17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat:
01:29

Minber ve Hak Söz!..

12-09-2019 16:49


 

 

 

 

 

 

 

 

Velayet ve İmamet imamlarının dördüncü imamı, Hz. İmam Zeynel Abidin'in (as) şehadet yıldönümü münasebetiyle başta İmam Mehdi'ye (af), aziz rehber İmam Hamanei'ye, dünya mustazaflarına ve velayet aşıklarına tesliyet arzeder, bu yüce şehadet yıl dönümünün, İmam Mehdi'nin (af) zuhurna vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim.
 
İmam Hüseyin'in (as) İslamı, Kur'an'ı, Sünnet-i Nebevi'yi, İlahi adalet devletini insanlara hakim kılmak, şirk, tağut, Şeytani beşeri sistemlerini alaşağı etmek ve insanlık onurunu kurtarmak için başlattığı Tevhidi kıyamın birinci merhalesi olan şehadet kıyamını başlatmış ve Kerbela'da yarenleriyle beraber mübarek canını ve mutahhar kanını vererek noktalamıştır. 
 
İkinci merhale; tebliğ kıyamı, İmam Zeynel Abidin'in (as) imamet ve velayet önderliğinde Hz. Zeyneb'in idaresinde Kerbela, Aşura kıyamının hikmet ve felsefesini asırlar ötesine ulaştırma adına esaret zincirleri arasında başlatmıştır. Kerbela'dan Kufe'ye, Kufe'den Şam'a kadar ki süreçte yaşadıklarıyla beraber, Şam'da 
Hicaz'dan İspanya'ya kadar uzanan büyük bir Emevi İmparatorluğunun yeşil sarayında, kırk yıl Al-i Resulüllah'a düşman yetiştirilen Şam toplumunun Emevi Camii'nin meclisinde, kırka yakın Al-i Resulüllah'ın hanımlardan oluşan esir evlatlarını ve İmam Zeynel Abidin'i (as) mahcup ve rencide etmek ve sözde kendi zaferini kutlama yaparak, minberde halkı razı etmek için Al-i Sufyan'a methiye ve Al-i Resulüllah'a hakaret sohbetleri yapılırken, hutbede vaaz veren hain hatibin bu densizliğine dayanamayan Ali ve Fatıma'nın (sa) gayretli evladı İmam Zeynel Abidin (as) ayağa kalkarak şöyle seslendi:
 
"Ey hatip! Ey hain! Halkın rızası için hakkın gazabını alıyorsun. Allah'ın hak sözlerini bırakmış, tağutun batıl sözleriyle halkı mesrur ediyorsun?"
 
Sonra Yezid'e dönerek seslendi:
 
"Müsade var mı bende bu (Minber) tahta parçalarının üzerine çıkayım, bir kaç kelime sohbet edeyim?"
 
İmam cami de bulunan minbere, minber adı vermiyor, minbere tahta parçası diye hitap ediyor. Neden? Çünkü, minber denilen kürsü Resulüllah'ın (saa) hakkın emirlerini insanlara anlattığı ve halkı hakkın rızası şemsiyesi altında topladığı bir kürsüdür.
 
Eğer bir camide veya herhangi toplantı ve konfransta konuşma yapılan kürsüde konuşmacılar ve konuşturulanlar Allah'ın rızası doğrultusunda konuşma ve anlatım sunumu yapılmıyorsa o minber ve kürsü artık hak kavramından çıkar ve bir tahta parçasından öte birşey olmaz.
 
İmam Zeynel Abidin (as) minberlerde vaaz eden ve toplantı ve konfranslarda konuşmalar yapan veya yaptıran ulemaya şu mesajı vermektedir:
 
"Dikkat edin! Sohbetleriniz amellerinizle paralel olsun, eğer sözlerinizle hakkı söyler gibi görünür amellerinizle halkı razı etmek için hakk kurban edilirse, sizin minberleriniz ve kürsüleriniz Emevi Camii'ndeki minber görünümlü tahta parçasından bir farkı olmaz."
 
Minberlerde ve toplantı kürsülerinde liyakatı ve ehli olmayan ibadeti, Allah'a kul olmayı, adaleti, hakkı ve derdi din olmayanları, İmam Hüseyin'in (as) tevhid dinini kurtarma, tağut, şeytani beşeri sistemleri ve onların fasık, facir ve zalim yöneticilerini alaşağı etmek için, uğruna can ve canları şehid, Ehl-i Beyt hanımlarını, çocuklarını ve yarenlerinin hanımlarını esir vererek Hz. Resulüllah (saa) minberlerinde ve kürsülerinde hakkın rızasını halkın rızasına tercih, halkı hakkın şemsiyesi altına davet edilmesi için temiz ve rabbani alimlerin halkı dünya emperyalist zalimlerine karşı onurlu sohbetleri konuşup tebliğ edilsin diye gerçekleştirmiştir.
 
Bugün eğer minberlerde ve konuşma kürsülerinde tağutun amirinden memuruna veya belirli konuma sahip olması hasebiyle ehliyetsiz insanlar İmam Hüseyin'in (as) kıymını gündem ediyorlarsa ve hayatlarında asla ve asla İmam Hüseyin'den, Allah'ın helaliden ve haramından zerre kadar eser yoksa ve sırf halk ve rejim hoşnut olsun diye tağut erkanları kutsallaştırlıyorsa, o minberlerin ve kürsülerin bir tahta parçasından ve sözlerinde hatibin sözünden öteye geçmesi ve hiç bir farkı olmayacaktır.  
 
Yezid'in Emevi Camii'nde İmam Zeynel Abidin'in (as) buyurarak tarif ettiği tahta parçası (minber) üzerinde konuşulanlarla bugünkü minber ve kürsülerde konuşulanların farkı olmalıdır, verilen mesaj budur.
 
Malesef bugün genel anlamda tağut ve Şeytani beşer sistemlerin şemsiyesi altında bol bol vahdetten dem vurulmaktadır...
 
 
 
Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !