17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat:
01:36

Erbain’in Mesajı

20-12-2018 09:50


 

 

 

Bismih-i Teâlâ

 

Erbain ziyaretine ve yürüyüşüne gidenlerin vermesi gereken mesaj, Erbain ziyareti kadar önemlidir. Çünkü Erbain, kemale erme anlamını taşımaktadır. Bu yürüyüşe katılan değerli ziyaretçilerle karşılaşıldığında ise genellikle üzülerek söylemek gerekirse, beklenilen kâmil olma özelliği taşıyan vasıf, insanların karşısına çıkmamaktadır.

 

Erbain ziyaretine gidip ve dönen bazı insanların, Erbain mesajını algılama noktasında ki eksiklikleri insanı gerçekten üzüyor. Çünkü anlatılanların, ziyaretin fazileti ve sadakati hakkında yahut mukaddes hedef hakkında kendine dert edinerek, insan hayatını ilgilendirme ile ilgili bir düşünce oluşturmadığı kanısını ortaya çıkarıyor.

 

Erbain yürüyüşü, dönenlerin hayatında, tefekkür ve düşünce yapısında farklılık yaratması gereken bir harekettir. Bu farklılık ortaya çıkmadığı takdirde, Zeynebi yürüyüşün mesajı, "Heyhat minne'zilleh- Zillet bizden uzaktır" nidasını algılamak da pek mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum ise bizlerdeki yetersizliği ortaya koymaktadır. Allah'ın yeryüzündeki hücceti, İmamı Zeynel Abidin (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a) zamanın tağutu, müstekbir rejimi ve şirk temsilcisi Şam'ın yeşil sarayının diktatörü Yezidin zulmüne karşı verdikleri onurlu mücadeleden sonra, İmam Hüseyin'in (as) şehadet kıyamının devamı olan tebligat kıyamını başarıyla tamamlamışlardır. Bu vazifeyi eksiksiz yerine getirmenin huzuru içinde, çağlara ve gelecek nesillere miras bırakıldığını iletmek için Kerbela‘ya, İmam Hüseyin'in (a.s) manevi huzuruna geldiler. Bu gün de Erbaine giden ziyaretçinin asıl alması gereken işte bu mesajı, vazifeyi anlamak ve yerine getirmek olmalıdır.

 

Kuşkusuz bu zamanın Firavunu, Ebrehesi, Nemrudu, Ebu Sufyanı, Muaviyesi, Yezidi ve en büyük tağutu, büyük Şeytan ABD emperyalizmidir. Onun önderliğinde Siyonist İsrail ve Vahhabi Al-i Suud keferesi eksenli zalim, facir yöneticiler ve beşeri sistemlerdir. Bunlar adaletin, bağımsızlığın, özgürlüğün önündeki en büyük engellerdir. İnsanlığın baş düşmanı ve katiller sürüsüdür. Dün Kerbela da Al-i Resulullah’ı (s.a.a) hunharca katleden, hanımlarını ve çocuklarını esir ederek, insanlık tarihinde görülmemiş zulmü reva gören, zalim ve diktatör Ben-i Ümeyye zümresiydi.

 

Bugün ise Yemen de, Afganistan da, Suriye de, Irak ta, Bahreyn de, Filistin de, Myanmar’da ve dünyanın tüm mazlum haklarına her türlü zulmü yapan ve dünyaya terörü yayan beyaz saray merkezli, zalim ve tağut, büyük Şeytan ABD, Siyonist İsrail ve tekfirci Vahhabi Al-i Suud zümresidir.

 

Erbain yürüyüşüne milyonları ticaret amaçlı götürmek için adeta yarışa giren, sözüm ona bazı zatlar, acaba Hüseyni ve Zeynebi "Heyhat minne'zilleh" anlayışını ziyaretçilere ne kadar tebliğ ederek insanları bilinçlendiriyorlar? Vazife ve sorumluluk duygusunu ortaya koyuyorlar? Görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar? Erbain yürüyüşünde yol boyu çeşitli yemekleri yerken, Yemen de, Filistin de, Myanmar da ve birçok coğrafyada açlık çeken ve açlıktan ölen özellikle Yemenli çocukları ne kadar hatırladık?  Onlara reva görülen zulme karşı “Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail ve Kahrolsun Al-i Suud müşrikleri, onlara lojistik destek veren tağut rejimlerin facir ve münafık diktatör yöneticileri ve terör destekçileri katiller!” diye ne kadar haykırdılar, haykırdık?

 

Allah On4 TV ve Kudüs TV’nin eksikliğini vermesin, iyi ki varlar. Bu kanallar, herkesin düşüncesini, fikrini, niyetini ve rengini ortaya koyan kanallardır. TV de konuşmacıları seyrediyoruz ve dinliyoruz, ziyaret yürüyüşünden dönenlerden duyuyoruz, herkes “bu yürüyüş bir aşk yürüyüşüdür, tarif edilmez herkesin yaşaması gereken bir duygudur” diye konuşuyor. Peki, ama bu aşk insana neyi öğretiyor, ne gibi bir yükümlülük ve vazife sorumluluğu yüklüyor, İmam Hüseyin'e (a.s) âşık olan bir insanın vazifeleri nelerdir?

 

İmam Hüseyin’in (a.s) şehadet kıyamı ile İmam Zeynel Abidin (a.s.) ve Hz. Zeyneb'in (s.a.) tebligat kıyamında ki mesaj nasıl okunmalıdır?

 

Esaret yolculuğunda ortaya koydukları izzetli duruş, gösterdikleri şecaat ve yiğitlik, yüklendikleri vazife ve sorumluluk mesajı nasıl algılanmalıdır? Erbain yürüyüşüne katıldıktan sonra ne kadarımız İmam Hüseyin (a.s), İmam Zeynel Abidin (a.s) ve Hz. Zeynep'ten (s.a) aldığı mesajı Erbain dönüşü hayatında uygulamakta ve bu mesajla toplumda kalıcı bir eser bırakabilir? Erbain yürüyüşünü organize edenlerin bir kısmı maddiyat ve ticaret amaçlı bu işi yapmaktadır. Erbain ziyaretinin ve yürüyüşünün önem ve ehemmiyeti bir kenara bırakılmış, çarşaf çarşaf ücretlerin reklamı yapılmaktadır. Bu anlayışa sahip olan birinin, Erbain yürüyüşünün mesajını tahrif etmeden, eksiksiz ve sağlıklı anlatması mümkün olabilir mi?

 

Değerli Ehl-i Beyt dostları, velayet sevdalıları ve İmam Hüseyin (a.s) âşıkları, Erbain yürüyüşü İmam Mehdi'nin (a.f) zuhurunun tecellisi, İmam Hüseyin'in (a.s) ve şanlı kıyamının tanınması, zalim ve tağutlara karşı Aşuradan yükselen "Hey hat Mine'zilleh" "Zillet bizden uzaktır" nidası, Huseyni (a.s) şehadet kıyamının ve İmam Zeynel Abidin ve Zeynebi (s.a) tebligat kıyamının devamının bir yansımasıdır. Bu mesaj iyi anlaşılmalı, doğru okunmalı ve insanlara eksiksiz ve tahrif edilmeksizin aktarılmalıdır.

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !