31 Mayıs 2020 Pazar Saat:
03:55
03-07-2017
  

İslam Tarihinin En Büyük İhaneti

8 Şevval 1344 (1926) 'Yevmu'l Hedem' yani Vahhabilerin, Baki Mezarlığında bulunan Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) ve diğer önemli sahabe ve şahsiyetlerin türbelerini yıktıkları gündür.

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Ayetullah Safi Gulpaygani

 

 

Hiç şüphesiz Baki Mezarlığı 1400 yıl öncesinden günümüze kadar tüm Müslümanların ve özel  de şahsiyetli alimlerin ziyaret ettiği kutsal bir mekandır. Bu kutsal mekan, Peygamber Efendimizin (s.a.a) türbesinden sonra İslami eserler ve kaynaklar açısından en önemli türbeler topluluğu olarak geçmektedir. Zira orada yatan Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt’inin yanı sıra çok değerli sahabeler ve âlimler mevcuttur. Hatta nakiller arasında orada yatan sahabelerin sayısını 10 binler olarak ifade edilmektedir.

 

Müslümanların Çoğu Bu İhanetten Rahatsız

 

Baki Mezarlığı'nın bu kadar önemli ve kutsal olmasına rağmen şuan ki durumu bile içler acısıdır. Burada yatan şahsiyetlerin türbelerine yapılan ihanetler vicdanlı her insanı derinden üzmektedir. Maalesef Baki Mezarlığı'nın kontrolü Müslümanlar arasında çok az sayılabilecek olan, İngilizlerin himaye ettiği ve batıl düşüncelerinin Müslümanlar arasında yayılması için çaba harcandığı Vahabiler'in eline düşmüştür. Hiç kuşkusuz Müslüman alemi bu durumdan çok rahatsızdır. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi küstahça ve edepsizce mezarlıkta yatan değerli şahsiyetlere saygısızlık yapılmamıştır.

 

Sinsi Planların Başlangıcı

 

İslam tarihi eserlerinin yok edilme planı çok sinsice hazırlanmıştır. İslam düşmanları bu tarihi kaynak ve eserleri yok etmek için Müslüman ülkeler arasında ilk önce ayrımcılık ve mezhepçilik fitnesini körüklemişlerdir. Örneğin İran’da Ali Muhammed Şirazi ve Hüseyin Ali Nuri’yi Babilik Mehdilik ve Nübüvvet hatta Uluhiyet makamında oldukları iddiasını ortaya attılar. Hindistan'da da Gulam Ahmed Gadiyani için Ahmediye fırkasını kurdular. Arabistan’da Muhammed ibn-i Abdulvahhab vesilesi ile Vahabi fırkasını kurdular. Elbette asıl amaçları Müslümanların petrol madenlerini ve İslami eserlerini ele geçirmekti. Hatta Peygamber efendimizin (s.a.a) türbesini bile ortadan kaldırmayı hedef edinmişlerdi.

 

İçinde bulunduğumuz yakın tarihe kadar, yazılı tarihi kaynaklar ve eserler mevcut idi. Fakat daha sonradan yazılan eserler o kadar fazlalaştı ki; hangisinin muteber olduğu konusunda ihtilaflar ortaya çıkmaya başladı. Halbuki işin en kolay çözümü işin ehli olan kişilerin kitap ve kaynaklarından yararlanılması ve sahih olan görüşün ortaya sürülmesi olacaktı.

 

Kara Gün

 

8 Şevval 1344 (1926) 'Yevmu'l Hedem' yani Vahhabilerin, Baki Mezarlığında bulunan Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) (İmam Hasan, İmam Zeynelabidin, İmam Bakır ve İmam Sadık) ve diğer önemli sahabe ve şahsiyetlerin türbelerini yıktıkları gündür. Açıkçası bu kara günde İslam'ın hüviyetini yağmaladılar. Bunun için tüm Müslümanlar Şiisiyle Sünnisiyle herkes Vahabileri bu kıyımından dolayı boykot etmelidirler. Ve İslami eserlere sahip çıkılması ve türbelerin yeniden inşa edilmesi talebinde bulunmalıdırlar.

 

Bu kara günü, tüm Müslümanlar yıl boyunca dillerinden düşürmemeli ve bu günü yas ilan etmelidirler. Bugünde ortadan kaldırılan eserler yeniden inşa edilmeli hatta Mekke'de Peygamber Efendimizin (s.a.a) dünyaya geldiği yer, dedesinin mezarı, amcası Ebu Talib’in mezarı ve Hz. Hatice’nin mezarı yeniden türbe haline getirilmeli ve Müslümanların ziyaret edebileceği bir yer haline getirilmelidir.

 

Peygamber şehri olan Medine-i Münevvere'de ise Uhud’da, Hz. Hamza’nın kabri ve diğer şehitlerin mezarları ve aynı zamanda Baki Kabristanlığı'nda yatan mazlum İmamların türbeleri yeniden yapılmalıdır.

 

Ehl-i Beyt dostları bugünü İslam tarihine inan kara bir gün olarak görmektedir. Özellikle Şialar bu tarihi unutulmaması ve Ehl-i Beyt İmamlarına yapılan ihaneti asla kabul etmediler. Fakat İslam düşmanları şu cümleyi asla unutmasınlar; kafirler ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istediler fakat kafirler, istemese dahi Allah nurunu tamamlayacaktır.

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler