14 Ağustos 2022 Pazar Saat:
10:13

Din ve Siyaset...

27-07-2020 11:15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Siyaset, Arapça bir kelimedir ve sözlük anlamı: At eğitimi ve atı ehlileştirmektir. Seyis, siyaset kelimesinin ism-i failidir, yani atı eğiten kimse demektir.

 

Ama genel anlamda siyaset, bireysel veya toplumsal olan bir şeyi idare etmek veya onu daha iyi bir hale getirmek için izlenen yol ve yöntemlerdir.

 

İnsanın kendi bireysel hayatını idare etmesi ve güzelleştirmesi veya büyük bir toplumu, örneğin bir ülkeyi idare etmesidir. İslam dinini bu konuya eklediğimizde, bireyin kendi hayatında İslam dinini, mektebi, yaşayabilecek şekilde kendisini ve ailesini idare etmesidir.

 

İnsanın nefsini dizginlemesi ve eğitmesi, siyasettir. Siyaseti güçlü olmayanın nefisini eğitmesi de zor olur.

 

Elbette bunu kurnazlıkla karıştırmayalım. Siyaset, kurnazlık değildir; insanları ve toplumları bulundukları bu halden, ahlaki ve insani olarak daha ileri götürmek için izlenen yol ve yöntemlerdir. Kurnazlık ise insanın veya bir grubun kendi dünyalık menfaat ve çıkarları için izledikleri yoldur.

 

Dolaysıyla gerçek siyasetçi, önce kendisini ıslah eder, kendisindeki ahlaki eksikleri tamamlar ve sonrasında toplumları ıslah etmek için çalışır. Bu açıdan (yani gerçek anlamında) bakıldığında din ve siyaset birbirinden ayrılmaz.

 

Ama siyaseti kurnazlık olarak görürsek, bu siyasetin yani kurnazlığın dinde yeri yoktur.

 

Bu doğrultuda, insanın kendisini ve toplumları ahlaki ve dini olarak eğitmesi için, yani gerçek siyaset için, bazen toplumun siyaset diye değerlendirdiği konulardan uzak durmak gerekir.

 

Yani gerçek siyaset için sahte siyasetten uzak durmak gerekir.

 

Çünkü sahte siyasetin içine girildiğinde insanlar cenahlara ve kutuplara ayrılırlar. Bunun içine giren kimse kendisini bir cenahta ve bir grup içinde sınırlar, kısıtlar.

 

İnsanlara ahlaki ve dini olarak bir şeyler vermek isteyen kimse, eğer bu kısıtlamanın ve sınırlamanın içine girerse, asıl gayesine ulaşamaz.

 

Belki herhangi bir cenahın yanında yer alırsam veya birlikte görünürsem dini ve mektebi daha iyi insanlara ulaştırırım düşüncesine girilebilir; bu düşünce kısa vadede işe yarasa bile uzun vadede çok büyük yaralar açar. Çünkü bu şekilde kendisini sınırlamış ve kısıtlamış olur. Bu tutumundan dolayı bir grup insan onun yanına gelse de büyük bir çoğunluk uzaklaşacaktır.

 

Bu yüzden günümüzde hakiki siyaset için sahte siyasetten uzak durmak gerekir…

 

 

 

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !