16 Ocak 2021 Cumartesi Saat:
10:19
  

Mizanu’l-Hikme

Muhtasar Mizanu’l-Hikme Hadis Külliyatı c.1-2 (Arapça -Türkçe)

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Yazar: Ayetullah Muhammedi Reyşerî

 

Özetleyen: Seyyid Hamid Hüseynî

 

Kevser Yayınları

 

Çağımızda insanoğlunun öncelikli ihtiyaçlarından birisi, onu saplandığı maddi bataklıktan kurtarıp manevi ve ruhi bir iklime götürecek, ona yaşama ümidi aşılayacak bilgi ve öğretilerdir. Bu ihtiyaç, ancak Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra, Yüce Allah’ın engin ve sonsuz ilminin hazinedarları olan Hz. Resulullah (s.a.a) ve onun tertemiz Ehlibeyt'i ile giderilebilir.


Değerli bilgin, araştırmacı ve hadisçi Muhammed Muhammedî Reyşehrî tarafından Ehlibeyt ve Ehlisünnet Ekollerine ait hadis kaynaklarına dayandırılarak telif edilmiş, toplam 6848 hadisten oluşan bu 2 ciltlik eser, bir şaheser konumundadır.


Her bir hadisi risalet ve velayet kokusu saçan bu hadis gülistanı, yüzümüze Hz. Peygamber’in (s.a.a) ve Ehlibeyt’in ilim ve ahlak kapılarını açacaktır. Ehlibeyt (a.s) hadislerini sunmak için eşsiz bir çalışma örneği olan  Mîzân’ul-Hikme kitabı, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için bir anahtar, bir beyan konumundadır.


Sadece Türkçe baskısının yanı sıra Arapça – Türkçe baskısı da sunulan eserde değerli okurların konulara kolay ulaşımını sağlamak amacıyla “Alfabetik Fihrist” de eklenmiştir.

 

 

Bu oldukça kıymetli eseri aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz:

 

 

SADECE TÜRKÇE / TEK CİLT: 
 
 
ARAPÇA - TÜRKÇE / 2 CİLT:
 
 

  

 

 

 

Ehlader HABER

 

 

Facebook da Paylaş