Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Resmi İnternet Sitesi http://www.ehlibeytalimleri.com tr Sun, 28 Feb 2021 11:47:55 EET Sun, 28 Feb 2021 11:47:55 EET 10 bilgi@ehlibeytalimleri.com Haberler Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Resmi İnternet Sitesi <link>http://www.ehlibeytalimleri.com</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Sun, 27-02-2021 11:08 EET</pubDate> <title><![CDATA[ Bugün Hz. Zeynebin (s.a) Şehadeti ]]> Ehlibeyt Alimleri Derneği Ehla-Der - Şubat 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/bugun-hz--zeyneb-in-s-a-sehadeti_d14253.html Sun, 26-02-2021 15:40 EET <![CDATA[ İnsanlardaki Farklılıkların Felsefesi ]]> Muhakkak sizi biraz korkuaçlıkmallardancanlardan ve ürünlerden azaltma ile denerizSabredenleri müjdele.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/insanlardaki-farkliliklarin-felsefesi_d14252.html Sun, 26-02-2021 15:17 EET <![CDATA[ Ölmeden Önce Ölünüz ile Kastedilmektedir? ]]> Kur’ân ve hadisler bakımından ihtiyari ölüm nedirLütfen verilen cevapta Kur’ân’dan ve mevcut rivayetlerden istifade ediniz.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/olmeden-once-olunuz-ile-kastedilmektedir-_d14251.html Sun, 26-02-2021 15:08 EET <![CDATA[ Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylığın Olması ]]> Yüce Allah Kur’an’da neden “Her zorlukla beraber bir kolaylık vardırdiye buyurmuda zorluktan sonra kolaylık vardır diye buyurmamıştır?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/her-zorlukla-beraber-bir-kolayligin-olmasi_d14250.html Sun, 26-02-2021 11:12 EET <![CDATA[ Hayvan İsmi Taşıyan Sûreler ve Faziletleri ]]> İnsan bu ayetler üzerinde tefekkür ederse nice güzellikler elde edilebilirZira ruhun gıdastefekkürdür.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hayvan-ismi-tasiyan-sreler-ve-faziletleri_d14249.html Sun, 26-02-2021 10:38 EET <![CDATA[ Garanik Efsanesi ]]> O (Peygamberasla kendi hevesi üzerine bir şey konuşmazdediği her şey vahiyden ibarettir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/garanik-efsanesi_d14248.html Sun, 26-02-2021 09:35 EET <![CDATA[ Mevlid-i Ali ]]> Ondört masum Resulün incisi Kur’an emanetin oldu ikincisi Ahmed’in hadisi Kevser sakisi Muhammed’dir Fatıma ile Ali..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/mevlid-i-ali-_d14247.html Sun, 25-02-2021 11:19 EET <![CDATA[ Ehl-i Sünnet’e Göre Kur’an’da Velayet ]]> Ehl-i SünnetKur’an’daki velayeti nasıl tefsir etmektedir?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/ehl-i-sunnete-gore-kuranda-velayet_d14246.html Sun, 25-02-2021 10:48 EET <![CDATA[ Din ve Mezhep Seçiminde Ailenin Rolü ]]> İnsan doğumundan ölümüne kadar hakikati idrak etmek adına ilmçaba ve araştırma yapmaktan bir an dahi olsun geri kalmamıştır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/din-ve-mezhep-seciminde-ailenin-rolu_d14245.html Sun, 25-02-2021 10:40 EET <![CDATA[ Zuhur Yakındır.. ]]> Zenginlerin HaccSeyahatOrta gelirlilerin Haccticaret ve fakirlerin Haccriya ve gösteriiçindir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/zuhur-yakindir--_d14244.html Sun, 25-02-2021 10:17 EET <![CDATA[ Ya Ali! ]]> Sensin konuşan Kuran Her daim kalpte yazan Mümin dostlar yüzünde Nurundan vardır nişan..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/ya-ali_d14243.html Sun, 25-02-2021 09:44 EET <![CDATA[ Bir Yerden Sonra Cennet Sıkıcı Olmaz mı? ]]> Cennet nimetleri bıktırıcdeğilsecennet ehli bir lezzeti bırakıp başka bir lezzete nasıl yönelebilirler?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/bir-yerden-sonra-cennet-sikici-olmaz-mi-_d14242.html Sun, 24-02-2021 13:39 EET <![CDATA[ Çocukların Allah ile İlgili Soruları ]]> Her çocuk İslam fıtratüzere yaratılmıştır ancak baba ve annesi onu Yahudileştirir ve Hıristiyanlaştırır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/cocuklarin-allah-ile-ilgili-sorulari_d14241.html Sun, 24-02-2021 13:22 EET <![CDATA[ Gerçekten Ehl-i Beyt Kaç Kişidir? ]]> Şiîliğe yöneltilen en önemli sorulardan birisiEhl-i Beyt’i neden birkakişide sınırlıyorsunuzsorusudurPekibunun cevabnedir? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/gercekten-ehl-i-beyt-kac-kisidir-_d14240.html Sun, 24-02-2021 12:33 EET <![CDATA[ Evrim Teorisine İslamın Yaklaşımı ]]> İslâm’ın evrim teorisini doğru kabul ettiğine dair bir olasılık mevcut mudurTanrının varlığınispat etme hakkındaki cevaplarınızın birinde düzen kanıtdile getirilmiştirDüzen kanıtile evrim teorisi arasında bir çelişki var mıdır?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/evrim-teorisine-islam-in-yaklasimi_d14239.html Sun, 24-02-2021 12:18 EET <![CDATA[ Hem Dünyada Hem de Ahirette Huzur Mümkün mü? ]]> Acaba insanın hem bu dünyada ve hem de ahiret refah ve huzur içinde olmasmümkün müdür? Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/hem-dunyada-hem-de-ahirette-huzur-mumkun-mu-_d14238.html Sun, 24-02-2021 12:09 EET <![CDATA[ İlahi Kaza ve Kader ile İntiharın Çelişmemesi ]]> İmam Bakır şöyle buyurdu“Mü’min biri her belaya duçar olabilirher çeşit ölümle ölebilirama intihar etmez.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/ilahi-kaza-ve-kader-ile-intiharin-celismemesi_d14237.html Sun, 24-02-2021 11:28 EET <![CDATA[ Aliyyûl Mûrteza Doğdu Bugün ]]> Gönüllerdegüller açtbugün. Aliyyûl Mûrteza doğdu bugün.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/aliyy-l-mrteza-dogdu-bugun_d14236.html Sun, 23-02-2021 11:28 EET <![CDATA[ Recep Ayının Fazileti Hakkında Kırk Hadis ]]> İçinde bulunduğumuz Mübarek Recep ayhakkında Fahr-i Kâinat Efendimiz ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen hadisler.. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/recep-ayinin-fazileti-hakkinda-kirk-hadis_d14235.html Sun, 22-02-2021 16:06 EET <![CDATA[ Hz. Aliden Nasihatler ]]> İnsanların çeşitli mizave meşrepleri vardır ve herkes kendi mizave meşrebine göre iyapar.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--ali-den-nasihatler_d14234.html Sun, 22-02-2021 13:34 EET <![CDATA[ Direniş Yazarı Dr. Enis Nakkaş Vefat Etti ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği ehla-Der - Şubat 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ortadoğu http://www.ehlibeytalimleri.com/direnis-yazari-dr--enis-nakkas-vefat-etti_d14233.html Sun, 21-02-2021 13:13 EET <![CDATA[ Tek Seçim; Direniş! ]]> İşte küffara direniadresin Velayette vahdetnurlanmıperçin!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/tek-secim-direnis_d14232.html Sun, 19-02-2021 17:20 EET <![CDATA[ Merhum İmam Humeynînin Kızına Nasihatleri ]]> Dün gecebana irfankitapların isimlerini sordunKızımhicap ve perdeleri kaldırmak için çalışkitaplartoplamak için değil!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/merhum-imam-humeyn-nin-kizina-nasihatleri_d14231.html Sun, 19-02-2021 13:26 EET <![CDATA[ Kıskançlık ve Kibir Müminin Düşmanıdır ]]> Vicdanlarkabul ettiği haldezulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunlarinkâr ettilerArtık senbozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/kiskanclik-ve-kibir-muminin-dusmanidir-_d14230.html Sun, 18-02-2021 17:01 EET <![CDATA[ Anadolu Ehlibeyt ve Yardımlaşma Derneğinden Regaib Gecesi Tebrik Mesajı ]]> Anadolu Ehlibeyt ve Yardımlaşma Derneği İstanbul - Şubat 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/anadolu-ehlibeyt-ve-yardimlasma-dernegi-nden-regaib-gecesi-tebrik-mesaji_d14229.html Sun, 18-02-2021 17:17 EET <![CDATA[ Kur’an’a Göre Zorluk Dönemlerinde Bahane Üreten Kişilik Tipleri ]]> Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsayd onlar mutlaka seni izlerlerdiAma zorluk onlara uzak geldi..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/kurana-gore-zorluk-donemlerinde-bahane-ureten-kisilik-tipleri_d14228.html Sun, 18-02-2021 15:33 EET <![CDATA[ Ehla-Der’in Regâib Gecesi Tebrik Mesajı ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - Şubat 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-derin-regib-gecesi-tebrik-mesaji_d14227.html Sun, 18-02-2021 10:32 EET <![CDATA[ Seyyid Hasan Nasrallahın Gündeme Dair Açıklamaları ]]> İran bu süre zarfında gurur ve sebat gösterdiTrump iseİranın telefon etmesini beklemeye devam etti ve bunun hasretiyle görev süresi bittiİran direnişle zor bir dönemden geçti.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Diğer Ülkeler http://www.ehlibeytalimleri.com/seyyid-hasan-nasrallah-in-gundeme-dair-aciklamalari_d14226.html Sun, 18-02-2021 07:01 EET <![CDATA[ Regaib Gecesinin Çok Faziletli Ameli ]]> İşte bu gecehakkıneda etmeyeseni yalnızlıktan kurtarmayakorkunu gidermeye geldim.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/regaib-gecesinin-cok-faziletli-ameli_d14225.html Sun, 15-02-2021 20:36 EET <![CDATA[ Ehla-Derden Prof. Dr. Celaleddin Rahmet İçin Başsağlığı Mesajı ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Ehla-Der - Şubat 2021 - İstanbulDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehla-der-den-prof--dr--celaleddin-rahmet-icin-bassagligi-mesaji_d14224.html Sun, 15-02-2021 16:36 EET <![CDATA[ Namazın Bazı İrfani ve Batıni Boyutları ]]> Sabır ve namaza sarılarak (Allahtanyardım dileyin..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/namazin-bazi-irfani-ve-batini-boyutlari_d14223.html Sun, 14-02-2021 19:31 EET <![CDATA[ Ebu Talibin İman Gerçeği! ]]> İmam Muhammed Bakır şöyle buyurdu“Ben insanlara şaşıyorumEbu Talip’in imanından nasıl şüphe edebiliyorlar..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/ebu-talib-in-iman-gercegi_d14222.html Sun, 10-02-2021 21:41 EET <![CDATA[ İslam Devrimi İle Birlikte Toplumsal Belleğin Yeniden İnşası ]]> İran İslam Devrimi İle Birlikte Toplumsal Belleğin Yeniden İnşasıİran Sokak İsimlerinin Değiştirilmesi..Devamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/islam-devrimi-ile-birlikte-toplumsal-bellegin-yeniden-insasi_d14221.html Sun, 10-02-2021 21:13 EET <![CDATA[ On4 TV’nin Instagram Hesabına Sansür Uygulandı! ]]> Sözde özgürlükdemokrasi ve insan haklarsavunucusu olan sosyal medya platformlarkanalımıza sansür uygulamaysürdürüyor.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/on4-tvnin-instagram-hesabina-sansur-uygulandi_d14220.html Sun, 10-02-2021 20:45 EET <![CDATA[ İmam Humeynî ve Şubat Ayı ]]> Bu olay üzerinden bir hayli zaman geçmişti ve İmam bizlere şöyle buyurmuştu: Ben o gün ruhumun çekildiğini hissettim.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/imam-humeyn-ve-subat-ayi-_d14218.html Sun, 09-02-2021 17:28 EET <![CDATA[ Söken Şafaktır, Halkların Devrimi ]]> Zaferidirşehadet kanlarının Yalnızca İslamhalkların devrimiDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/soken-safaktir-halklarin-devrimi_d14217.html Sun, 09-02-2021 17:16 EET <![CDATA[ Söylenmez Sırlar ]]> “Biz peygamberler insanlarla akıllarının ölçüsünce konuşuruz.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/soylenmez-sirlar_d14216.html Sun, 09-02-2021 15:50 EET <![CDATA[ İrfanın Sosyal Tarihçesi ]]> “Kendilerinden çıkardıklarruhbanlığa gelinceonu biz yazmadıkFakat kendileri Allah rızasınkazanmak için yaptılar.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/irfanin-sosyal-tarihcesi_d14215.html Sun, 09-02-2021 14:43 EET <![CDATA[ İnsandaki Eğilimler ]]> Oyun oynamakyüce Allah’ın insanda bırakmıolduğu fıtrbir ihtiyaolduğu için hikimsenin çocuğa oyunu sevmesi gerektiğini öğretmesine gerek yok.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/insandaki-egilimler_d14214.html Sun, 09-02-2021 12:50 EET <![CDATA[ Azerbaycandaki Şiîlik Aleyhi Programlara Tepkiler.. ]]> Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon kanallarında Şiîlik aleyhine yapılan propaganda çalışmalarına tepkiler..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Diğer Ülkeler http://www.ehlibeytalimleri.com/azerbaycan-daki-silik-aleyhi-programlara-tepkiler--_d14213.html Sun, 09-02-2021 10:12 EET <![CDATA[ En Üstün Kim? ]]> “MuhacirlerdenEnsardan ve onlara güzelce tabi olan kişilerden evvel olup öne geçenler vardır.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/en-ustun-kim-_d14212.html Sun, 06-02-2021 12:12 EET <![CDATA[ Akıl Okulu ]]> Herkeste akıl varama onu kullanabilmek için eğitim gerekiyor.. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/akil-okulu_d14211.html Sun, 06-02-2021 11:41 EET <![CDATA[ İmam Mehdinin Zuhuru İçin Çok Dua Etmeliyiz ]]> Ferecin ve kurtuluşun tecili için çok dua edinçünkbizim kurtuluşumuz odur. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/imam-mehdi-nin-zuhuru-icin-cok-dua-etmeliyiz_d14210.html Sun, 06-02-2021 08:27 EET <![CDATA[ Şehit Mûbariz İbrahimov Anısına - Ey Şehid ]]> Bu gün sənin mövlüd gününd ey Şəhid! Cənnətdəşad gününd ey Şəhid!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/sehit-mbariz-ibrahimov-anisina---ey-sehid_d14209.html Sun, 06-02-2021 07:56 EET <![CDATA[ Mutahharî’nin Dili, Kamusallığı ve Entelektüel Kimliği ]]> Mutahhar hakikat ve adaletin kulu olmuştur adetaEvrensel mesajın sözcüsolarak İran halkınınMüslüman toplumların ve insanlığın bilinve vicdanolmuşturDevrinin nadir simalarındandır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/mutahharnin-dili-kamusalligi-ve-entelektuel-kimligi_d14208.html Sun, 04-02-2021 22:16 EET <![CDATA[ Hz. Fatımanın Doğum Günü İstanbulda Kutlandı + FOTO ]]> Dünya Müslüman kadınlar ve anneler günİstanbul Kevser Kültür merkezindekutlandı Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--fatima-nin-dogum-gunu-istanbul-da-kutlandi--foto_d14207.html Sun, 03-02-2021 09:33 EET <![CDATA[ Fatıma Zehra Betül Doğdu Bugün ]]> Toplansa da seçilmişlerin hepsi Bütün kadınların faziletlisi.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/fatima-zehra-betul-dogdu-bugun_d14206.html Sun, 02-02-2021 12:48 EET <![CDATA[ Hz. Zehranın Kişiliği ]]> Anam Fatımay bir cuma gecesi mihrabında ibadet ederken gördümŞafak sökünceye kadar sürekli rükûa gittisecde etti ve hep mümin erkeklerle mümin kadınlara isim vererek dua ettiğini duydum.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--zehra-nin-kisiligi_d14205.html Sun, 02-02-2021 10:40 EET <![CDATA[ Selam Olsun Fatımaya ]]> Selam olsun ALLAHın seçtiğine Selam olsun Resulün KevserineDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/selam-olsun-fatima-ya_d14204.html Sun, 02-02-2021 10:09 EET <![CDATA[ İlahî Emir ve Fatıma Ananın Doğumu ]]> Ey MuhammedRabbin sana selâm söylerKırk gün boyunca Haticeden ayrılmanemreder..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/ilah-emir-ve-fatima-ana-nin-dogumu_d14203.html Sun, 31-01-2021 20:15 EET <![CDATA[ Ehlader Başkanı Pendik Camiî Hakkında Konuştu ]]> Ehlibeyt Âlimleri Derneği Genel BaşkanSayın Kadir Akaras İstanbul Pendik Yayalar Ehl-i Beyt CamiHakkında Konuştu.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehlader-baskani-pendik-cami-hakkinda-konustu_d14202.html Sun, 31-01-2021 16:27 EET <![CDATA[ Türkiyeli Ehl-i Beyt Dostlarından Açıklama ]]> Kawsar e.V Ehlibeyt Nida ve Cami Dernekleri - Ocak 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/turkiyeli-ehl-i-beyt-dostlarindan-aciklama_d14201.html Sun, 30-01-2021 18:24 EET <![CDATA[ Diyanetin Tehlikeli Manevrası ]]> Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma VakfEHDAV - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/diyanetin-tehlikeli-manevrasi_d14200.html Sun, 30-01-2021 18:00 EET <![CDATA[ ATEAB’dan Diyanet İşleri Başkanlığına Açık Mektup ]]> Avrupa Ehlibeyt Âlimler Birliği ATEAB - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ateabdan-diyanet-isleri-baskanligina-acik-mektup_d14199.html Sun, 30-01-2021 17:44 EET <![CDATA[ Çankırı Ehlibeyt İnancını Yaşatma Derneğinden Açıklama ]]> ÇankırEhlibeyt İnancınYaşatma ve Koruma Derneği - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/cankiri-ehlibeyt-inancini-yasatma-dernegi-nden-aciklama_d14198.html Sun, 30-01-2021 17:30 EET <![CDATA[ Kayseri Ehli Beyt Derneği Basın Açıklaması ]]> Kayseri Ehli Beyt Derneği - Ocak 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/kayseri-ehli-beyt-dernegi-basin-aciklamasi_d14197.html Sun, 30-01-2021 15:56 EET <![CDATA[ İnsan Anladığını Aktarır ]]> Kendinizi tanıyınsevdiklerinizi tanıyın çünktanımak çok kıymetlidir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kadın&Aile http://www.ehlibeytalimleri.com/insan-anladigini-aktarir_d14196.html Sun, 30-01-2021 13:07 EET <![CDATA[ Umut Işığı Derneğinden Kamuoyuna Duyuru ]]> Umut IşığEğitim ve Yardımlaşma Derneği İstanbul - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/umut-isigi-dernegi-nden-kamuoyuna-duyuru_d14195.html Sun, 29-01-2021 23:02 EET <![CDATA[ Bursa Ehl-i Beyt ve Kültür Derneğinden Açıklama ]]> Bursa Ehl-i Beyt İlim ve Kültür Derneği - Ocak /2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/bursa-ehl-i-beyt-ve-kultur-dernegi-nden-aciklama_d14193.html Sun, 29-01-2021 19:02 EET <![CDATA[ Cehennemin Katları ]]> Eğer cennetin katlarvarsacehennemin de katlarvar mıdır?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/cehennemin-katlari_d14192.html Sun, 28-01-2021 17:04 EET <![CDATA[ Muhabbet Nedir? ]]> Bakmakla görmek arasındaki farkgör. Dök içini Muhabbet’ten muhabbete sar kendiniDevamı okumak için tıklayınız...]]> Gençlerin Dünyası http://www.ehlibeytalimleri.com/muhabbet-nedir-_d14190.html Sun, 28-01-2021 10:15 EET <![CDATA[ Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneğinden Açıklama ]]> Kars Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/kars-ehl-i-beyt-limleri-dernegi-nden-aciklama_d14189.html Sun, 27-01-2021 15:50 EET <![CDATA[ Iğdır Ehlibeyt Âlimleri Derneğinden Açıklama ]]> Iğdır Ehlibeyt Âlimleri Derneği - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/igdir-ehlibeyt-limleri-dernegi-nden-aciklama_d14188.html Sun, 27-01-2021 13:30 EET <![CDATA[ Mucize İlahi Sünnette Değişiklik midir? ]]> İlahi sünnet gereğince her olay belli bir sebep ve nedenle gerçekleşir...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/mucize-ilahi-sunnette-degisiklik-midir-_d14187.html Sun, 27-01-2021 12:26 EET <![CDATA[ Bir Hadis Şerhi: Zalime Yardım ]]> Zalime yardım geneldirmüstehap ve mubahda kapsar sadece haram işlerde hürmeti var denemez...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/bir-hadis-serhi--zalime-yardim_d14186.html Sun, 26-01-2021 13:43 EET <![CDATA[ Dr. Mukaddem ile Kültürlerin Dinler Üzerindeki Etkisi ]]> Zaman ve mekân mefhumu ele alındığında akılİslammetinleri beyan ve tefsir etmektedir... Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/dr--mukaddem-ile-kulturlerin-dinler-uzerindeki-etkisi_d14185.html Sun, 26-01-2021 13:05 EET <![CDATA[ Yüce Allahın Zatî Sıfatları Üzerine ]]> “(Allahgözlerin hainliklerini ve göğüslerin saklamakta olduklarınbilir.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/yuce-allah-in-zat-sifatlari-uzerine_d14184.html Sun, 26-01-2021 04:57 EET <![CDATA[ Kamuoyuna Duyurulur / Pendik Ehlibeyt Camiî ]]> Pendik Ehlibeyt CamiYaptırma ve Yaşatma Yönetim Kurulu İstanbul - Ocak 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/kamuoyuna-duyurulur---pendik-ehlibeyt-cami_d14183.html Sun, 24-01-2021 21:40 EET <![CDATA[ Diyanet Ne İster!.. ]]> Diyanet’te her inanmensubuna söz ve yer hakktanınırken maalesef Caferve Alevinansahipleri bunlardan mahrum ve nasipsiz bırakılıyoruz.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/diyanet-ne-ister--_d14182.html Sun, 24-01-2021 21:09 EET <![CDATA[ Abdullah bin Mesudun Ehlibeyt Sevgisi ]]> Abdullah bMesudun Ehl-i Beyt’e muhabbeti var mıydıHzAli’nin (a.simametini kabul eden ve savunanlardan mıydı?Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/abdullah-bin-mesud-un-ehlibeyt-sevgisi_d14181.html Sun, 24-01-2021 19:19 EET <![CDATA[ Usandım ]]> İki kutsal emanetimızrağa takan Müslümanım diyendinsizlerden usandım..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/usandim_d14180.html Sun, 23-01-2021 18:28 EET <![CDATA[ Pendik Ehlibeyt Camiî Derneğinden Kamuoyuna ]]> Pendik Ehlibeyt CamiYaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu İstanbul - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/pendik-ehlibeyt-cami-dernegi-nden-kamuoyuna-_d14179.html Sun, 23-01-2021 11:29 EET <![CDATA[ Doğru Bilinen Hadislerin Uydurma Olma İhtimali ]]> Şitarihi boyunca guluv ve tefvize inanan kimselerin olduğu konusunda çeşitli görüşler vardırDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/dogru-bilinen-hadislerin-uydurma-olma-ihtimali_d14178.html Sun, 23-01-2021 10:41 EET <![CDATA[ İnternet Arama Kayıtlarından Silinmek Mümkün mü? ]]> Kişisel veri konusunun en çok konuşulduğu bu dönemdekendimize ait herhangi bir bilgi ya da fotoğrafarama motorlarındaki kayıtlardan sildirebilir miyizDevamı okumak için tıklayınız...]]> Haberler http://www.ehlibeytalimleri.com/internet-arama-kayitlarindan-silinmek-mumkun-mu-_d14177.html Sun, 22-01-2021 14:19 EET <![CDATA[ Kuran-ı Kerim Yakma Gösterisine İzin Verilmedi + FOTO ]]> Hollandanın Eindhoven kentinde DENK Partisivatandaşlar ve STKların girişimleriyle PEGIDA hareketinin Kuran-Kerimi yakma gösterisine izin verilmediği açıklandı.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ortadoğu http://www.ehlibeytalimleri.com/kur-an-i-kerim-yakma-gosterisine-izin-verilmedi--foto_d14176.html Sun, 20-01-2021 10:34 EET <![CDATA[ Allah Aşkı, Zorlukları Kolay Kılar ]]> İnsan sevdiği için âlemin bütün zorluklarının tahammülüne hazırdır...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/allah-aski-zorluklari-kolay-kilar_d14174.html Sun, 19-01-2021 11:34 EET <![CDATA[ Velayet-i Fakih ve Medeni Toplum ]]> Medeni toplum batıda aydınlanma çağında yaygınlık kazanan ve batılsiyasi filozofların çeşitli anlamlar verdiği bir kavramdır.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/velayet-i-fakih-ve-medeni-toplum_d14173.html Sun, 17-01-2021 18:52 EET <![CDATA[ Müjdelenen İnsan ]]> O ne kısa ve ne uzun boyludurak tenlidirİki omuzu arasında mühür vardırÇok sadaka verirfakat sadaka kabul etmez...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/mujdelenen-insan_d14172.html Sun, 17-01-2021 17:50 EET <![CDATA[ Din Her Zaman Gereklidir ]]> Aslında ahiret âleminden bizim hibir açıkaydındoğru ve dürüst bir tecrübemiz yoktur.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/din-her-zaman-gereklidir_d14171.html Sun, 17-01-2021 17:21 EET <![CDATA[ Peygamber Evlatlarının Musibetine Ağlamak ]]> Ey gözlerOnların ardında ağlamaktan ve ağlama sonrasında gaflet etmeyin...Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/peygamber-evlatlarinin-musibetine-aglamak_d14170.html Sun, 17-01-2021 15:03 EET <![CDATA[ İslamda Ontoloji ve Vücûd Kavramı ]]> Felsefede varlık üzerinde bahsedildiğinden ve imkânsız olan bir şey asla gerçekleşmeyeceğinden filozoflar varlığaklfarza göre ‘vacibûl vücûdve ‘mümkinûl vücûd’a ayırmışlardırDevamı okumak için tıklayınız...]]> Düşünce Helezonu http://www.ehlibeytalimleri.com/islam-da-ontoloji-ve-vucd-kavrami_d14169.html Sun, 16-01-2021 10:39 EET <![CDATA[ Hz. Fatımanın Son Anları ve Şehadeti ]]> İmam Cafer Sadıkın (a.sşöyle dediği rivayet edilir: İslâmda ilk tabut uygulamas Fatımanın naşının bir tabuta konulmasıyla başlamıştırDevamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--fatima-nin-son-anlari-ve-sehadeti_d14168.html Sun, 15-01-2021 15:22 EET <![CDATA[ Cennet Kokulu Fatıma ]]> Ey FatımaBeni peygamberliğe seçen Allaha andolsun kisen benden sonra cennete girecek olan ilk şahıssın..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/cennet-kokulu-fatima_d14167.html Sun, 13-01-2021 17:03 EET <![CDATA[ Hz. Fatımanın Şehadet Programına Davet ]]> el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği İstanbul - Online İlmi Seminer - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--fatima-nin-sehadet-programina-davet_d14166.html Sun, 13-01-2021 12:30 EET <![CDATA[ Mihrap TV Telegram Hesabı ile Sizinle ]]> Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği Mihrap TV İstanbul - Ocak 2021 Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/mihrap-tv-telegram-hesabi-ile-sizinle_d14165.html Sun, 12-01-2021 11:43 EET <![CDATA[ Hz. Fatıma’ya Mersiye ]]> FatımacığımBen bundan sonra kiminle dertleşeceğimkiminle konuşacağım?!Devamı okumak için tıklayınız...]]> Kur'an & Ehlibeyt http://www.ehlibeytalimleri.com/hz--fatimaya-mersiye_d14164.html Sun, 12-01-2021 09:44 EET <![CDATA[ Online İlmi Seminere Davet + Afiş ]]> el-Mustafa Üniversite Türkiye Temsilciliği İstanbul - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/online-ilmi-seminere-davet--afis_d14163.html Sun, 10-01-2021 19:10 EET <![CDATA[ Mektebi Materyaller Ekibinin Çalışmaları ]]> Mektebi Materyaller - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/mektebi-materyaller-ekibinin-calismalari-_d14162.html Sun, 09-02-2021 13:45 EET <![CDATA[ Ehlibeyt Âlimleri Derneğinden Taziye Mesajı ]]> İnna Lillah ve İnna İleyhi Raciun BizAllahtan geldik ve dönüşümüz yine Onadır... Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/ehlibeyt-limleri-dernegi-nden-taziye-mesaji_d14161.html Sun, 09-01-2021 23:13 EET <![CDATA[ Makale ve Şiir Yarışmasına Davet ]]> Makale KonusuHzFatımanın (sahayatından alınacak derslerDevamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/makale-ve-siir-yarismasina-davet--_d14160.html Sun, 09-01-2021 23:06 EET <![CDATA[ Ey Ebuzer! Allah Resulünün Hz. Ebuzere Tavsiyeleri ]]> Ey EbuzerSana ettiğim tavsiyeyi korudünya ve ahirette mutlu olursun. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/ey-ebuzer-allah-resulunun-hz--ebuzer-e-tavsiyeleri_d14159.html Sun, 12-01-2021 02:25 EET <![CDATA[ İyi ve Kötü Ahlak; Nedenleri ve Sonuçları ]]> HzPeygamber (s.a.aşöyle buyurmuştur: “İyi ahlaktamamlamak üzere gönderildim.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/iyi-ve-kotu-ahlak-nedenleri-ve-sonuclari_d14158.html Sun, 11-01-2021 15:09 EET <![CDATA[ Ayetullah Behçet Ölümü Tanımlıyor ]]> Merhum Ayetullah Behçetölümün müminlerin tadacağlezzetlerden biri olduğunu ve mümin için hiçbir şeyin ölümden daha leziz olmadığınsöylemektedir.Devamı okumak için tıklayınız...]]> Maneviyat Çeşmesi http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-behcet-olumu-tanimliyor_d14157.html Sun, 04-01-2021 17:34 EET <![CDATA[ Ayetullah Misbah Yezdî Toprağa Veridi + FOTO ]]> Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezd(1934-2021)Devamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-misbah-yezd-topraga-veridi--foto_d14156.html Sun, 04-01-2021 13:13 EET <![CDATA[ Qasim Süleymanî Şəhid Olanda ]]> Düşmən öz çirkin işin bir daha görd Xainlik maskasin üzünəçəkdi.. Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/qasim-suleyman-s601hid-olanda_d14155.html Sun, 02-01-2021 15:33 EET <![CDATA[ el-Mustafa Üniversitesi’nden Fitne Filmine Kınama ]]> el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği İstanbul - Ocak 2021Devamı okumak için tıklayınız...]]> Ehlader Haber http://www.ehlibeytalimleri.com/el-mustafa-universitesinden-fitne-filmine-kinama_d14153.html Sun, 01-01-2021 19:16 EET <![CDATA[ Ayetullah Misbah Yezdî İçin Başsağlığı Mesajı ]]> İnnlillâhi ve innileyhi râciûn“Biz Allah içiniz ve sonunda Ona dönüp gideceğiz.”Devamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/-ayetullah-misbah-yezd-icin-bassagligi-mesaji_d14152.html Sun, 31-12-2020 18:33 EET <![CDATA[ Ayetullah Misbah Yezdî Kimdir II. Bölüm ]]> Muhammed Taki daha sonra Allame Tabatabaile daha fazla irtibat kurmak için hep bir fırsat aradıancak ruhu ve maneviyatkendini üstada sunacak kadar hazır değildi..Devamı okumak için tıklayınız...]]> İran http://www.ehlibeytalimleri.com/ayetullah-misbah-yezd-kimdir-ii--bolum_d14151.html Sun, 31-12-2020 18:26 EET <![CDATA[ Fatıma Zehra Betül ]]> Melekler gelirlersevinerek Yanında ihtiramgöstererekDevamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/fatima-zehra-betul_d14150.html Sun, 31-12-2020 14:28 EET <![CDATA[ Ey Güldeste! ]]> Fatıma sensiz doğmaz ümitler ay ve güneş..Devamı okumak için tıklayınız...]]> Edebiyat http://www.ehlibeytalimleri.com/ey-guldeste_d14149.html