22 Ekim 2020 Perşembe Saat:
01:05
30-03-2020
  

Kadın ve Erkek Aklının Farklılığı

Ayette söz edilen yöneticilikten maksat ise sadece eşler arasındaki yöneticilik değil...

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

 

İnsan türünün bir cinsi olan kadın da Allah'ın insana vermiş olduğu akıl nimetine sahiptir. Kuran bu bağlamda kadın erkek ayrımı yapmaksızın tüm insanları düşünen irade sahibi bir varlık olarak tanıtıyor.

 

"Allah, size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz." (Bakara-219)

 

"Kendi nefisleri üzerinde düşünmediler mi?" (Rum-8)

 

Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı gibi sahip olunan akıl kuvvesi ve onu kullanma açısından erkeğin kadına veya kadının erkeğe hiçbir üstünlüğü yoktur. Akıl mevzusunda söz konusu olan şey, Kuran-ı Kerim'de teşvik edilen tefekkür eyleminde ve bu eylemi gerçekleştiren muhataba hitaben kullanılan erkek zamirleridir.

 

Her ne kadar Kuran'ın kullanmış olduğu bu edebi vecizeyi bazıları kadının akıl yönünden erkekten aşağı olduğunu yorumlasa da bu yanlış düşünceye şöyle cevap verilir;

 

Kuran'ın hitap yönteminde erkekler için kullanılan zamirleri tercih etmesi Arap edebiyatının kurallarından kaynaklanmaktadır. Kuran'ın bir topluluğa hitaben kullandığı çoğul kişi zamiri, erkek için kullanılan zamir türlerindendir ve bu tür zamirler Arap edebiyatında hem erkekler hem de kadınlar için kullanılır. Bu sebeple bugüne kadar hiçbir müfessir veya edebiyatçı Kuran'daki erkek zamiri ile muhatap alınanların sadece erkekler olduğunu söylememiştir.

 

Daha açık bir ifadeyle Kuran'ın erkek zamiri ile beyan ettiği genel manadaki hitaplar belli bir cinse has değildir. Belki tam aksine bu genel hitaplar kadın ve erkek ayrımı yapmadan her insanı kapsamaktadır.

 

Kuran'a göre erkek ve kadın insani boyut yönünden eşittir ve nihai hedef olan insanı kâmil mertebesine ulaşmak için aynı özelliklere sahip akıldan yararlanmaktadır.

 

Nisa suresinin 34. Ayet ışığında kadının duyguları ve akıl kuvvesi

 

"Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından (ailenin geçimini sağlamak için)harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar…"

 

Bazı müfessirlerin görüşüne göre erkekler kadınlardan üstündür. çünkü Allah onları birçok şeylerde kadınlardan üstün kılmıştır. Bu müfessirler Nisa suresinin 34. ayetinde kadının duygularının aklına galip geldiği görüşündedir.  Fakat Allame Tabatabai bu konuda şöyle buyuruyor:

 

"Erkeklerin kadınlara olan üstünlüğü, erkeklerde akıl yetisinin tecellisi olan cesaret, kuvvet, zorluklar karşısında tahammül etmek gibi konulardır.  Zira kadın yaratılış itibariyle zarif varlık olduğu için olaylar karşısında duygusal davranmasını sağlayan hissi kuvveleri daha çoktur.  Ayette söz edilen yöneticilikten maksat ise sadece eşler arasındaki yöneticilik değil belki sosyal ve toplumsal hayatta erkeklerin kadınlara olan yöneticiliğidir.

 

Toplumsal açıdan erkeklerin kadınları yönetmesinden maksat ise savaş, hüküm verme ve devlet idaresi ile ilgili konularla alakalıdır. Erkek aklının üstünlüğü sadece bu konuya mahsustur. Bu üstünlük kadının bireysel hakkına karışma veya bu hakları görmezden gelme ya da yok sayma anlamında değildir. Kadınlar kendilerini ilgilendiren bireysel işleri yapmakta tamamen özgürdürler."

 

Kuran ayetlerinin açıklayıcısı olan Peygamber efendimizde aynı metodu izlemiştir. Sünneti Nebevi dediğimiz Peygamberin fiilleri hep bu doğrultuda olmuştur. Hz Muhammed (s.a.a) hayatının hiçbir döneminde bir kadını hâkim veya ordu komutanı tayin etmemiştir. Hükmetme konusunda kadını ön plana çıkarmamıştır. Kadınların savaşa gitmesine izin vermemiş ve göndermemiştir. Hatta kadınların direk olarak hükümeti idare etmesini ve hüküm vermesini yasaklayan onlarca hadis vardır. Bir hadiste şöyle buyuruyor:

 

"İşlerin yönetimini kadına bırakan bir topluluk kurtuluşa eremez."

 

Günümüz dünyasında sözde gelişmiş medeni ülkelerde bile devlet yönetimindeki önemli pozisyonlarda kadınlar ikinci plandadır. Bu, kadının direk olarak ülke yönetiminde zayıf olduğunun göstergesidir.

 

Kadını hükümet iradesinden uzak tutan Peygamber, eğitmenlik, doktorluk, terzilik, hemşirelik vs. işlerden hiçbir zaman men etmemiş aksine kadınların bu alanlarda çalışmasını tavsiye etmiştir. Kuran'ın bakış açısı da bu yöndedir. Kuran-ı Kerim'e göre kadınların kendi fıtratlarına uygun iş yapmaları daha uygundur.

 

Konunun son noktası olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus, erkek aklı kadın aklından daha çoktur cümlesinden maksat;

 

Kadın ve erkekte bulunan akıl kuvvesinin, daha güçlü oldukları alan farklılığıdır. Daha net bir ifade ile erkek aklı genel olarak siyaset, ekonomi ve hükümet idarisinde etkili olan "Sosyal Akıl", kadın aklı ise duyguların ön planda olduğu "Hissi Akılédır.

 

Bu akıl çokluğundan hedeflenen cinsiyet üstünlüğü değildir. Zira üstünlük, insanı takvaya sevk eden aklı doğru kullanmaya bağlıdır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

 

"Akıl, insanı Allah'a kulluğa sevk eden ve cenneti kazandıran şeydir."

 

Sonuç olarak;

 

Kamil insan olma yolunda kadın ve erkek arasında akıl yönünden birbirlerine karşı bir üstünlükleri söz konusu değildir. çnemli olan kul olma aşamasında sahip olunan aklı doğru kullanmaktır.

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler