05 Temmuz 2022 Salı Saat:
22:36

Mükemmel Bir Anne Örneği; Hz. Fatıma (sa)

03-02-2022 19:02


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İslam’da buyrulan her şeyin örneği vardır. İyi ve ahlaklı çocuk yetiştirmeyi de buyuran İslam bizlere anne örneği olarak Hz. Fatıma’yı (s.a) göstermiştir. Kendi çocukları için mükemmel bir anne ümmet için de mükemmel bir anne örneğidir o.

 

“Allah sizleri annelerinizin karnından çıkardığında hiçbir şey bilmiyordunuz. Allah O’na şükretmeniz için sizlere göz, kulak verdi.”[1]

 

Ayetten de anlaşılıyor ki çocuklar temiz, pak bir ruha sahiptir. Çocuğun cismi ve ruhi terbiyesi için gerekli ortam oluşturulup hassas ve temiz ruhuna güzel ahlak ve alışkanlıklar yerleştirilebilir.

 

Çocuklar küçük yaşlarda genelde annelerinin yanındadırlar. Yani anneler çocuklarının eğitiminden daha fazla sorumludur. Anneler çocuklarının birinci öğretmeni ve rol-modelidir.

 

Fahr-i Kâinat Efendimiz Resulullah (s.a.a) buyuruyor: “Allah, baba-annenin salih ve takvalı olmaları vasıtasıyla çocuklarını ve torunlarını salih ve iyi kimseler kılar.” Hz. Fatıma salih ve takvalıydı, evlatları da kendisi gibi olmuştur.

 

Hz. Resulullah (s.a.a): “Çocukları sevin ve onlara şefkatli davranın.” diye buyurur.

 

Gelişimin birinci aşaması sevgi, şefkattir ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk terbiye edilebilir. Babasının bu buyruğunu duyan Hz. Fatıma elbette çocuklarını sevip, şefkatli olmuştur.

 

Çocuğun kalbine önce Allah sevgisi ekilmelidir ki yaptığı her şeyin Allah için olduğunu bilsin. Yaptığı her işte Allah’ı gözeten bir annenin evlatlarının kalbinde de Allah sevgisi olacaktır.  İbadetler İslam dininin bir bölümüdür ve ibadet eğitimi olmadan dini eğitim eksik kalacaktır. Hz. Fatıma İslami öğretileri gıda gibi evlatlarına vermiştir.

 

Allah ve dine yöneliş fıtri bir köken olup insanın ruhundan kaynaklanmaktadır. Çocuğun, fıtratında gizli olan inançların yavaş yavaş ortaya çıkması ve daha da gelişip olgunlaşması için çocuğa uygun bir ortam yaratma anne-babanın görevidir.

 

Rivayet edilmiştir ki: “Hz. Fatıma küçük yaşta olan İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i dedelerini dinlemek üzere camiye gönderir, döndüklerinde ne öğrendiklerini sorardı.” Kendisi vahiy evinin kızı olduğundan çocuklarını da dini buyrukları bizzat Resul-i Ekrem’in kendisinden duymaya teşvik etmiş ve camiye yönlendirmiştir.

 

Ve çocukluk çağında olan bu imamlar camide oyun oynamıştır. Rivayet edilmiştir ki: “Resulullah (s.a.a) secdeye eğilirken İmam Hasan ve İmam Hüseyin dedelerinin sırtına çıkardı. Resulullah onlara zarar gelmesin diye secdeleri uzatırdı.” Bu onların oyun çağında olduklarını göstermiştir. Anneleri bunu bile bile çocuklarını camiye göndermiştir. Çünkü çocuklar gördüklerini yaparlar ve çocuklar göre göre oyunla beraber namazla aşina olurlar.

 

Rivayet edilmiştir ki: “Hz. Fatıma (s.a) ihya gecelerinde çocuklarının yüzüne su serperdi.” Yani Hz. Fatıma sadece onları uyanık tutmaya çalışmıştır. İhya gecelerinde uykusuz kalıp ibadet etmeye böylesine bağlı bir anne evlatlarını uyanık tutarak bu gecelerin bilincini aşılamıştır.

 

Resulullah (s.a.a) buyuruyor: “Teşvik ve sevdirme yöntemiyle namazı sevdirin.”

 

Başka bir rivayette ise: “Hz. Fatıma evlatlarını sabah namazına uyandırırken yüzlerine su serperdi.” diye geçmiştir. Anneleri çocukluk çağının özelliklerini bildiği için onların yeteneklerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurmuştur, namaza alıştırırken onları zorlamamıştır. Çocuk aileden göre göre namazla aşina olur. Çocuk küçük yaşta namazın amellerini ve hareketlerini tekrarladığı için namazın şekliyle, vaktiyle kâmilen aşina olduğundan ve bir noktaya kadar bunu huy edindiğinden abdest ve namazı kolaylıkla eda edebilecektir. Annelerinin kusursuz ibadetini gören bu masumlar da ileride gördüklerini yapacaklardır.

 

Rivayetlerde İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in daha küçük yaşlarındayken yanlış abdest alan bir adamı görüp onu düzgün bir dille uyardıkları ve abdestini düzelttikleri zikredilmiştir. İşte bu onların gördüklerini yaptıkları aşamadır.

 

Kuran’ın öğrenilmesi öğretilmesi de namaz kadar çok önemlidir, Kuran hayat rehberidir. Kuran öğretiminin hedefi kişinin şahsiyetinin Kur’anî olması, amellerinin, davranışlarının ve sözlerinin Kuran ölçüleriyle uyumlu olmasıdır.

 

Hz. Fatıma’nın yaşayışı ibadetleri hep Kuran’a göredir. Ve konuşmaları haktır çünkü Kuran’a göredir. Kur’an’ı Kerim’in öğretileriyle kendini yetiştirmiş ve sürekli Kuran okuyan bu annenin evladı İmam Hüseyin (a.s) ileride “Konuşan Kur’an” sıfatıyla anılmıştır. Zalime boyun eğmeyen bu annenin evladı “Zillet Bizden Uzaktır!” şiarıyla tanınmıştır.

 

Hz. Fatıma; İslam’ı ahlaki özellikleriyle, cismi ve ruhuyla, huyu ve davranışlarıyla evlatlarına intikal ettirmiştir.  Hz. Zeyneb’i yetiştiren de bu yüce kadındır. Hz. Zeynep de kardeşlerinin gördüğü güzellikleri, ibadetleri görmüştür elbet. Sadece o cinsiyet yönünden kardeşlerinden farklıydı. Hicap kadında dini kimliğin bir sembolüdür. Annesini mükemmel hicabıyla gören Hz. Zeyneb’in hicabı da mükemmel olmuştur. Annesini takvalı ve iffetli gören Hz. Zeyneb’in takvası ve iffeti de annesininki gibidir.

 

Hz. Zeynep annesinin haksızlık karşısında susmadığını, hak ile konuştuğunu görmüştür. Yani bu anne yaşayarak çocuklarını yetiştirmiştir.                                 

 

Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder.” İşte çocukluk çağında olan bu masumların kalbine öyle güzel şeyler ekilmiştir ki, yetişkinlik çağında bu güzellikle yeşermiştir. Yetiştirilme şekillerinde küçük bir kusur yoktur. Allah’ın buyurduğu şekilde yetiştirilmişlerdir. Bu masumlar aile ortamından gördükleriyle Allah’ın yasaklarından uzak durmuş, takvalı olmuş, adaletli olmuş ve hak için savaşmıştır.

 

İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela sahnesinde yaptıkları küçüklüğünden beri aile ortamında gördükleridir.

 

Hz. Zeynep’ in mükemmel hicabıyla, iffetiyle hak sözüyle bu davayı haykırışı annesinden gördüğüdür.

 

Hz. Fatıma’yı (s.a) örnek alıp onun evlatlarına takipçi olacak evlatlar yetiştirmemiz duası ile…

 

 

 

  

 

 

 


[1] Nahl / 79

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
  • Rahime Şimşek    04-02-2022 12:48

    Can kurban Fatıma anaya