30 Haziran 2022 Perşembe Saat:
06:59
05-08-2019
  

Afganistanlı Büyük İslam Âlimi Ayetullah Muhsinî Kandaharî Kimdir?

Afganistanlı büyük İslam âlimi Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Muhammed Asıf Muhsinî Kandaharî kimdir?

Facebook da Paylaş

 

 

 

 

 

 

Muhammed Asıf Muhsinî Kandaharî (1935-2019) Afganistanlı Din Âlimi ve Siyasetçi

 

1935 yılında Afganistan'ın Kandahar eyaletinde dünyaya gelen Muhammed Asıf Muhsinî temel eğitimini Afganistan’da tamamladıktan sonra1953 senesinde Şii dünyasının önemli bir ilim merkezi olan Necef-i Eşref’e gitmiştir. Burada aralıksız 12 sene İslam ilimleri ile meşgul olan Muhammed Asıf Muhsinî Kandaharî Ayetullah Muhsin el-Hekim ve Ayetullah Ebu'l Kasım Hoi gibi büyük Şii Müçtehitlerinden dersler almıştır. Daha sonra doğduğu topraklar olan Kandahar’a geri dönmüş ve kısa bir süre sonra Büyük Kandahar Hüseyniyesi’nin temellerini atmış ve hemen akabinde Kandahar İslam İlimleri Medresesi’ni kurmuştur.

 

Diğer Afganistanlı Kum âlimleri ile birlikte Afganistan İslami Hareket Partisini kuran Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Muhammed Asıf Muhsinî Kandaharî bu parti sayesinde Afganistan’da her daim ezilen Ehl-i Beyt taraftarlarına cesaret vermiş ve ülke içerisinde İslam mezheplerini yakınlaştırma adına büyük adımlar atmıştır.

 

İlerleyen yıllarda Taliban’ın Afganistan içerisinde ve özellikle Başkent Kabil'de çıkardığı iç savaş neticesinde Pakistan'ın başkenti İslamabad’a geçen Ayetullah Muhsinî Kandaharî bu şehirde 1997 senesine kadar ikamet etmiş ve aynı sene Mukaddes Kum şehrine geçerek burada özellikle Afganistanlı din talebelerinin eğitimlerini üstlenmiştir.

 

Afganistan'daki Taliban Hükümeti'nin düşmesinin ardından Kabil'e tekrar geri dönen Ayetullah Muhsinî bu şehirde Hatemu'n-Nebiyyin Külliyesini hayata geçirmiş ve Afganistan Anayasası’na Şii mezhebini Afganistan'ın resmi mezhepleri arasına sokmayı başarmıştır.

 

Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Muhammed Asıf Muhsinî Kandaharî Afganistan Şii Uleması Konsey Başkanlığı yaptığı dönemde İslami birlik ve vahdet konusunda asla taviz vermemiş ve kurucusu olduğu Temeddun TV,  internet siteleri ve kaleme aldığı kitaplar aracılığıyla yayınladığı fetvalarla bu konunun hayati önemine defalarca değinmiştir.

 

Ayetullah Asıf Muhsinî’nin İslami Vahdet konusundaki görüşleri şu şekildedir:


1- Kim Allah'ın birlik ve vahdaniyetine, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) nübüvvetine ve onun son peygamber olduğuna iman ederse Müslümandır.

 

2- Müslümanların can, mal ve namusuna yönelik saldırı şiddetle haramdır.

 

3- Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. İslam'ın ilerlemesi için kardeşliklerini koruyarak işbirliği yapmalı ve birbirlerinin ihtilaflı meselelerini mazur görmelidirler.

 

4- İslam mezhepleri arasında ihtilaf çıkarmak İslam dinine en büyük ihanettir.

 

Bizlere politikadan metafiziğe, ahlaktan İslam fıkhına, hadis ilimlerinden tefsire kadar onlarca birbirinden kıymetli eser bırakan Ayetullah Asıf Muhsinî Kandaharî 84 yaşında Afganistan’ın başkenti Kabil’de vefat etti.

 

 

  

 

 

Başkent Kabul'de Bulunan Hatemu'n-Nebiyyin Külliyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehlader HABER

 

 

 

 

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler