğretme metotlarını gözlemledikten sonra, onlardan etkilendi ve her zaman üstadın hizmetinde ve yanında olmayı istedi.

 

Muhammed Taki daha sonra Allame Tabatabaî ile daha fazla irtibat kurmak için hep bir fırsat aradı; ancak ruhu ve maneviyatı kendini üstada sunacak kadar hazır değildi. Öte yandan, Merhum Allame, insanların yüzlerine bakmaz idi.  Her halükârda dersine katılırdı, bazen dersten sonra belirsiz görünen noktaları sorardı, bazen çok soru soran varken onu takip ederdi. Ve yolda sorularını sorardı.

 

Nihayet, Muhammed Taki'nin zekice soruları Allame'nin dikkatini çekmiş ve ona özel ilgi göstermesine neden olmuştu ve bu, kademeli olarak başka isteklerde bulunabileceği ve ona ahlaki ve manevi konularda rehberlik etmesini isteyebileceği bir ortam oluşturmuştu.

 

Muhammed Taki'nin Allame ile ilişkisi o kadar güçlendi ki, bazen onun asıl ahlaki rehberliğinden özel olarak yararlanırdı ve Allame, ders notlarını veya tezlerini yayınlanmadan önce gözden geçirmesi için ona verirdi ve düzeltecek bir şey varsa, gelir, uyarır ve düzeltirdi.

 

  

Allame Muhammed Hüseyin Tabatabaî (1904-1981)

 

 

Ayetullah Behcet ile Tanışması

 

Muhammed Taki'nin ilk yıllarda tanıştığı diğer büyük âlimler arasında Ayetullah Behcet (ra) de vardı. Ayetullah Behçet’in evi Hüccetiye Medresesinin yanındaydı ve onunla genellikle yolda, özellikle sabahları türbeden döndüğünde ara sokaklarda karşılaşırdı. Bir süre sonra arkadaşlarından Ayetullah Behçet’in ilmi açıdan çok öne çıktığını ve önceki yıllarda ise Ayetullah Burucerdî'nin seçkin öğrencilerinden biri olduğunu duydu. Ahlaki ve manevi özellikleri ile ön plana çıkan ariflerden biriydi. Necef’te arifler üstadı merhum seyit Ali Gazi’nin öğrencilerindendi. Onun yüksek manevi makamları öğrencileri tarafından anlatılıyordu.

 

Merhum Gazi’nin öğrencilerinden biri hatta manevi halefi olan biri şöyle diyordu:

 

“Ağa Behcet henüz teklif yaşına ulaşmadığı halde birçok manevi makamı elde etmişti. Merhum Hacı Mustafa Humeynî de babasından, bu manevi makamların ağa Behcet’te varlığını teyit ve tasdik ediyordu."

 

Bu nitelikler, fazilet ve maneviyata her zaman susamış olan Muhammed Taki'yi böyle bir şahsiyetten yararlanmaya teşvik etti; Fakat Ayetullah Behcet kimseyi kolay kolay kabul etmiyordu. Muhammed Taki ve bazı arkadaşları, fıkıh derslerini güçlendirmek için ondan özel olarak fıkıh dersi vermesini istemeye karar verdiler ve bu şekilde onun ahlaki özelliklerinden yararlanmayı düşünüyorlardı. Ayetullah Behçet, fıkıh dersini vermeyi kabul etti ve eğitime başladılar.

 

On beş yıldır bu derslere katılan Şeyh Muhammed Taki, bu büyük âlimin dersini şu şekilde anlatmaktadır: Çok içerikli, faydalı ve dakik bir dersti ve onun ders metodunun farklı olan yönü, çoğu kez dersten önce gelmeleri ve bu vesileyle bir hadis okumaları veya o günün şartlarına münasip bir hikâye anlatmalarıdır. Bunların yanı sıra ahlaki ve dini konuları da farklı açılardan konuları anlatıyordu. Hem ben ve hem de arkadaşlarım defalarca tecrübe ettik. Bazen bazı konular işlendiğinde, dışardan bakıldığında konuyla alakası olduğunu düşünmüyorsunuz ama öyle ince noktalar işaret ediliyor ki kişi kendisini için o cümlelerden pay alıyor. Ve derse katılan bazı arkadaşlar ile ilgili konulara atıfta bulunuyordu ve onlar kendileri anlıyorlardı ve bazen bir kişinin gözlerine bakarak anlatmaya çalışıyordu. Sanki “Sana söylüyorum!.." diyordu.

 

Ve bazen politik ve siyasi bir konuda, gerçekleşmeden önce bir yol öngörüyorlardı. Özellikle Şah döneminde, ihtilal sırasında ve Şah'ın askerlerinin Feyziye Medresi’ne saldırıları sırasında, bu olayların yazılması ve yayınlanması gerektiğinde ısrar etti. Bu konuların onun tarafından gündeme getirilmesi bizi inkılap faaliyetlerine ve mücadelelerine daha fazla katılmaya teşvik ediyordu.

 

On beş yıllık tanışma sürecinde, üstat ve öğrenci arasında daha fazla irtibat ve ilgi için zemin sağladı ve üstat yavaş yavaş öğrencisinin yeteneğini, ilmi ve ahlaki dehasını fark etti ve bu durum Ayetullah Behçet’in onu ön plana almasına neden oldu. Hücceti İslam ve Müslimin Dr. Mûrteza Ağa Tahranî bu konuda şunları söylüyor:

 

“İslam İnkılabı’ndan önce Kum'daki bazı esnaflar, Ayetullah Behcet’in huzuruna geldiler ve ondan bizzat kendisi veya onayladığı ahlak üstatlarından birinin, onlara ahlak dersi vermesini istediler. Ayetullah Behçet buyurdu ki; Ağa Misbah Yezdî bu konuda benim onayladığım kişidir. Gidin ondan ahlak dersi vermesini isteyin. Bu konuda da bizzat kendim Ağa Misbah ile görüşeceğim. Bu ahlak dersi daha sonra Hüseyniye veya mescit haline gelen Kum'daki Merhum İslamî'nin evinde uzun süre devam etti.”

 

  

Ayetullah Muhammed Taki Behcet (1916-2009)

 

 

Talebelik Yıllarındaki Arkadaşları

 

Şeyh Muhammed Taki, talebelik yıllarında özellikle Hüccetiye Medresesinde, dini ilimlerinin ve mübahase çalışmalarının yanı sıra ruhani ve ahlaki dereceleri olan öğrencilerle samimi arkadaşlıklar kurardı. En yakın arkadaşları arasında şunları sayabiliriz: Erdaka'nın Cuma İmamı olan Şeyh Muhammed Hüseyin Behcetî Erdakanî, aynı zamanda en erdemli ve faziletli öğrencilerden biri olan Merhum Şeyh Ali Behcet’i, ahlak üstatlarından Şeyh Ali Pehlavanî, taklit edilen müçtehitlerden sayılan Ayetullah Mirza Hüseyin Nurî ile yazar ve hattat olan kardeşi merhum Mir Hüseyin Hasan Ağa ve Hazret-i Masume’nin türbe sorumlusu Şeyh Ali Ekber Mesudî.

 

Evlendikten ve medreseden taşındıktan sonra Şeyh Muhammed Taki'nin sık sık Hüccetiye Medresesini ziyaretinden dolayı, Şehit Bahuner, Hüccetu’l İslam ve Müslümin Haşimi Rafsancanî, Ayetullah Seyyid Ali Hamaneî’nin yanı sıra ve daha birçok âlim ile birlikte zalim sistem ile mücadele konusunda başka samimi arkadaşlar bulmasına neden oldu.

 

 

  

Ayetullah Misbah Yezdî, Dr. Abdulkerim Suruş ve İhsan Tabarî - Bir televizyon programında / 1982

 

İslam İnkılabı'nın iki sarsılmaz kalesi; Ayetullah Seyyid Ali Hamaneî ve Ayetullah Misbah Yezdî

 

Merhum Ali Ekber Haşimî Rafsancanî (1934-2017) ve Ayetullah Misbah Yezdî

 

Ayetullah Vahid-i Horasanî ve Ayetullah Misbah Yezdî

 

 

 

 

 

Birinci Bölüm

http://ehlibeytalimleri.com/ayetullah-misbah-yezd-kimdir-i-bolum_d14148.html

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler