30 Haziran 2022 Perşembe Saat:
06:56
  

İngiliz Şiiliği

İngiliz Şiiliği ve Amerikan Sünniliği Makasın İki Ağzı Gibidir. Onlar Fitne Çıkarmakla Meşguller.

Facebook da Paylaş

 

 

Ehlader Araştırma Bölümü

 

1- Fitnenin İzleri

 

* Her şeyden önce bu oluşumun; merkez ve yayın kurumlarının Londra ve Amerika'da olduğu unutulmamalıdır.

 

*Düşman istihbarat ajanları ile dirsek temasında oldukları açıktır.

 

* Bugüne değin yaptıkları program ve diğer etkinliklerinde hep Müslümanlar arasındaki tartışmaya açık konuları dillendirmişlerdir.

 

* Her fırsatta İslam mezheplerinin mukaddes saydığı şeylere ve din büyüklerine hakaret etmişlerdir.

 

* İslam düşmanlarının saldırısı için sistematik olarak hareket etmektedirler.

 

 

2- Takipçilerinin Özellikleri

 

* Akıl ve düşünme yetisinden yoksun olmaları.

 

* Düşmanın çizmiş olduğu hedefleri bir türlü kavrayamayışları.

 

* Basiret denilen nimetten nasiplenemeyişleri.

 

 

3- Ayrımcılığın Sonucu

 

* Hak sözün kin ve nefretle örülen duvarlardan bir türlü öteye geçemeyişi.

 

* İngiliz Gizli Haber Alma Servisi ve CIA'in gözetiminde palazlanan DAEŞ ve en-Nusra gibi örgütlerle tansiyonu daha da yükseltmesi.

 

* Amerika, Birleşik Krallık ve Siyonizm'in Şii ve Sünniler arasındaki düşmanlığı alenen desteklemesi.

 

 

4- Araç

 

Üsleri İngiltere ve Amerika'da bulunun medya kurumları.

 

 

İslam Cephesinin Görevleri

 

1- İran İslam Cumhuriyeti

 

* Vahdet konusunu gündeme taşıyan Şii ve Sünni tüm grupların maddi-manevi desteği.

 

* Vahdet aleyhine ülke içi ve dışındaki tüm faaliyetlere açık itirazı.

 

* Başta İmam Humeyni gibi İslami Vahdet konusunda taviz vermeyen din önderlerinin gündeme taşınması.

 

* Ehl-i Sünnet'in kutsallarına yapılacak tüm saldırılara cephe alınması.

 

 

2- İslam Ümmeti

 

* Her türlü taassuptan beri durulup, kutsallara saygı duyulması.

 

* Ayrıştırıcılık ve tefrikayı körükleyebilecek her türlü eylemden uzak durulması.

 

* İster Laik ve Batı yanlısı, isterse de yobaz ve gericilerin benimsediği İslam algısına karşı cephe alınması.

 

* Washington, Londra ve Paris'in hayallerini süsleyen Yeni İslam anlayışına karşı cephe alınması.  

 

 

İstikbar ve Büyük Güçlerin Ayak İzleri.

 

1- Hedefler

 

* İşgalci Siyonist Devleti'nin Bölgedeki Huzuru.

 

* Şii ve Sünni'yi asıl düşmandan uzaklaştırmak.

 

* İslamofobi algısının yaygınlaşması ve İslam Dini imajının daha da lekelenmesi.

 

* İslam Dünyası'nda mezhepler arası büyük bir savaşın çıkması.

 

 

2- Hileler

 

* Şii-Sünni arasındaki ayrılığı körüklemek için yazılı ve görsel basın kuruluşlarının maddi açıdan beslenmesi.

 

* Amerikalıların Şii ve Sünni edebiyatına soyunup, bunu her daim gündem etmesi.

 

* İngiliz siyasileri ve istihbaratının İslam Mezhepleri arasındaki ihtilafları her fırsatta körüklemesi.

 

* Aşırıcı ve ağzı bozuk sözde Şii ve Sünni din adamlarının Amerika tarafından eğitilip, radyo ve televizyonlarda tartıştırılması.