27 Mayıs 2019 Pazartesi Saat:
07:56
  

İsmailîler ve Öğretileri

Farhad Daftary; İsmailîler, Tarihleri ve Öğretileri

Facebook da Paylaş

 

 

Farhad Daftary’i, gerek hacmi gerekse konuları bakımından oldukça geniş ve önemli bir çalışma olan bu eserinde, Şiî İslâm inancının önemli kollarından biri olan ve Fatımî Hilafetini (909-1171) kurmalarıyla birlikte de tarihte önemli bir rol oynayan ve Fatımî Hilafetinin son bulmasıyla da siyasî hayattaki etkilerini yitiren ancak günümüze kadar ayakta kalmayı başaran İsmailîlik konusunu, başlangıcından günümüze kadar itikat ve öğretileri ile birlikte ele almıştır. 

Bu değerli eser dilimize iki kez tercüme edilmiştir. Ercüment Özkaya’nın kaleminden çıkan birinci baskısı “Muhalif İslamın 1400 Yılı İsmaililer Tarih ve Kuram” adıyla 2001 yılında Rastlantı Yayınevi tarafından Ankara’da basılmıştır. Erdal Toprak’ın “İsmailîler, Tarihleri ve Öğretileri” adıyla tercüme ettiği ikinci baskısı ise Doruk Yayımcılık tarafından 2005 yılında İstanbul’da basılmıştır. Eserin tanıtımı ve değerlendirmesini yaparken ikinci baskısını esas alacağız. Bu iki farklı baskı ve tercüme arasındaki farklılıklara ise bölümlerin içeriklerini tanıttıktan sonra değineceğiz.
 
Eser, Giriş, Şiiliğin Doğuşu, İlk İsmailîlik, Fatımî İsmailîliği, Mustalî İsmailîliği, Alamut Dönemi Nizarî İsmailîliği, Alamut Sonrası Nizarî İsmailîliği olmak üzere toplam yedi bölümden ve Soy Ağacına İlişkin Tablo ve Listelerin bulunduğu üç sayfalık bir ekten oluşmaktadır.
Facebook da Paylaş