06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat:
12:26

Cahil Taşeronlar

30-01-2020 14:44


 

 

 

 

 

 

  

 


"Onlar, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar; oysa kâfirler istemese de, Allah kendi nurunu tamamlayacaktır." Saf/8
 


Allah’ın nurunu söndürmek isteyen küresel Emperyalist ve Siyonist güçlerin amaç ve gayesini anlayabiliriz de, İslam ümmeti sıfatıyla ‘’PROF ve İLAHİYATÇI’’ olduğunu iddia edenler sizin derdiniz ne? Bu Şia ve İran kompleksi neden? Ne için ve kime ne adla hizmet ediyorsunuz? Yoksa Şia İslam dışı bir itikat ve İran gayr-i Müslüm bir ülke midir? Şia ve İran İslam inancı ve dairesi için de değiller mi? Yoksa eleştiren, hakaret eden ve saldıranlar; inancınız ve mezhebiniz Amerika ve Küresel Siyonistlerle aynı mıdır ki; Amerika'ya dokunmak size bu kadar acı vermekte ve rahatsız etmektedir?

İran ile Müstekbir ve Siyonist Amerika arasındaki çatışmanın amacı ve hedefi bellidir. Ama belli olmayan Müslüman kisvesindeki bu şarlatanlar, ihanet çetesi ve çakal sürüsü gibi kendilerini açığa çıkararak Emperyalistlere hizmet ettiklerini gösteriyorlar.

Tıpkı Mekke'de İslam'ın ilk doğuşundan ta Medine’de din kâmil olan yirmi üç yıl zarfında İslam ve ümmet içinde kendilerini kamufle eden ve Hz. Resulullah’ın (saa) vefatından hemen sonra Al-i Resule zulmü reva gören Siyonist anlayışı taşıyan münafıklar ve Ümeyyeoğulları’nın kendilerini açığa çıkardıkları gibi, Amerika’nın vicdanına sığınanlar, İranlı General Kasım Süleymanî'nin şehadetinden dolayı, Irakta Amerika’nın el-Ased üssünü vurmasıyla verdirdiği zayiat ve vurduğu darbeye Amerika’dan çok daha rahatsız olan dalkavuk şarlatanların üzüldüğünü görmekteyiz.

Kendilerini sözde bilim adamı Prof, ilahiyatçı, Kur’an tefsircisi, yazar, yorumcu, cüppeli ve züppeli gibi kavramlarla insanların beyninde yer edinmeye ve belirli makamlarda yerlerini sağlamlaştırmaya çalışan (İmam Ali’nin (as) tabiriyle insanların en cahil zümresi) -belki de çok büyük para karşılığı- Küresel Siyonistlerin idare ettiği TV ve Sosyal Medya'da İran'ı bahane ederek Şia’ya, Şia’yı bahane ederek de İran'a saldırıya geçtiklerine şahit oluyoruz.

Amerika’ya ikinci dünya savaşından bugüne kadar hiç kimse saldırmaya cesaret edememiştir. Hep Amerika saldırmış, vurmuş, kırmış, sindirmiş ve yok etmiştir. Bu dalkavuklar zamanın firavun imparatorluğuna, ‘İran İslam Cumhuriyeti nasıl böyle hadsizce cesaret gösterip vurabilir!’ diye rahatsızlıklarını aşikar etmekle beraber, atılan acı tokatın şoku içinde debelenip İran ve Şia’ya saldırıya geçtiler.

Şia’ya saldırışın tarihsel bir süreci vardır. İran’a saldırı ise Şia’nın temel ilkelerinin bilimsel ve itikadi anlamda çıkış merkezi oluşundandır. Küresel Siyonizmin yazan eli ve konuşan dili her coğrafya ve ülkede olduğu gibi maalesef yüz yılı aşkındır bizim ülkemizde, ülkenin çok hassas kademelerinde artarak devam etmektedir. İşin acı tarafı ise bu Emperyalist ve Siyonist taşeronlar konuştuklarını muvahhit Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz adına göstermeye çalışmalarıdır.

Bu taşeronlar Mehdeviyet konusunun Kur’an’da her hangi bir ayette var olduğunu kabul etmedikleri gibi, İslam itikadında da olmadığını söylemekteler. Bunlar bu çıkışlarıyla gerçek anlamda Hz. Rasulullah’ı (saa), mübarek sözü olan hadisleri ve ameli icraatını kabul etmediklerini ortaya koymaktalar. Oysa Ehl-i Sünnet'in bütün fırkalarında ve gayr-i müslümlerin bütün inançların da dahi Mehdeviyet inancı kabul edilmektedir.

Aslında bunların direkt Mehdeviyet mektebini yani İmam Mehdi’yi (af) kabul etmemelerini normal karşılamak gerekiyor. Çünkü İmam Mehdi’nin (af) varlığını kabul etmek demek, İmamet ‘’velayet’’ inancını kabul etmek demektir. Dolayısıyla bunlar İmameti ‘’velayeti’’ kabul etmedikleri için İmam Mehdi’yi (af) kabul edip zuhur edeceğine inanmazlar. İmametin ‘’velayetin’’ Kur’an’da Hz. İbrahim (as) üzerinden verildiğini anlayıp kabul etmeyen zihniyet, nübüvvet makamından sonra İmamet makamının devamına nasıl inanacak ve kabul edecektir.

Bunlara Ehl-i Sünnet kaynaklarından deliller getirilse dahi kabul etmeyecekler, çünkü bunların derdi İslam ve itikat meselesi değildir. Sadece ‘’Hasbuna Kitabullah’’deyip gerçekte Muhammed’i (saa) İslam’ı dejenere etmektir. Bu Siyonist zihniyetin tek dertleri ağababaları müstekbir Firavun Siyonist Amerika’nın kibir damarlarına saldırılmasının ve haysiyetinin yok edilmesinin verdiği üzüntüdür. Asıl saldırganlıkları bundan kaynaklanıyor ve gittikçe de saldırganlaşıyorlar.

Ama anlamalılar ki; bu saldırganlıklarının bir sonucu olmayacağı gibi, ağababalarının yerle bir olan onurunu da kurtaramayacaktır. Sizler bize sövdükçe, hakaret ettikçe ve tekfir ettikçe, biz sizin ıslahınız için dua edeceğiz ve İslami vahdetin bozulmasına asla fırsat vermeyeceğiz.

Bu taşeronlar İslam ve ümmete yapılan bunca ihanete ve vurulmak istenen bunca darbeye rağmen, Allah rızası için bir kez ağızlarını açmış bir kelime dahi etmezlerken, ne zaman ağababalarına bir fiske vurulursa dünyayı ayağa kaldırıp Şia’ya saldırıyorlar. İnsan bu kadar mı cehalet ve gaflette olur.

 

Allah ıslah etsin.
 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Özgür Demir   22-02-2020 13:18

    Aziz , Hakim , sonsuz güç ve saltanat sahibi olan Rabbimiz ! İdlib'de yurtlarından çıkarılmış, üzerlerine gece gündüz bomba yağan, kara kışta soğuktan titreyen açlıktan ve korkudan uyuyamayan ve yakınları çocuk kadın ayrımı yapılmadan öldürülmüş ; naylon çadırlarda binbir türlü sıkıntı içinde yaşamak zorunda kalan minik yavruları, o minicik elleriyle soğukta titreyen dünyaya gözlerini savaşta açan ve korku düzeninden kaçabilecek sığınabilecek bir yurt bulamayan masum bebekleri ve çocukları korumak için canını Rabbim senin rızan için feda eden kahraman Türk askerlerinin şehadetini kabul buyur. Onları cennetinde şefkat ve merhamet örneği olan ,insanların en güzel ahlaklisi üstün karakterli ulu peygamber Muhammed Mustafa' ya (s.a.v.) onun Ehlibeyti ' ne Hz. Ali'ye, şehitlerin efendisi olan Hz. Hüseyin ' e ve müslüman kanı dökülmesin diye hakkından Allah rızası için vazgeçen Hz. Hasan efendilerimize komşu eyle. Rabbim dualarımızı kabul buyur. Bizleri de bu asil şehitlerin mübarek kanları hürmetine affet, bağışla Allah'ım. Sana layık bir kul olamadık. Zalimlerin cinayetlerini durduramadık. Affet Allah'ım!

  • b haci   05-02-2020 09:52

    sa sayın erol hocamın 30 ocak tarihli cahil taşeronlar adlı yazısı için teşekkür ederim, bana öyle geliyor ki bizler gelin güveyliği zorluyoruz, yıllardır işyerime yakın öğleleri onların cemaat namazına katılıyorum, beyaz kağıt önümde eli açık cemaatteyim ve tek bildikleri ığdırlı oluşum, sohbetlerine kulak misafiri oldum ve nehcul belağadan söz etmedikleri gibi bizim minberlerden kutubi sitte kıyasları eksik olmuyor, avrupalılar katolik protestan vahdetini siyasi ve ticari dünya çıkarı olarak çözmüşler, ümmetin ayfon arzusu bizide bir dünya çıkarına zorluyor ama türkiyeli ve avrupalı nehcul belağacılar olarak kendimizi rusya gurubu taraftarı göstermemiz dünya vahdeti için sağlıklı olmasa gerek