19 Eylül 2021 Pazar Saat:
19:22
12-03-2013
  

Allame Emini (r.a)

"El-Gadir" on bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arapça yazılmıştır.

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Müellifin Doğum ve çlümü

Allame-i Dehr, kemal sahibi merhum Ayetullah Abdul Hüseyin Ahmet el-Emini hicri 1320 yılında doğdu. İlmi eğitimi sonunda içtihat derecesine ulaştı. Yüce ruhu hicri 28 Rabiussani 1390 Cuma günü sabahı Tahran'da melekût âlemine kavuştu. Naaşı Necef-i Eşrefe intikal ettirildi ve Emirul Müminin Ali (a.s)'m kabrinin yakınında toprağa verildi.

Yazarın Seyahatleri

Allame Emini, bu kalıcı eserinde daha fazla tahkikat ve derinleşmek için birçok ilmi seyahatlere çıkmıştır.

Allame Irak'taki kütüphanelerde mevcut olan el yazması ve matbaa basımı kitapların incelenmesi ve okunmasına ek olarak, hicri 1380 yılında Hindistan'a gitmiş ve dört ay müddetince orada ikamet etmiştir. El yazması kitapları yeniden yazmanın dışında bu müddet içerisinde o ülkenin mühim kütüphanelerinde bulunan pek çok kaynak kitapları da okuyarak incelemiştir.

Hicri 1384 yılının baharında Suriye'ye gitmiş, orada kaldığı müddet içerisinde Dimeşk ve Halep'teki dört önemli kütüphanenin elyazması kitaplarını mütalaa ederek incelemiştir. Allame, "Sameret'ul Esfar İlel Ektar" kitabın ikinci cildinin mukaddimesinde 250'den fazla elyazması kaynağı zikrediyor ki, bu yolculuğunda o kitaplardan diğer kitaplara oranla daha fazla istifade etmiştir.

1387 yılında Türkiye'ye gitmiş ve yaklaşık bir ay boyunca İstanbul ve Bursa'daki en önemli kütüphanelerde bulunan kitapları okuyarak incelemiştir. Bunlara ek olarak İran seferinde ülkenin yedi önemli kütüphanesinde bulunan kitapları da titiz bir şekilde okuyarak incelemiştir.

Yazarın Eserleri

Allame Emini'nin birçok eserleri vardır ki, "El Gadir" mukaddimesinde 82. Sayfadan itibaren yazdığı 13 eserin adı zikredilmiştir.

Bunlardan bazıları:

1- Tefsir-i Fatihe tul Kitap.

2- El-Mekasid'ul İlliye. Bu başlık altında Kuran bazı ayetlerini tefsir etmiştir.

a- Mümin/ 11. b-Araf/18. c-Araf/182. d- Vakıa/ 7.

3- şüheda'ul Fazilet. Tarih hakkında bir kitaptır.

4- Siretıma ve Sünnetıma Ehl-i Beyt'in matemi hakkındadır.

5- Riyaz'ul Uns. İki ciltten oluşan edebi ve tarihi bir kitaptır.

6- Semeret'ul Esfar İlel'ul Aktar. Hind ve Suriye seferleri hakkında ki kitap.

7- El-İtret'ul Tahire fil Kitab'il Aziz.

8- El-Gadir

EL-GADİR

"El-Gadir" kitabı Allame Emini'nin eseridir. On bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arapça yazılmıştır. Bu kitabın konusu ise Gadir olayı ve hadisidir. İlk olarak h. 1364'de Necef'ul Eşref'te basılmıştır. Daha sonraları, başka dillere de tercüme olmuş ve çeşitli ülkelerde defalarca baskı yapmıştır. El-Gadir kitabının mukaddimesinin 125. sahifesinde, Müellifin oğlunun yazdıklarından anlaşıldığı üzere bazı bölümleri henüz basılmamıştır. El-Gadir kitabı, büyük bir özen ve dikkatle yazıldığı, uzmanlar tarafından teyit edilmiştir. El Gadir, ilim deryasıdır ki, gerçekten dini, ilmi, tarihi, rical ve kelam açıdan ansiklopedi adı verilebilecek ender kitaplardan biridir.

Bu kitabın övgüsü, nitelikleri ve teyidi çerçevesinde büyük İslam âlimleri ve araştırmacıların yazdıkları ve söyledikleri birçok şeyler vardır ki, onlar da başlı başına bir kitap olabilecek genişliğe sahiptir.

Bu ansiklopedinin önemine dair şunu söylemek yeterlidir ki, anlaşıldığı üzere bu eserin yazımında on binlerce kitap gözden geçirilmiş ve on bin tane kaynak kitap dikkatle sayfa sayfa okunmuş ve notlar alınmıştır.

Bilinmelidir ki, yazar konuları asıl kaynaklarından elde etmek ve bazen tek nüsha olan el yazması kitaplara ulaşmak için, Necef-i Eşref'ten kalkıp uzak beldelere seyahatler yapmıştır. Bazen de namaz saatleri hariç günde 18 saat kesintisiz olarak sıcak ve yakıcı havada, bu kitabın yazımı için okuma ve not çıkarmakla meşgul olmuştur.

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler