30 Kasım 2021 Salı Saat:
05:11
  

İngiliz Şiiliği

Şiiliği Tahrip İçin Yayın Yapan 17 Sözde Şii Uydu Kanalı Var

Facebook da Paylaş

 

Sünnîler ve Şiîler Arasında Neden Fitne Davulu Çalınıyor?

 

“Neden Sünnîler ve Şiîler arasında fitne davulu çalınıyor? Bizim ortak noktalarımız bulunmuyor mu? Kur'ân'ımız aynı kitap değil mi? Aramızdaki cüz'î ihtilaflar nedeniyle neden düşmanla işbirliği yapılmaktadır? Neden İsrail'i sevindirecek olan Sünnî ve Şiî düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor.

 

Sadık Şirazî'nin uydu kanalları olan İmam Hüseyin 1-2-3, Baki, el-Envâr 1-2, Zehrâ, el-Mehdi, Hatice TV, Ebal Fazl Abbas, Teen Ch 4, Fedek ve başkaları, Şia ismini dünya kamuoyunda kötülemektedirler. Seyyid Sadık Şirazî'nin onayını almış olan ve Müçteba Şirazî'nin de damadı olan Yasir el-Habib, Fedek kanalını Londra'da yönetmektedir. Aynı şekilde Muhammed Hidayetî, İran İslam İnkılâbı düşmanlığı yapan Selam adlı kanalın idaresini Los Angeles'tan yürütmektedir. Bu kişi kanalda yaptığı programlarında Şehid Üstad Mutahharî hakkında çok çirkin ifadeler kullanmaktadır.”

 

İngiliz Şiîliğinin Amerikan Sünniliğiyle Benzeşmesi

 

“İngiliz Şiîliği ve Amerikan Sünniliği arasında pek çok benzerlikler bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: I) Filistin davasını savunanların karşısında yer alma II) Kur'ân ve hadislerin zahirlerine göre görüş bildirme III) İran İslam Cumhuriyeti aleyhine tutum sergileme IV) İnkılabî, mukavim yapılanmaların karşısında yer alma V) Şiî ve Sünnî ulemayı tekfir etme VI) Avam Müslümanlar arasında fitne ve fesat yayma.”