21 Ekim 2021 Perşembe Saat:
04:03
30-01-2021
  

ATEAB’dan Diyanet İşleri Başkanlığına Açık Mektup

Avrupa Ehlibeyt Âlimler Birliği / ATEAB - Ocak / 2021

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

 

“Onlar Allah’ın mesajlarını iletir, O’ndan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap günü olarak Allah yeter.“ Ahzab/39

 

Sayın Diyanet İşleri Başkanı!

 

Pendik Yayla mahallesindeki bulunan “Hüseyniye İlim Kültür ve Dayanışma Derneği” öncülüğünde yaptırılan cami konusunda yapılan hatanın düzeltilmesi başkanlığınızın Şer‘i bir vazifesidir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bölge müftülüğünün yaptığı esas ve usul açısından yanlıştır.

 

ESAS AÇISINDAN yanlıştır çünkü hem Ehl-i Sünnet, hem de Şiî fıkhına göre camilerin TEVLİYET‘i dini otoritenin yetkisindedir. Türkiye’de devlet de cami yaptırmış olsa o caminin tevliyeti Ehl-i Sünnet dini otoritesi olan DİYANET‘in yetkisindedir. Şiî halkın yaptırmış olduğu camilerin TEVLİYET’i de dini otoritenin yetkisindedir. Herkesin malumudur ki camilerin yapımı için verilen paralar BEYTULMAL’dır. Bunun tasarrufu da ancak dini kanaat önderlerinin yetkisindedir.

 

Cami derneklerinin yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanının cami hakkında karar verme yetkisinin olmadığı malumunuzdur. Ne Yönetim Kurulu, ne de başkanın bir Şiî camisini Diyenet’e bağlama yetkisi yoktur.

 

Devlet, kendi yaptırdığı camilerde Mutevelli olarak Diyanet İşleri Başkanlığını yetkili ve söz sahibi kılmıştır ama halkın yardımlarıyla ve beytulmal ile yaptırılmış bir camide FIKHİ VE HUKUKİ açıdan ne söz hakkı vardır, ne de yetkisi. Kendisine bağlaması gasb ve hoca ataması dayatma ve zorbalık sayılır.

 

Kanun boşluğundan yararlanarak camilerimizi bünyesine katması ve hoca atamasının bütün mezhep fıkhına özellikle temsil ettiğiniz Hanefî fıkhına göre de şer'i olarak sakıncası olduğu Ehli Sünnet dini kanaat önderi olarak malumunuzdur.

 

Belediyelerin camilerimizin yaptırılmasında yardım etmesi de şer'i olarak Diyanet İşleri Başkanlığına camilerde tasarruf hakkı vermez.

 

USÛL AÇISINDAN yanlış yapılmıştır çünkü hâlihazırda caminin hocası varken, cemaatin ve cami dernek yönetiminin her hangi bir talebi olmamaksızın, Diyanet/müftülük, Şer’i ve hukuki olarak yetkisi olmayan eski dernek başkanının bir yazısıyla camide tasarruf ediyor. Kanun ve hukuk gereği bir yetkisi olmayan eski başkanın, dernek adına talebinin kale alınıp işleme konulması haksızlık ve hukuksuzluktur.

 

Camiler hakkındaki kanun ve yönetmeliklerin yanlışlığı bir inanca mensup olanların haklarının elinden alınmasına sebep oluyorsa bunun karşısında durması gereken kurum, inanç özgürlüğünü savunan Diyenet İşleri Başkanlığı olmalıdır.

 

Sayın Diyanet İşleri Başkanı!

 

Her türlü vatandaşlık görevini yerine getiren Türkiyeli Ehlibeyt (as) dostlarının haklarının ellerinden alınması ve ayrıma tabi tutulması kabul edilemez.

 

Şiî Mektebinin ilkeleri ve Ehlibeyt İmamların sireti doğrultusunda inancını yaşayan Türkiyeli Şiiler kanunlarının verdiği hak ve özgürlükten fazlasını talep etmediği gibi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına da rıza göstermez.

 

Şii inancında ve sirey-i ulemada âlimler, nerde olursa olsun, hangi siyasi otorite olursa olsun dini tebliğ etmede bağımsızlıklarını korumuş, özgür iradelerini kimseye teslim etmemişlerdir.

 

Diyanet bünyesinde kadrolu çalışmayı tercih eden bağımsızlığını terk etmiş âlimlerin olması bu gerçeğe gölge düşürmez. Bu âlimlerin Şiî camilerinde hocalık yapma ehliyetleri olmadığı gibi Diyanetin de bu hocaları Şii camilerine atama yetkisi yoktur.

 

Adalet mülkün temelidir. Bir ülkede inanç özgürlüğü ve cami yaptırma, yönetme, tasarruf hakkı Allah’a ve kıyamet gününe inanan müminlerin elinden alınırsa hiçbir alanda adaletten söz edilemez.

 

Adalet çatısında çatlaklar oluşursa Allah'ın kulları feryatlarını Yüce Yaratan'a götüreceklerdir. Allah lütuf ve inayeti ile muamele etmezse herkes helak olur çünkü Allah’ın adaletine tahammül etmeye kimsenin gücü yetmez.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bu yanlıştan dönülmesini temenni eder, bu ve bunun gibi hataların tekrarlanmamasını umuyoruz.

 

Vesselamu âla Menittebee’l Hûda

 

 

Avrupa Ehlibeyt Âlimler Birliği

(ATEAB)

30.01.2021

 

 

 

Ehlader HABER

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler