31 Mayıs 2020 Pazar Saat:
02:26
30-07-2015
  

Dünya'nın En Değerli Misafiri -3-

Beșikten mezara eğitim, sloganını layıkıyla ve sonuna kadar devam ettirmek lazımdır...

Facebook da Paylaş 

Eğitim Merhalesi     Dünyanın en değerli misafiri bașlıklı yazı dizimize bu değerli misafirˈin dünyaya geldikten sonraki süreci, bu değerinin nasıl korunması gerektiğini hatta değerine değer katmanın yollarını, formüllerini yazmaya çalıșacağız.

İnsanlar dünyaya getirdikleri çocuklarını ӧnceki yazımızda gӧrdüğümuz gibi Allah-u Teala'nın buyrukları, ӧlçü ve kuralları dahilinde çoçuğumuzun biyolojik yapısını ve bu çocuğun dünyaya gelmesi sürecindeki ortağımızı iyi seçtikten sonra ișimiz bitmiyor. Yani 'beșikten mezara eğitim' sloganını layıkıyla ve sonuna kadar devam ettirmek lazımdır.

Çocukların ӧnceki merhalelerine eș seçimi ve biyolojik sürecin nasıl olması gerektiği konusuna kısaca ӧnceki yazımızda değinmiștik, ikinci merhale olarak ise annenin hamilelik dӧnemlerinde, ruhi durumunun ve beslenme programının cenin üzerinde çok büyük etkilerinin olduğu gerçeğine değineceğiz.

Anneler hamilelik dӧnemlerinde ӧncelikle İslama aykırı hal ve hareketlerden uzak durmaları, ӧrneğin șiddetten, heyecandan, korkudan, kıskançlıktan, kin gütmek gibi kӧtü davranıșlardan uzak durmaları gereklidir. Zira bu hal ve hareketler cenin üzerinde negatif yӧnde etkisi vardır.

Ve yine aksi yӧnde ki hal ve hareketler, ӧrneğin annenin güzel huylu olması, insan severliği, imanı, yiğitliği, sevgi ve șefkatli olmasıda cenin üzerinde pozitif etkisi olduğu birçok islami kaynaklarda vurgulanmıștır.

Ayrıca annenin hamilelik dӧneminde beslenmesine dikkat ederek, dünyaya getireceği çocuğunun geleceğine pozitif yӧnde etki edebilir. Ӧrneğin Peygamber (s.a.a) efendimiz buyuruyor ki:

 

"Hamile kadınlar, çocuklarının iyi ahlaklı ve sabırlı olmaları için hamileliğin son aylarında hurma yesinler." Ve yine kavun yiyen kadının çocuğu iyi ahlakli ve güzel olur.

Ayrıca Imam Rıza (a.s) șӧyle buyuruyor:

 

"Ayva yemek akıl ve zekayı fazlalaștırır."

 

Buna benzer bir çok rivayetler İslam kaynaklarında mevcuttur.

Yani bir anne bu tavsiyelere uyduğunda karnındaki çocuğunu pozitif olarak, arzu edilen yӧnde etkileyebileceğini gӧrürüz. Tabiki alkol, sigara ve uyușturcu gibi maddelerin kullanılması çocuk üzerinde hem ruhi hem fiziki nasıl tahriplere sebep olabileceğini bilmeyen yoktur artık, o yüzden bu konuya deyinmeye gerek gӧrmüyoruz,

Çocuğun dünyaya geldikten sonraki merhalleri için yine hadislerde șӧyle buyruluyor.

 

"Çocuk yedi yaşına kadar efendi hükmündedir (söyledikleri yapılır); daha sonraki yedi yıl köledir (söz dinlemesi gerekir); daha sonraki yedi yıl ise vezirdir (anne-babasının yardımcısı hükmündedir)."

Yani çocuklarla ilk 7 yașına kadar oynamak ve bolca vakit geçirmek gerektiğini Hz. Peygamber (s.a.a) efendimizin hadislerinde ve hayatında pratik olarak rastlamak mümkündür. Zira Hz. Peygamber (s.a.a) efendimizin Medine mescidinde bizzat kendisinin çocuklarla oynadığını vakit geçirdigini rivayetlerden biliyoruz.

Anne-babanın çocuklarla geçireceği her dakikaˈnın çocuğun ruhiyesinde çok ӧnemli ve pozitif etki ettiği bir gerçektir. Yine batılı pedagog ve pisokolog akademisyenlerden olan Karen M.T. Turner, Carol Markie-Dadds ve Matthew R. Sanders Çocuk eğitimindeki 5 ana kuraldan ilk üçünü șӧyle sıralıyor.


1- Çocuklara güvenli ve geniş hareket alanı sağlamak (oyun imkanı için)


2- Çocukları pozitif destekle, sevgi ve şefkatla ӧğretip eğitmek,


3- Çocuk eğitiminde açık, net dürüst ve tutarlı bir disiplin uygulamak,
    
Çocuklarla oynamanın vakit geçirmenin ne denli ӧnemli olduğunu yazmıș ve evleri bile çocuklara güvenli ve geniş hareket alanı sağlamak (oyun imkanı) içindizayn edilmesi gerektiğini vurgulamıștir.

Ve yine çocukların eğitiminde sevgi, merhamet, șefkat, açık, net dürüst ve samimiyetin de ӧnemine açıklık getirmiș bir çok ӧrneklerˈle ortaya koydukları metotlarında yer vermișlerdir.

Zira Hz. Peygamber (s.a.a) efendimiz de șӧyle buyuruyor. "Çocukları sevin ve onlara merhamet edin; onlara bir söz verdiğinizde mutlaka yerine getirin: zira onlar rızıklarını sizden biliyorlar."

 

Ve yine merhum Ayatullah Behcet șӧyle buyuruyor: "Hiçbir çocuk bir sonraki öğünün yemeğini düşünmez. Çünkü annesine tam anlamıyla yürekten inanır."

Yani çocuklar annesini Rab (doyuran) olarak gӧrür acıktığında hemen yemeğinin ӧnüne geleceğine inanır. Ve her çocuk anne babasını ӧzellikle de annesini ӧrnek alır. O yüzden anne ve baba çocuklarına hal ve hareketleriyle iyi bir ӧrnek olmak zorundadır. Zira en etkili tebliğ ve eğitim yolu tebliğ etmek istediğimiz hal ve hareketleri kendimizin yasamasıdır. O yüzden çocuğumuzun sahip olmasını istediğimiz tüm iyi hal ve hareketlere kendimizde sahip olup aynı zamanda hayatımızda da pratize edip gӧstermemiz gerekiyor.

 

Aynı șekilde çocuklarımızda gӧrmek istemediğimiz hal ve hareketlerdende anne babanın uzak durması gerekiyor. Yani sadece sӧyleyen, tembih eden değil hareketleriyle gӧsteren iyi ӧrnek olan anne baba modeli olmak gerekiyor.

Çocukların 7 yașından sonraki sürecine baktığımızda ise İmam sadık (a.s) şӧyle buyuruyor: "Mürcie (sapık inançlı kimseler) çocuklarınızı yoldan çıkarmadan siz çocuklarınıza hadis ve İslami ilimleri ӧğretin."

Zira biliyoruz ki toplumdaki tüm mürcie (sapık inançlı kimselerin) hedeflerinde asıl olarak çocuklar ve gençler vardır. Tabiri caizse bir kahvehane ișleticisi, bar ișleticisi, yada uyușturucu tacirleri kendisine uzun süreli müșteriler ararlar.Yani bu Mürcie (sapık inançlı kimseler) 10 yașında bir müșteriye sahip olduğu zaman 50-60 yașına kadar bu insanˈın uyușturucu veya alkol kullanacağının hesabını yaparak 40-50 yıl boyunca bunlara müșteri olacaktir. Diye hesap yapar,

Ayrıca insanları çocuk yașta kandırmak daha kolay olacaktır. Yani ağaç yașken eğilir sӧzü her șekilde geçerlidir. Yani ne tarafa istersen o tarafa eğmek daha kolaydır. Çünkü çocukların kalbi ekilmeye hazırlanmış bir tarla gibidir; ne ekersen hemen Kabul eder ve inanır.

Mürci kimselerin çocuklara değilde orta yașlı insanlara müșteri gӧzüyle bakması  çokta akıllıca değildir. zira olgun insanı kandırmak hem zor olacaktır, hemde orta yașlı bir müșteriden fazla ürün alamıyacak uzun süre faydalanamıyacaktır.

Sadece bu ӧrnek bile bizim için, çocuklarımıza karșı, ne denli ӧnem vermemiz gerektiği yӧnünde, bilinç ve șuur içinde olmamız için yeterli olması lazımdır.

Biz anne ve aabalar da çocuklarımıza en azından bir müșteri(!) gӧzüyle bakacak olursak, çocuklarımızı kazanmak yada kaybetmemek adına onlara daha çocuk yașta tüm dünya ve ahiret zorluklarından tehlikelerinden kendilerini koruyacak İslami, sosyal kültürel ve toplumsal eğitimi vermemiz lazımdır.

Yani üç beș yüz euroya aldığımız bilgisayarımızı viruslerden korumak için nasıl virus engelleyici programlar yüklüyorsak, çocuklarımızıda aynı șekilde iç ve dıș virüslere, kӧtülüklere ve tehlikelere karșı Islam virüs tarayıcısı ile donatmamız lazımdır.

Hz. Peygamber (s.a.a) șӧyle buyurmuștur. "Çocukken ilim ӧğrenen kimsenin misali, tașa ișlenen nakıș gibidir. ve büyükken ilim ӧğrenenin misali de su yüzüne yazılan yazı gibidir."

İște bu noktada yukarıdaki hadis gereğince çocuklarımızı çocuk yașta İslami hadis ve ilimler ӧğretmek çocukları İslami hak ve adaletle donatmak gerekiyor.

Çocukları içi boș yeni bir bilgisayara benzetecek olursak, içini bizim verdiğimiz İslami ilimlerle doldurduğumuzda zaten virüslere yani kӧtü bilgi ve düșüncelere yer kalmayacaktır. İşte bu bağlamda her kim erken davranıp o boș beyni doldurursa kazanmıș, geç kalan ise kaybetmiș olacaktır.

Yine bașka bir hadiste "Çocuk sevgisi anne baba sevgisi gibidir. Allah evladını seven bir kuluna rahmet indirir." buyurulur.


Bütün bu hadisler ve sonradan ortaya konulan ilmi metotlar bize kısaca bu en değerli misafiri nasıl yine en değerli bir insan olarak muhafaza etmeyi ve meleklerin üstünde bir makama yüceltmenin formüllerini gӧsteriyor. Adalet hükümetine yardımcı olacak, nesiller yetiștirme ümidi ile….

Mehmet Yüksek

Facebook da Paylaş
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Kategorideki Diğer Haberler