20 Mayıs 2022 Cuma Saat:
20:53

Ayetullah Destgayb ve Fatiha Suresi

29-05-2021 20:54


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kıymetli kardeşlerim bu sizlere her namazda okuduğumuz Fatiha suresinden bahsetmek istiyorum. Eminim ki Fatiha suresi denilince aklımıza gelen ilk kitaplardan birisi de Merhum Şehit Ayetullah Destgayb’ın (r.ha) Ramazan ayı dersleri – Fatiha suresinin tefsiri kitabıdır. Böylesine değerli bir eser varken bize konuşmak düşmez, aslında her Müslüman bu kitabı okumalı ama vakti olmayan kardeşler için bu kitaptan bölümleri ayet ayet ileteceğim inşaallah.

 

‘Bismillahirrahmanirrahim’

 

Allah’a hamd olsun ki, bizlere verdiği hayat nimetini devam ettirdi de yeniden Ramazan ayına ulaştık. Allah’tan, bu şerif ayın bereketlerinden istifade edebilme tevfikini dileriz.

 

‘Elhamdülillahi rabbi’l âlemin’

 

Nehcü’l Belağa’nın birçok hutbeleri, Allah’ın sena ve övgüsüyle doludur. Büyük şahsiyetler konuşmalarında Besmele’den sonra daima Allah’ı hamdederlerdi. Sahife-yi Seccadi’yenin şerhinde şöyle bir rivayet bulunmaktadır:

 

“Âdem’in (as) yaratılışı tamamlanınca aksırdı. Allah’ın verdiği bir ilhamla ‘elhamdülillahi rabbi’l âlemin’ dedi. Babamız Âdem (as) bu dünyada ilk söylediği kelime Allah’ın hamdüsenasıydı.”

 

Kuran-ı Mecid ‘hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ve tesbih etmesin.’ buyuruyor. Nefiy ve ispat vardır ki Allah’ı zikretmeyen hiçbir şey yoktur.

 

Hazret-i Peygamber (saa) oturken, kalkarken, giderken, gelirken anlayacağınız her halde ‘Allah’ım sen münezzehsin, sana hamd eder, senden yargılanma diler ve sana yönelirim.’ derdi. ‘Niçin bu zikri daima tekrar ediyorsunuz?’ diye sorulunca şöyle buyurdu:

 

“Bana ölümün yakın olduğunu ve bu zikri tekrarlamam emredildi.”

 

Bu mübarek cümleyi tekrarlamanın birçok sevap ve ecri vardır. Defalarca işitmiş ve duymuşsunuzdur. Ben sadece muteber olan bir rivayeti nakletmek ile yetineceğim. Şeyh Saduk muttasıl bir senetle şöyle nakletmektedir:

 

“Bir kimse ‘Elhamdülillahi kema huve hakkuh (layığınca hamd Allah’a mahsustur.)’ derse, katip melekler bunun sevabını yazmaktan aciz kalırlar. Ey Allah! Ne yazalım, sevabının ne olduğunu bilemiyoruz? derler. Nida gelir ki: Cümleyi olduğu gibi yazın. Sevabı bize aittir.”

 

Mümin olan ‘Elhamdülillahi rabbil alemin’in manasını bilmektir. Hamd suresi o kadar mühimdir ki, bir kimse namazda bu sureyi bilerek okumazsa namazı batıldır.

 

Marifet olmaksızın sadece Elhamdülillahi rabbi’l âlemin demenin fazla bir yararı yoktur insana. Bütün varlık âlemi hal dili ile Allah’a Subhanallah ve Elhamdülillah demektedir. Kalp teveccühü ve manaların tezekkürü olmadıktan sonra, dille zikretmenin fazla bir faydası yoktur.

 

Yedi gök ve yerle onlarda ne varsa hepsi onu noksan sıfatlardan tenzih eder ve hiçbir şey yoktur ki, O’na hamd ederek O’nu noksan sıfatlardan tenzih etmesin. Yalnız siz onların tesbih edişlerini anlayamazsınız. Şüphe yok ki O, azap etmede acele etmez, halimdir ve suçları örter.

 

Elhamdülillah’ın manasına gelince. Elhamdülillah, var olan tüm kemaller Allah’a aittir demektir. Bütün varlık ve nimetler Allah’ındır.

 

Yani kısacası Elhamdülillahi rabbi’l âlemin her türlü derdin ve belanın ilacıdır. Çünkü Elhadülillah vasıtasız bir şekilde Allah’a ilticadır.

 

Aslında daha nice manalara sahip olan bu cümlenin her manasını ve şerhini anlatmaya kalksak ciltler dolusu kitaplar ve ummanlarca mürekkep yeteriz kalacaktır. Kısa ve öz bir şekilde anlattık inşaallah Allah faydalanmayı bizlere nasip etsin..

 

 

  

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !