21 Ekim 2021 Perşembe Saat:
05:31
30-01-2021
  

Diyanetin Tehlikeli Manevrası

Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı / EHDAV - Ocak / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

 

Biz Ehl-i Beyt takipçisi Alevî – Caferî - Bektaşilere, tarih boyunca “Namaz kılmaz, 4 Sünnî hak mezhep dışı, bidat ehli, sapık, dinsiz” diyen çirkef Emevî zihniyeti hepinizin malumudur. Bu sefer en zor şartlar altında yaşayan biz Aleviler de Devlet – Diyanetten hiçbir kuruş almadan kendi tırnakları ve çocuklarından kıstıklarıyla Ehl-i Beyt cami – mescit – cemevi yaptıklarında ve imamın maaşı dâhil tüm masraflarını gönüllü karşıladığında, Diyanet bir yolunu bulup hemen orayı gasp etmeye ve ona imam atamaya kalkıyor.

 

Bunun onlarca örneğini bizim Antakya, Samandağ, Defne, İskenderun, Arsuz, Adana, Tarsus ve Mersin’de görebilirsiniz. Diyanet, tüm teamül ve hassasiyetleri görmezden gelerek, yine yapımı ve tüm masrafları oradaki Azeri Caferi kardeşlerimizce karşılanan ve yıllardır faal olan İst. / Pendik Yayalar Ehl-i Beyt Camisine maaşlı bir hoca atamış ve geçen hafta Cuma namazında nahoş olay ile fitnenin çıkmasına sebep olmuştur.

 

Siyasilerimiz haklı olarak Yunanistan, Bulgaristan başta olmak üzere, tüm Dünyadaki Türk azınlıkların imam, atama ve dini icraatların tamamının, oradaki soydaşlarımız tarafından özgürce yapılmasını savunurken ve çoğu zaman da o devletlerle restleşirken, konu kendi Alevi – Bektaşi - Caferi vatandaşlarına gelince çuvalladıklarını, yan çizdiklerini ve çifte standart yaptıklarını görüyoruz. Peki, sosyal hukuk ve demokratik T.C’de biz Alevî – Bektaşî – Caferiler, gerçekten diğer Sünnî kardeşlerimizle aynı hak ve imkânlara mı sahibiz?!.

 

Mesela; biz Alevî – Bektaşî – Caferiler, kendi imam ve müftümüzü kendi yörelerimize kendimiz atayabiliyor muyuz? Yapımı ile tüm masrafları, kendi imkânlarımızla yapılan Alevî – Caferî cami /mescitlerimize, Diyanet hangi hak ve gerekçelerle el koyup oraya memur atayabilir? Akdeniz Bölgesindeki Alevilerin kendi kıt imkânlarıyla yapıp tüm masraflarını karşıladıkları ve oradaki yerleşim birimlerinin tamamı Alevi olan onlarca camiye, Diyanet hangi hak ve mantıkla Sünni – Hanefi imam atayabiliyor? Kendi aile efradıyla barışık ve adil olmayanların, başka yerlere adalet götürme veya adaleti başka ülkelerden isteme hakları var mıdır? Doğrusu biz bunu son derece yanlış, çirkin, gayr-ı İslami ve de tehlikeli görmekteyiz!..

 

Son olarak; Diyanetin Pendik’teki Ehl-i Beyt camisine bir nevi el koyup ona resmi maaşlı memur atamasını, orada huzursuzluk, fitne ve kargaşaya sebep olmasını biz şiddetle kınıyoruz. Diyanet İşleri Bşk. İst. İl Müftüsü ve Pendik İlçe Müftüsünün de bu yanlış, sinsi ve tehlikeli manevradan ivedilikle vazgeçmelerini, atadıkları memuru geri çekmelerini, emaneti de Ehl-i Beyt Ulema Kurulu tarafından görevlendirilen, oranın gerçek sahibi ve çok büyük emek ve hakları olan Sn. Ş. Aslan BAŞARAN’a teslim etmelerini istiyor ve bekliyoruz…

 

 

 

 

Ali YERAL

EHDAV Gn. Bşk. 

 

 

Ehlader HABER

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler