16 Haziran 2021 Çarşamba Saat:
19:03
  

İslam'da Mehdi İnancı

Kur'an, Sünnet ve Aklın Işığında İslam'da Mehdi İnancı

Facebook da Paylaş

 

 

 

Mehdilik inancı, tüm Müslümanların kabul ettiği ve özelde Ehlibeyt mektebinde en önemli bir konuma sahip olan inançların başında gelmektedir. Bu inancın çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; imametin devamına ve yeryüzünün hüccetten yoksun olmadığına, insanlarla Rableri arasındaki irtibat ve vasıtanın kesilmediğine inanmaktır. Ahirzamanda bir kurtarıcının geleceği ve salihlerin devletinin istikrar bulacağı, batılın yok olup zalimlerin mağlubiyete uğrayacağına inanmak, bu inancın bir diğer boyutudur.

 

Mehdilik düşüncesinin dayandığı temel mantık, Kur'an ve sünnette cari olan mantıktan alınmıştır. Ayrıca Mehdilik konusu kesinlikle akla ters düşmemekte bilakis bu konuyu destekleyecek çokça da akli delil bulunmaktadır.

 

Bizler de bu kitabımızda Kur'an, sünnet ve akıl çerçevesinde; tüm mazlumların ümidi, hidayet yolunun çerağı ve zulümle dolan dünyayı adaletle dolduracak "Mehdi" konusu işlemeye çalıştık. Bunun için öncelikle Kur'anî temellere yoğunlaştık ve ardından konuyu her iki ekolün (Şia ve Ehlisünnet) üzerinde ittifak ettiği rivayetler merkezinde ele almaya çalıştık. Son aşamada ise bu konuda mevcut olan kendimize özgü delilleri geniş tahlillerle beyan ettik.

 

 

 

Kitabın Adı: Kur'an, Sünnet ve Aklın Işığında İslam'da Mehdi İnancı

 

Kitabın Özgün Adı: El-Mehdi fi'l-İslam

 

Yazar: Dr. Cafer Yusufi Heşterudi

 

Çeviren: Mikail Gürel

 

Yayınevi: El Mustafa Yayınları

 

Dili: Türkçe

 

Sayfa Sayısı: 414

 

1. Basım: Mart 2018

 

 

 

Facebook da Paylaş