25 Ocak 2021 Pazartesi Saat:
22:26

Kur'an Ve İmam Hüseyin (a.s) 3

16-12-2014 07:15


Bismillahirrahmanirrahim


Kerbela'da İzzet ve Zillet


İslam! İzzet konusuna çok önem vermekte ve onun için özel programlar uygulamaktadır. Aziz olan Allah'a inanmak ve güvenmek İzzet, O'ndan başka birşeye inanmak ve güvenmek ise zilettir. İnsan yanlız Masum Peygamber ve İmam önderliğinde Allah'a inanç ve güveni tam sağlayabilir, temiz bir kalp, sahih bir tefekkür ve halis bir niyet İnsan ile Allah'ı birbirine bağlamakta ve özdeştirmektedir. İlahi Risaleti liyakatıyla taşıyan Peygamber, İmam ve onların yer yüzündeki hak naipleri olan rabbani alimler inanç ve  güveni sağlamaktadır. İzzet onlarla kazanılmakta ve zillet onlarla yok edilmektedir.


Kerbela! İzzetin doruk noktasına çıkıldığı ve zilletin karanlığa gömüldüğü yerdir.'' İmam Hüseyin (a.s) İzzet ile zillet arasında aydınlatıcı bir furkandır.'' Salatanat, makam ve zulüm saraylarında keyif ehl-i olan Şeytan sıfatlı Firavun ve Yezid zihniyetli idarecilerden medet umarak kurtuluşa varmak isteyen zavallılar, insan onuruna hakaret etmektedir, çünkü kendileri zillet içerisinde yaşamaktadır.


Allah'ın rızası dışında yapılan her şey şeytanidir. Şeytan günahın ana kaynağıdır, günah ise zillete düşüren en büyük etkendir. İslam da; gıybet etmek, hakaret etmek, dalga geçmek, alay etmek, insanı küçük görmek, insan sırrını ifşa etmek, minnet koymak, küfür etmek, kibirlenmek ve yaptığı ameller karşısında iftihar etmek haramdır. Bu davranışlar ancak zillet ve alçaklık içerisinde yaşayan cahil, yobaz ve zalim insanların işidir.


Zalimin zulmü Allah'ın arşını titretir, toplumsal adaleti ortadan kaldırır, her türlü ahaksızlığı topluma hakim kılar, insanı izzetten yoksun bırakarak zillet ve alçaklığa düşürür, zillette yaşayanlar ise kesin günah bataklığına saplanmış kimselerdir. İzzet insana şahsiyet kazandırmaktadır. örnek olarak, İnsan kendi ayıplarını ve günahlarını yok etmek için gizli olarak tevbe etmesi ve kendi şahsiyetini koruması, fakire yardım etmesi, hastaları ziyaret etmesi, mümin kardeşinin ihtiyacını gidermesi, müminlerin birbirinin hatırını sorması, başkalarının sırlarını açıp ayıplarını söylememesi, sabırlı olması, elindeki nimete kana'at etmesi ve boş şeylerle uğraşmaması insanın İzzetindendir.


Dikkat Edilmesi Gereken Bir Kaç Nokta


1- İzzet; hayırlı bir iş için olumlu girişimde bulunmak, kendisine yönelik yıkıcı bir tehdit karşısında onurlu duruş göstermek, hiç bir tehdite boyun eğmemek, zulme karşı dik durmak, mazlumun yanında olmak ve sahip olduğu şeyler onun üzerinde tesir bırakmaması demektir.


2- İzzet'in bütün ana kaynağı Allah'tır. Kur'an-ı Kerim Şöyle buyuruyor: ''onlar, inananları bırkırlar da kafirleri dost edinirler. İzzeti, kudreti onlardan mı umuyorlar, onlarda mı arıyorlar? Hiç şüphe yok ki bütün İzzet (yücelik) ve kudret Allah'ındır.'' Nisa/ 139


3- İzzet! Hakkın karşısında eğilmek ve onu oldğu gibi kabul etmek ve Batılın karşısında onurlu durmak demektir. Şeytan! Allah'ın yüce makamından dışlanmadan önce var olan İzzetinin ateşten olduğunu söylüyerek böbürlenmişti, Oysa onun İzzeti Allah'a yaptığı ibadetin karşılığı olduğunu anlayamamış ve bundan dolayı Hz. Adem'e (a.s) secde etmiyerek şöyle demişti: ''Ben ateşten yaratılmışım, Adem ise topraktan, ben ondan üstün ve İzzetliğim.'' Bundan dolayı lanetlenerek Allah'ın dergahından atılmıştır.


Dünyada tek taraflı olarak yanlız İzzet ve yüceliğin peşinde koşanlar gerçekte zillettedir.İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:  ''Dünyada kendini  İzzetli gören kimse gerçekte zillettedir.'' Örnek güzel bir arabası olan kimse toplumda izzetli oldğunu zanneder, oysa insan için izzetli görünen bir çok şey gerçek anlamda onu esir alarak zillete düşürmüştür. Çiftcinin tarlaya ektiği ürün ona izzet  kazandırdığı  gibi satışda elde ettiği para onu zillete mahkum edebilir.


İzzet; Yüce bir nimettir. Ama onu gurur ve böbürlenme aracı yapmak Şeytana teslim olmak demektir. Allah Kafir (zillet) in Mümin (izzet) e üstünlük kurmasını yasaklamıştır.


Kur'an şöyle buyuruyor: ''Onlar, sizin ahvalinizi gözetip dururlar. Siz, Allah'ın lütfiyle bir fetih elde ederseniz biz de derler, sizinle değil miydik? kafirlere bir zafer payı düşse üstünlüğünüzü temin etmedik mi, inananların, size hücumunu menetmedik mi derler. Kıyamet gününde, Allah hakkınızda hükmeder ve Allah, kafirlere, müminler aleyhine bir yol, bir başarı vermez.'' Nisa/ 141


Allah zulmü kabul edenle zulüm eden insanla aynı oranda görmektedir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: ''Bunu yapamazsınız bilin ki Allah'la ve Peygamberiyle savaşa giriştiniz. Tövbe ederseniz ana malınız sizindir, ne zulmedersiniz ne zulüm görürsünüz.''Bakara/ 180


Kur'an-ı Kerim; Zillet ile yaşamayı ölüm, İzzet ile ölümeği yaşam kabul etmektedir. Allah! insanın hidayet olarak izzetli yaşamasını istemektedir, onun zillet içerisinde kalarak ölmesini değil.


Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: ''Şüphe yok ki Allah, kendilerine cenneti vermek üzere inanaların canlarını, mallarını satınalmıştır adeta; onlar öldürürler, öldürülürler, her iki surette de vaadi gerçektir ve Tevrat'ta da sabittir. İncil'de de, Kur'an'da da ve ahdine Allah'tan daha zıyade vefa eden kimdir ki? Artık şu giriştiğiniz alış verişten dolayı sevinin ve budur işte en büyük kurtuluş ve saadet.''Tevbe/ 111


''De ki: Allah'ım, mülkün sahibi sensin, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Dilediğini yükseltir ( İzzetli kılar) sin, dilediğini alçaltır ( Zilletli kılar) sın. Senin elindedir hayır, sensin herşeye gücü yeten.''Al-i İmran / 26


'' Onlar, kendilerine bir yüce (İzzet) lik versinler, şefaatçi olsunlar diye Allah'tan başka mabutlar kabul etmişlerdir.''Meryem / 81 '' Kim yüce (İzzet) lik üstünük dilerse bilsin ki bütün yüce (İzzet) lik, üstünlük Allah'ındır; güzel sözler, ona akar, iyi işler de o sözleri yüceltir ve onlar ki düzenlerle kötülüklerde bulunurlar, onlardır şiddetli bir azap ve onların düzenleri de zaten mahvolup gider.''Fatır / 10


''Halkı Alçaltır ( Zilletlendirir), yüceltir ( İzzetlendirir).''Vakıa / 3


Kur'an; insana İzzet bahşederek varlık alemini onun için yaratmış ve tüm nimetlerini onun emrine sunmuştur.
Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor; ''Allah ruh'unu sende karar kılmış'' Hicr/29  ''Sen Melekler için secdegahısın'' Bakara/34  ''Sen Allah'ın halifesisin'' Bakara/30  ''Allah sizin veliniz ve koruyucunuzdur'' Bakara/257  ''Peygamberler sizlerin babalarıdır'' Hac/78  ''Sen belirlenmiş hedef üzere yaratılmışsın'' Zariat/ 56


İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: ''Bil; Alla'ın huzurunda zelil olmayan kimse asla izzet ve O'nun karşısında alçalmayan kimse de asla yücelik bulamaz.''Kafi / c. 8 s. 243


İmam Zeynel Abidin (a.s) şöyle buyuruyor: ''Allah'a itaat etmeyen kimse izzetli değildir.''Tuhaful Ukul / s. 283
Allah-u Te'ala Hz. Davut'a (a.s) şöyle buyuruyor: ''Ey Davut! ben izzeti kendi itaatımda karar kıldım. İnsanlar ise izzeti zalim sultanlara hizmet de aramaktadıralar, ve onlar asla İzzeti bu yolla bulamayacakalardır.''Bihar-ul Envar / c. 75, s. 10


Bu ayet ve hadislerin tümünün rengi ve mahiyeti Kerbelada tecelli etmiştir. İmam Hüseyin (a.s) ve vefalı ashabı canları ve kanları pahasına adaletsizliğin, haksızlığın, ahlaksızlığın, fesadın, iyrençliğin, zulmün ve zamanın tüm zalimlerin karşısında onurlu ve izzetli duruş göstererek iftiharla Şehid oldular.


İmam Hasan'ın (a.s) 13 yaşında ki oğlu Kerbela kahramanlarından Hz. Kasım (a.s) amcası İmam Hüseyin'den (a.s) izin alıp savaş meydanına geldiğinde şu sözü söylüyordu: ''Yezit gibi bir fasık, facir ve zalim! İslama, ve İslam ümmetine önderlik ettiğinde ölüm mümine evladır, ve böyle ki zalimlere, tağut ve Şeytan düzenine karşı kıyam edip ölmek baldan daha tatlıdır.''


İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyuryor: ''Ümeyyeoğulları beni şehadet (özgürlük) ile Biat (teslimiyet) arasında mecbur bıraktılar, ben şehadeti (özgürlüğü) seçtim.''Hey'hat Minez-zillet''  ''Zillet alçaklık bizden uzaktır, ve zalime asla boyun eymeyeceğim.'' İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek vucudunun tümü kılıç, Mızrak ve ok darbeleriyle parça parça oldu, ama asla İzzetinden taviz vermedi. Hz. Zeynep ve İmam Zeynel Abidin'in (a.s) çektikleri onca acı ve hüzünlere rağmen zalimin karşısında izzetli duruş, sergiledikleri onurlu davranış ve söyledikleri sözler kılıçtan keskin Ümeyye oğullarının zulüm saltanatlarını alt üst ettiller.


İzzet her zaman zalimin zulmünü yıkan hak kalkanı olmuştur. ve bu özellikle Kerbela da tecelli etmiştir. Allah! Kerbela Hizbullahçıların ortaya koydukları bu onurlu ve İzzetli duruşu öğrenip uygulayan İmam Hüseyin (a.s) Aşıklarından bizleri karar kılsın ve bu yolda sebat göstermeye muvaffak etsin.Tevekkül EROL 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !