06 Aralık 2021 Pazartesi Saat:
15:51
  

Konuşan Kur'an C. 1-2

Kitabın Adı: Konuşan Kur'an 1-2 Yazar: Muharrem Uçan Yayınevi: Kalender Yayınevi Sayfa Sayısı: 544 İki Cilt Birarada1. Basım: Eylül 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

 

“Geldi ol dem ki kılam cânumı cânâna fedâ,

Eyleyem arz-ı muhabbet kılam izhâr vefâ.”

                                                                                                                             Fuzulî

 

İmam Ali (a.s.):

 

“Ben Konuşan (Natık) Kur’an’ım.”

                                                                                                          Yenabiu'l-Mevedde, Süleyman Kunduzî Hanefî, s. 69

 

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.), İmam Ali’ye şöyle buyurdu:

 

 “Ya Ali! Sen benim kardeşimsin, ben de senin; ben nübüvvet (Peygamberlik) için seçilmişim ve sen İmamet için; ben tenzil (kur’an’ın inişi) sahibiyim, sen ise te’vil (Kuran’ın açıklaması) sahibi. Ben ve sen bu ümmetin babalarıyız. Ya Ali! Sen benim vasim, halifem, vezirim, varisim ve evlatlarımın babasısın; senin taraftarların benim taraftarlarımdır. Sana yardım edenler bana yardım edenlerdir; senin dostların, benim dostlarımdır ve senin düşmanların, benim düşmanlarım.

 

 Sen dünyada benim sancaktarım olduğun gibi, ahirette de benim sancaktarım olacaksın. Hiç şüphesiz seni seven, saadete kavuşur ve sana düşman olan, bedbaht olur. Melekler, zikri mukaddes Allah’a senin muhabbet ve velayetinle yakınlaşırlar. Allah’a ant olsun ki, gökte seni sevenler, yerdekilerden daha fazladır…” 

“Kim Allah’ın, Resulünün ve iman edenlerin velayetini kabul ederse, (bilsin ki) hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah’ın hizbidir (taraftarıdır).” (Maide/56)

 

Bu kitap İmam Ali’nin çok yönlü kişiliğini, onun benzersiz öğretilerini birçok başlık altında Ehlibeyt’in ve onun sözlerini temel alarak incelemektedir. Başlıklardan bazıları şunlardır: İmam Ali’nin Kitapları; Peygamberimizin Dilinden İmam Ali (a.s.); Kendi Dilinden İmam Ali Tarihi; Vasiyetleri ve Tavsiyeleri; Kerametleri; İmam Ali ve Bilim; İmam Ali ve Edebiyat. Daha önce üç kitap hâlinde yayımlanan bu kitapların ilk iki cildi bir arada beğeninize sunulmuştur.

 

 

Bu eseri aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz:

 

https://www.kalenderyayinevi.com/konusan-kuran-1-2

 

 

 

Facebook da Paylaş